“Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken.”

(Boodschap van de Heer aan MDM, 30 november 2010)

We worden door middel van verschillende visioenen en profetieën of boodschappen aangemaand om ons voor te bereiden op de komende grote crisis. We hebben reeds een overzichtsartikeltje hierover gepubliceerd. Er wordt ons verteld om een kleine voorraad voedsel en water aan te leggen, omdat door financiële instorting, oorlog en natuurrampen er voedseltekorten zullen ontstaan. Maar ook worden we aangemaand om kaarsen, kampeergasvuurtjes enz. in huis te halen. Maar waarom zou dat nodig zijn?

Lezen we even:

Het verdorven, snode plan nu van deze serpenten, volgelingen van Satan, werd al geruime tijd gesmeed. Een aantal van hun sluwe intriges worden al aan het licht gebracht, maar toch geloven veel mensen dat de wereld gewoon door de zoveelste financiële crisis gaat. Word nu wakker, jullie allen! Kijk om jullie heen en zie het zelf! Houd ermee op om te proberen te suggereren dat de wereld gewoon te kampen heeft met een depressie veroorzaakt door een terugval in de economie! Deze mensen zullen nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de schuldenlast van jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun klauwen. Neem Mijn Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het Merkteken, het teken van het Beest, willen vermijden! (Boodschap van de Heer aan MDM op 17 april 2011)

In een andere boodschap staat er:

Aanvaard het teken, de chip, van het Beest nooit! Bid, bid, bid dat jullie huis de bijzondere zegeningen zal ontvangen om jullie te beschermen tegen het leger, dat zal trachten jullie uit jullie huis te zetten. De handlangers van Satan zijn als mieren. Met het uur vermenigvuldigen zij zich met de duizenden. Jullie, Mijn kinderen, moeten nu bidden en deze reeks gruweldaden bestrijden, die gepland worden door de Nieuwe Wereldorde die al kwijlen bij het vooruitzicht de wereld te beheersen. Voorzie dat jullie gezegende kaarsen in huis hebben! Bevoorraad jullie nu, want deze zullen jullie in het Licht van bescherming houden! Zo jullie geen slaaf van deze afschuwelijke leer willen worden, moeten jullie nu plannen.

Koop gaskookplaten, dekens, gedroogd en ingeblikt voedsel, waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen om jullie en jullie familie staande te houden tijdens de Grote Kastijding die op de Waarschuwing zal volgen. […] Neem rustig deze waarschuwing ter harte! Want door op voorhand voorbereidingen te treffen,zullen jullie jezelf de vernedering besparen die door de Nieuwe Wereldorde gepland wordt. (Boodschap van de Heer aan MDM op 8 juli 2011)

Sowiso is alles wat door de kabels en buizen ons huis binnenkomt zeer kwetsbaar. Een natuurramp (zware storm,…) is voldoende om de elektriciteit te doen uitvallen. Indien voor langere tijd (stel: midden in een grote crisis, bvb. door oorlog) geen elektriciteit is, dan zal er ook geen water meer uit de kraan komen, want er is elektriciteit nodig om water in de watertoren te pompen. In de grote kastijding zullen er sowiso grote natuurrampen plaatsvinden. Dus is vrij waarschijnlijk dat op een gegeven moment de elektriciteit uitvalt. Ook wie zonnepanelen heeft, zal bij een stroomuitval zonder elektriciteit zitten, omdat de omvormer – noodzakelijk om de gelijkstroom van de panelen om te vormen naar wisselstroom – dan uitvalt. Hier is niets aan te doen, tenzij je een thuisaccu hebt.

