In Joël hoofdstuk 2 staat dat de Heer zijn Geest in de laatste dagen zou uitstorten. In het bijzonder wordt ons beloofd dat er een uitstorting van dromen en visioenen zal zijn, en dat is precies wat we zien. Op dit moment hebben velen in de VS het over de video van voorganger Dana Coverstone. Het is viraal gegaan op Facebook en op YouTube. In de video vertelt de Pinkstervoorganger Coverstone over een droom die hij kreeg in december 2019, en dan één in juni 2020. De twee dromen vormen eigenlijk één geheel – een visioen over wat er in 2020 in de VS gaat gebeuren. En twee gebeurtenissen van zijn visioen zijn reeds uitgekomen. Wij zijn ervan overtuigd dat God ook niet-katholieke Christenen gebruikt om de mensen te waarschuwen en tot bekering en voorbereiding aan te zetten. Wij moeten alles onderzoeken en het goede behouden.

Coverstone vertelt:

“Dit is Dana Coverstone. Ik ben een voorganger. Ik ben een echtgenoot, ik ben een vader. Ik ben een patriot, ik hou van dit land (de VS). Ik kan het eerste deel bevestigen van wat ik je ga vertellen, omdat ik het in december tegen een paar mannen in een gebedsgroep vertelde. 2e of derde week van december. Ik ga drie specifieke dromen delen die ik onlangs heb gehad. Terug naar december. Twee die ik deze week heb gehad, zowel maandag als gisteravond (maandag- en dinsdagavond 22 en 23 juni). Ik geloof dat nummer één profetisch is. De eerste die ik heb gehad, is expliciet uitgekomen op basis van de gebeurtenissen van maart tot juni, de maand waarin we leven.”

“Ik beweer op geen enkele manier een profeet te zijn. Ik begrijp echter dat sommige dromen en visioenen van nature een profetische neiging hebben. Ik geloof echt dat ik dingen heb gezien. Zowel dat is gebeurd als relevant bij de eerste droom die ik had, als dingen die ik onlangs heb gezien. Dus je kunt wat ik ga zeggen met een korrel zout nemen, je kunt erover bidden, je kunt erover nadenken. Maar ik denk dat ik een waarschuwing heb voor het land. Een waarschuwing voor landelijk Amerika. Een waarschuwing voor Amerika in het algemeen.”

“Dit is wat er is gebeurd”:

In december werd ik wakker; ik had een droom gehad. In die droom zag ik een kalender, beginnend van januari 2020. Het werd omgeslagen. Ik zag januari, ik zag februari, ik zag maart. Toen maart kwam, hield de hand die de kalender vasthield, halt en onderlijnde de maand maart en tikte er drie keer op. Dus: het onderlijnde de maand maart en tikte er drie keer op! Dit was voor mij een benadrukking dat er iets zou gebeuren in maart. Dan zag ik april, mei, juni. Toen juni kwam, onderlijnde de hand juni en tikte er drie keer op.

Dan zag ik in een visioen mensen marcheren; ik zag protesten. Ik zag mensen die maskers droegen, en hele rijen in ziekenhuizen gaan. Ik zag typsiche medische dokters met naalden of spuiten; ik zag mensen aan ventilators, ik zag mensen die zeer zeer ziek waren. Ik zag krantenkoppen die aankondigden dat er duizenden mensen ziek aan het worden waren. Ik zag ambulances die gewoon over de weg snelden, en ik zag steden in brand.

Ik zal gebouwen die in brand werden gestoken. Ik zag demonstranten met maskers. Ik zag mensen die hun vuisten in de lucht staken; mensen die boos riepen en schreeuwden naar de wereld. Ik zag gerechtsgebouwen, ik zag staatshuizen omcirkeld. Ik zag mensen die kwaad waren op de wereld. Ik zag pistolen en geweren die in de lucht geheven werden en ik zag barricaden in steden.

Ik zag absolute chaos en dan zag ik gieren die boven grote steden vlogen, niet enkel deze die in brand stonden, maar ik zag ze vliegen over de steden, en ik zag rook opstijgen en ik zag mensen, angstig en bevreesd, ik zag mensen in hun huizen, kijkend naar het raam met een geweer in de hand, want er was absolute angst.

Dan hoorde ik de woorden: “Zet je schrap. Zet je schrap.”

“Zodus, sinds december hoor ik deze woorden: “Zet je schrap.” Januari, februari, kwam en er gebeurde niet veel. Ik herinnerde de mensen over de droom en dan in maart kwam COVID-19 en dingen begonnen stilgelegd te worden. Kerken werden gesloten, bedrijven werden gesloten, de economie kwam tot een stilstand. Dan begonnen we de protesten te zien, die begonnen in maart, in mei in Minneapolis (met de dood van George Floyd) en die dingen begonnen een aanvang te nemen.”

“De dingen die ik zag in een droomvisioen in december zijn dezelfde dingen die ik aanschouwde in het nieuws, bijna elke dag sinds maart tot in juni. Heel die tijd bleef ik horen: “Zet je schrap. Zet je schrap.” Ik spendeerde tijd in gebed; ik spendeerde tijd in het lezen van het Woord – ik ben een voorganger.”

George Floyd protests: How did we get here?

Minneapolis police precinct and businesses set on fire as ...

Trump warns he'll 'take back' Seattle after protesters ...

Seattle’s Capitol Hill becomes autonomous zone - Seller Union

“Maandagnacht (22 juni) had ik een andere droom. Ik werd wakker en ik maakte aantekeningen. Hier is wat ik zag”:

Ik zag een kalender. Het begon bij de kalender. En terwijl ik dit zag, verscheen een witte Figuur. Voor mij vertegenwoordigde het God de Heilige Geest, iets zuiver, iets rechtvaardig, iets waarachtig, iets Heilig, want er was niets sinister aan. Niets kwaad, maar ik hoorde de stem zeggen: “Deel twee, deel twee.”

