“En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.” – Apoc. 13,15-17

De hele lockdown en de dramatische gevolgen betreffende het COVID-19 virus begint toch meer en meer niet zó toevallig te lijken. De economische depressie die eraan zit te komen, zal ongetwijfeld gebruikt worden om een nieuw financieel systeem op poten te zetten, waarbij cash geld wordt verbannen “uit angst voor besmetting via papiergeld”. En laat het nu net Microsoft zijn die vorig jaar een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een sensor die de lichaamsactiviteit meet. 

Hoewel alles door God wordt toegelaten als straf, net zoals oorlogen ook als een soort kastijding werden toegelaten (denken we aan WOII die door O.L.Vrouw in Fatima werd aangekondigd middels het teken dat aan de hemel zou verschijnen als waarschuwing dat het nabij was: het noorderlicht), is uiteraard ook Satan steeds gemoeid met de wereldgebeurtenissen, en zeker in deze eindtijd.

En we kennen zijn plannen voor deze wereld: totale wereldheerschappij met een communistische ene-wereldregering, een ene-wereldkerk, met aan het hoofd daarvan de Antichrist – de Zoon van het Verderf, die voor korte tijd op de wereld zal ‘heersen’ vóór de Wederkomst van de Heer in zijn Heerlijkheid, en daarmee ook oordeelsdag.

De Valse Profeet – alias Jorge Bergoglio –  is ook reeds goed bezig met de fundamenten daarvan te leggen. Zijn uitverkoop van de ondergrondse Ware Chinese Katholieke Kerk aan het communistische regime in Peking spreekt eveneens boekdelen.

Zetten we even alles wat we weten op een rijtje:

  • 2019: Microsoft, waar Bill Gates tot dan toe nog in het bestuur zetelt, vraagt een patent aan voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een lichaamssensor (hoogstwaarschijnlijk een soort chip). Een cryptovaluta is een digitale munteenheid zoals Bitcoin. Opvallend: het patent heeft publicatienummer WO/2020/060606 of eenvoudiger: 2020 / 6 6 6. Microsoft houd zich al jaren bezig met allerlei projecten met implanteerbare microchips, onder andere voor sterilisatie van vrouwen, een digitale identiteitskaart, enz…

  • 2019: Bill Gates, multimiljardair en pro-abortus-, pro-contraceptie- en pro-klimaatfilantroop (wiens hoogste diploma een middelbaar diploma is) voorspelde wel heel toevallig in een Netflix documentaire dat een dodelijk virus zich vanuit een versmarkt in China over de hele wereld zou kunnen verspreiden.
  • December 2019: het dodelijke COVID-19 virus breekt uit in Wuhan, China, volgens de berichtgeving is het virus afkomstig van een versmarkt.
  • Begin 2020: het virus begint zich te verspreiden over de hele wereld en overal worden landen in lockdown gebracht.
  • Vanaf eind februari 2020: De economie komt tot een stilstand, en stort in. Beurzen crashen. Werkloosheid schiet de hoogte in. Het dieptepunt van de beurscrash komt eind maart. Cash geld wordt meer en meer verbannen uit vrees voor besmetting, en winkels vragen klanten om te betalen met de kaart, om aldus besmetting te vermijden (hoewel men met de vinger ook de pincode moet intoetsen, en iedereen diezelfde toetsen aanraakt).
  • 13 maart 2020: Bill Gates kondigt aan dat hij uit het bestuur van Microsoft stapt, om zich volledig aan zijn filantropie te wijden (klimaatverandering, vaccins, globale gezondheidszorg (lees: abortus en anticonceptie), en educatie).
  • 19 maart 2020: Bill Gates kondigt aan dat hij het coronavirus wil bestrijden met implanteerbare microchips met digitale certificaten, om zo te weten wie immuun is tegen de ziekte en wie het vaccin heeft gekregen (dat er nog moet komen).
  • April 2020: de financiële crisis verergert, ondanks de maatregelen (lees: lapmiddelen) van de overheden.

Uit New-Age “profetieën” weten we ook dat de Antichrist (daar: de grote wereldverbeteraar geheten) ten tonele zal komen tijdens een erge financiële crisis (een “grote verandering in de wereldeconomie”), maar ook na een grote oorlog in het Midden-Oosten.

Feit is ook dat er reeds diverse experimenten zijn met implanteerbare microchips (beter bekend als RFID-chips), die als “portefeuille” dienen voor cryptogeld zoals Bitcoin.

Verder was het ook Nicholas Rockefeller (van de bekende Rockefellerfamilie van bankiers) die in 2006 zei dat alle geld zich in RFID-chips zal bevinden, en dat er geen cash geld meer zal zijn.

We vroegen ons in januari dit jaar reeds af of 2020 het jaar zou worden waarin de Antichrist ten tonele zal komen. De tijd zal het uitwijzen, maar de tekenen worden almaar duidelijker.

Verder zijn ook alle voorwaarden voor de Grote Waarschuwing (die volgens alle bekende profetieën vooraf moet komen aan het verschijnen van de Antichrist) vervuld. Dit moet en zal eerst komen, als een kans om door bekering vele van deze boze plannen uit te stellen en af te wenden, naast de vele kastijdingen die zullen komen.

Laten we bidden dat figuren zoals Bill Gates, George Soros, of Jorge Bergoglio zich mogen bekeren en diepgelovige katholieken mogen worden! Het blijven zielen door God geschapen, en als ze zich niet bekeren riskeren ze de eeuwige Hel. Wij gelovigen kunnen dit niemand toewensen, zelfs de allerergste Satansaanbidders niet.