Maar zoals we hierboven ook lezen, zullen we ons moeten terugtrekken en als het ware onderduiken en ‘los van het net’ gaan leven, als we uit de klauwen van de Ene-wereldorde en de Antichrist willen blijven, die ons zijn Merkteken wil opdringen om nog aan ons geld te kunnen. Als we het Merkteken niet aanvaarden, dan wil dat zeggen:

  • – geen toegang meer tot je bankrekening (cash geld is sowiso niet meer bruikbaar tegen dan)
  • – geen financiële transacties meer, dus ook geen betaling van rekeningen
  • – geen betaling van rekeningen = geen toevoer meer van wat uit de leidingen komt (water, gas, elektriciteit)

We worden hierop voorbereid doordat ons in de boodschappen wordt gevraagd o.a. kaarsen, dekens en water in huis te halen. Dat wil dus zeggen: dat we ons huis zullen moeten verlichten met andere dingen dan lampen die aangesloten zijn op het net. Regelmatig wordt ons aanbevolen om ook gezegende kaarsen in huis te halen. Dekens dienen om ons te verwarmen, want verwarming zal er ook niet meer zijn, en water en waterzuiveringstabletten om drinkbaar water te hebben en evt. te koken enz.

Zo’n 170 jaar geleden – omstreeks 1850 (en dat is nog zó lang niet geleden) was er helemaal geen sprake van stromend water, gas of elektriciteit. De mensen leefden zonder dit alles, los van het net en vrij onafhankelijk. De mensen gebruikten olielampen, houtvuur en een waterput met een handpomp. Het heel eenvoudige plattelandsleven.

Enkele foto’s vanuit het openluchtmuseum Bokrijk, waar men zo’n 200 jaar terug in de tijd gaat:

 

De mensen verwarmden zich met hout, verlichtten hun huis met een kaarsje of een olielampje en ze haalden hun water uit een nabije waterput of bron (rivier, beek,…) Onze voorouders hebben zo geleefd en hebben niks anders gekend. Eigenlijk zijn wij een vrij verwende generatie. In grote delen van Afrika bijvoorbeeld, leven ze net zoals onze voorvaderen: er is geen elektriciteit, koken doen ze op een houtskoolvuurtje, enz…  Dat lijkt ‘primitief’, maar in crisistijd zullen zij wel hun plan kunnen trekken.

Voor de meesten in het rijke en verwende Westen is het een echte ramp als de elektriciteit voor een uurtje uitvalt. Want dan valt ook de modem uit en is er geen internet, dus geen facebook, etc…  Ook geen tv. Het einde van de wereld!

We moeten ons klaarstomen om ‘back to the basics‘ te gaan: terug naar het eenvoudige leven van vroeger, als we het Merkteken van de Antichrist willen vermijden. We bereiden ons voor, en laten de rest aan God over.

Hou dit altijd in gedachten: Zorg jij voor God (door gebed, offer, etc, om zielen te redden) en God zal voor jou zorgen. 

En zoals de Heer verschillende keren benadrukt in de boodschappen: Hij zal ons beschermen en alles wat we nodig hebben (voedsel, water,…) vermenigvuldigen. Wij moeten gewoon tegen de Heer zeggen: “Ik vertrouw op U”! Niet toevallig de spreuk op de afbeeldingen van de Barmhartige Jezus.

Concreet

Dus concreet: haal alternatieve verlichting in huis, zoals kaarsen en olielampen (en dit geval dan ook petroleum). Tracht zeker de kaarsen te laten wijden.

Haal alternatieve verwarming in huis indien mogelijk, zodat u niet afhankelijk bent van gastoevoer (of elektriciteit) om u te verwarmen of uw eten klaar te maken. Indien dat echt niet lukt: dan komen dekens (en warme kledij) van pas, om u warm te houden. Een blik voedsel kan u altijd boven een theelichtje opwarmen.

Sla drinkwater in flessen op, en tracht ook regenwater op te vangen in tonnen of in een put indien mogelijk. Dat regenwater kan dienen om huishoudelijke taken te doen.

Het is augustus, dus er is nog wat tijd om zich voor te bereiden. In het najaar (vanaf eind september wellicht) zal die tijd voorbij zijn.

Bent u geheel klaar om te leven zoals uw voorvaderen 200 jaar geleden? Dan zal het u een stuk makkelijker gaan in de tijden die zullen komen.

Er staat niet voor niks in deze boodschap:

Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben. Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken. (Boodschap van de Heer aan MDM, 30 november 2010)

Advertentie