Ik zag juni voorbijgaan, ik zag juli; ik zag augustus en dan zag ik september. En ik zag de vinger op het woord september, het benadrukken en het drie keer aantikken.

Dan zag ik oktober komen, en dan zag ik november en dit is wanneer het menens werd in de droom. De intensiteit voor mij… toen ik wakker werd had ik een hartslag van 180.

Nu, de minuut dat de vinger november drie keer onderlijnde in plaats van aan te tikken, zag ik een vuistbal tevoorschijn komen en tegen de kalender vliegen. En de kalender ontplofte letterlijk in de muur, en cijfers leken 3D en ze vielen overal.

Er was een wolk van chaos die toen begon. Het volgende dat ik zag waren gewapende protesten. Ik zag gevechten in de straten, ik zag mensen elkaar toetakelen. Ik zag bedrijven gesloten en dichtgetimmerd. Ik zag gesloten scholen. Ik zag klaslokalen met spinnenwebben erin en dingen zoals papier en posters die van de muren kwamen, alsof er niemand meer in was geweest voor maanden.

Ik zag banken. Ik zag bankgebouwen waarvan het dak weggenomen werd. Het zag er bijna uit als een alien-ontvoering, omdat geld doorheen het dak vloog in een soort van vacuümzuiger. Het klinkt raar, maar ik zag dat rijkdom gewoon weggenomen werd. Ik zal politici in achterkamers deals maken met mensen, mensen op de rug kloppend en lachend en grijnzend…

Ik zag monumenten. Ik zag Washington DC in brand; ik zag Washington DC in lichterlaaie. Ik zag overal brand. Ik zag mensen opgepakt worden. Ik zag Chinese en Russische soldaten op de grond. De Russiche soldaten zeiden tegen de Chinese soldaten om “deze mensen op te pikken”…. “dit gebied te beveiligen”…. “dit gebied af te sluiten”… Ik zag blauwhelmen van de VN. Ik zag militaire dingen plaatsgrijpen. Ik zag geen teken van president Trump. Ik zag geen teken van leiderschap in Washington DC.

De gieren die ik gezien had waren gelijk waterspuwers (gedrochten vaak op de gevels van kathedralen te zien). Ze bevonden zich 3 meter boven de grond… 3 a 4,5 meter boven de grond. Ze vielen mensen genadeloos aan. Ik zag mensen zich verbergen in hun huizen en garages. Ik zag kerken in brand gestoken, ik zag huizen in brand gestoken.

Ik zag absolute chaos. De slag in november 2020 is wat mijn aandacht trok. Dan hoorde ik opnieuw de woorden: “Zet je schrap, zet je schrap, zet je schrap!”

“Dit is iets dat ik nu al bijna zeven maanden hoor; eens we juli zijn, is het zeven maanden. Ik beweer geen profeet te zijn, ik beweer niets te verkondigen… laten we gewoon zien wat er gebeurt in november (het zijn dan presidentsverkiezingen in de VS), en of ik juist ben. Maar weet dat wanneer ik Gods stem hoor, ik dat weet, ik weet hoe Gods stem klinkt voor mij. Ik weet wanneer Hij spreekt. Ik weet wanneer ik een droom kreeg die van Hem is. De dingen die ik zeg, zeg ik niet om mensen bang te maken, maar om de mensen te waarschuwen dat er enkele zeer onheilspellende dingen op ons afkomen, en niet enkel voor de verlorenen, maar ook voor Gods volk,” zo vertelde Dana Coverstone.

De derde droom die hij had, ging over het feit dat er bij de bank geen cash geld meer voorhanden was, dat bepaalde biljetten reeds werden afgeschaft, en dat er hyperinflatie dreigde in de VS.

“Ik heb nooit de dromen opgenomen op video die ik heb gehad, en ik heb geaarzeld om deze die ik in december had niet op te nemen, maar alles dat ik zag in die droom in december, kwam uit tussen maart en juni, zoals ik in de droom werd getoond tussen maart en juni. Ik denk niet dat ik iemand een dienst zou bewijzen indien ik niet toonde wat ik zag in die dromen en visioenen. Ik geloof dat we niet enkel een enorme tweede golf van Covid zullen zien tussen september, oktober, november… We zullen grote dingen zien bij de verkiezingen. We zullen grote chaos zien in ons land. We zullen soldaten zien in ons land. We zullen zien dat de protesten nog erger worden. We zullen gebouwen zien branden. We zullen datgene zien dat enkel maar tot burgeroorlog kan leiden in dit land.”

Coverstone somt enkele dingen op die we best doen om ons voor te bereiden, waaronder deze die ook voor ons kunnen van toepassing zijn:

  • Sla voedsel in.
  • Zorg dat je alternatieve vormen van geld hebt, zoals zilver of goud of wat dan ook.
  • Bid zoals je nog nooit gebeden hebt

Verder zegt hij dat indien er niets gebeurd is in november, je hem kunt opbellen en zeggen: je bent een absolute idioot en dwaas om deze dingen te zeggen. Dan mag je dat van hem doen. Maar hij zegt: “Ik besef dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik heb gezegd. Ik weet ook wat ik waarneem en ik ken de stem van de Heilige Geest genoeg om te weten wat ik heb gehoord. Ik geloof dat het zal gebeuren. Wat ik hoorde in december, gebeurde tussen maart en juni.”