De Mariale verschijningen in Trevignano Romano, in Italië, aan Gisella Cardia zijn relatief recent. Ze begonnen in 2016, volgend op haar bezoek aan Medjugorje en de aankoop van een beeldje van Onze Lieve Vrouw, dat bloed begon te wenen. Onlangs verleende een aartsbisschop een Nihil Obstat voor de Poolse vertaling van haar tweede boek ‘In Cammino con Maria‘ (Onderweg met Maria). De verschijningen gaan soms gepaard met uiterlijke tekenen en enkele van de profetieën zijn reeds in vervulling gegaan, zoals toen ze in september 2019 de boodschap kreeg dat China de bron zou zijn van een nieuw virus. In de boodschappen klinkt de urgentie om zich voor te bereiden op de komende harde tijden.

We geven enkele uittreksels van de recentste boodschappen:

Jezus op 28 juli:

Mijn broeders en zusters, bedankt dat jullie hier in Mijn huis en in gebed zijn samengekomen. Broeders en zusters, Mijn kinderen, op dit moment voel Ik zoveel angst in de harten van velen; vrees niet, zegt de Heer, uw God, wees mannen en vrouwen van geloof en niets zal je kunnen raken. Ik zal jullie angst in moed veranderen, Ik zal je hart van steen veranderen in open harten, Ik zal bekommernissen veranderen in sereniteit, maar dit alles zal alleen mogelijk zijn als je je echt aan Mij geeft.

Denk niet dat je de god van jezelf kunt zijn, want op die manier sla je niet de goede weg in, maar blijf je wanhopen, want zonder Mij en zonder je aan Mij over te geven zal je niets kunnen bereiken. Het is niet de wereld die je eeuwig leven zal geven – onthoud deze woorden van Mij – maar Ik ben hier om je Mijzelf te geven. Mijn kinderen, keer terug naar Mij; nu zijn de Hemelen en aarde verenigd, en binnenkort zullen Mijn trouwe kinderen vervuld worden met de Heilige Geest.  Nu laat Ik jullie Mijn zegen na, in de naam van de Vader in Mijn naam en de Heilige Geest, Amen.

Onze Lieve Vrouw in de Kerk van Maria dell’Assunta op 4 augustus over Amerika:

Mijn kinderen, bedankt dat u hier in gebed bent. Mijn kinderen, er vindt verdeeldheid plaats, er vindt afvalligheid plaats en ook u bent tegen elkaar; heb altijd geloof – alleen met geloof kan alles worden overwonnen. Mijn kinderen, vanwege zijn heersers zal Amerika veel verliezen lijden. Bid, bid voor de Kerk, want de drums spelen een dodentocht. De oorlog is heel dichtbij. Maar wees niet bang, kinderen, ik ben hier om jullie te beschermen. Nu verlaat ik u met mijn zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

O.L.Vrouw, 11 augustus over de afschaffing van de Mis:

Mijn kinderen, bedankt dat jullie hier in gebed zijn. Mijn kinderen, dit is de tijd van zaaien: zaai overal en spreek zo dat je mond de waarheid verkondigt. Veel van mijn favoriete Zonen (Priesters) worden zelfs vervolgd door hun medepriesters, maar ze hoeven niet bang te zijn. Kinderen, raak niet verstrikt in het demonische net: jullie vervolgers zijn zeer bekwaam en overtuigend, maar jullie moeten doorgaan met het Woord van God zonder van de waarheid af te wijken. Mijn kinderen, als de Kerken van de wereld zich verenigen met de wereldmachten, dan zal er ware vervolging zijn en zullen jullie gedwongen worden je te verbergen, omdat ze het Eucharistisch Offer vakkundig uit de H. Mis zullen verwijderen. Kinderen, wees niet bang, want je geloof zal je getuigen van de Triomf van mijn Onbevlekt Hart maken. Nu zegen ik jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

O.L.Vrouw op 18 augustus over een voedselvoorraad en de volgende lockdown:

Lieve kinderen, bedankt dat jullie in je hart naar mijn oproep hebben geluisterd. Ik vraag je om nooit het gebed op te geven: het zal het enige wapen zijn dat je zal beschermen. De Kerk is in conflict: Bisschoppen tegen Bisschoppen, Kardinalen tegen Kardinalen. Bid voor Amerika, want er zullen grote conflicten zijn met China. Mijn kinderen, ik vraag jullie om voor minstens drie maanden voedsel aan te leggen. Ik heb je al verteld dat de vrijheid die je wordt verleend een illusie zal zijn – je zal opnieuw gedwongen worden om in je huis te blijven, maar deze keer zal het erger zijn omdat er een burgeroorlog nabij is. De nieuwe wereldorde heeft alles al geprogrammeerd en ze willen je DNA en je geest manipuleren; dit is een project van satan. Ik herinner je eraan om op vaccins te letten. Mijn kinderen, verzamel geen geld, want er komt een dag dat jullie niets zullen kunnen krijgen. De hongersnood zal ernstig zijn en de economie staat op het punt te worden vernietigd. Bid en vermeerder gebedscenakels, wijd jullie huizen en bereid er altaren voor. Dit zijn de waarschuwingen voor deze tijden; open je hart en laat de vlam van liefde van mijn Zoon Jezus binnen komen. Blijf dicht bij God: alles hangt nu af van je keuze. Ik zegen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Onze Lieve Vrouw op 1 september over het Rijk Gods:

Maria:Geliefde kinderen, bedankt dat jullie in je hart op mijn oproep hebt gereageerd en dat jullie hier in gebed zijn samengekomen. Mijn kinderen, vandaag kom ik temidden van al deze pijn hoop geven,  hoop op een betere wereld vol liefde, want het Koninkrijk Gods is heel dichtbij. Binnenkort zal je zoveel liefde, wijsheid en zoetheid in je hart voelen, want binnenkort zal deze tijd van angst, onrecht en trots niet meer bestaan. God schudt de wereld, de aarde en jullie geweten zodat je in staat zou zijn om te knielen als erkenning van je enige God. Daarom zal Jezus zijn armen openen en de zoetheid van de nieuwe wereld geven aan degenen die hebben geloofd. Verlaat de dingen van deze wereld en maak van je dag een voortdurend gebed. Lieve kinderen, wees niet bang, want ik zal altijd bij jullie zijn, vooral om jullie te troosten in deze droevige tijden. Nu verlaat ik je met mijn moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Onze Lieve Vrouw op 3 september over de nabije Grote Waarschuwing:

Geliefde kinderen, bedankt dat je hier in gebed bent en bedankt dat je in uw hart gehoor hebt gegeven aan mijn oproep. Mijn kinderen, de Waarschuwing of Verlichting van het Geweten zal spoedig arriveren, en ik ben hier om jullie te vragen om je voor te bereiden op deze belangrijke gebeurtenis voor de mensheid, wanneer er eindelijk de laatste gelegenheid zal zijn om te kiezen welke kant je kiest – dat zal het moment zijn. Jezelf voorbereiden betekent een goede biecht afleggen voor het reinigen van je ziel, jezelf vaak voeden met de Eucharistie – dit is de beste manier. Lieve kinderen, de Kerk verkeert in de grootste verwarring, maar ik wil mijn Heilige Priesters vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn, want ik en mijn Jezus, de enige ware Redder, zullen jullie nooit in de steek laten.

Kinderen, mijn kleintjes, ik ben hier om jullie te redden en jullie eraan te herinneren de H. Rozenkrans te bidden, een uniek wapen tegen Satan. Kinderen, jullie zullen vervolgd worden, er zal op je weg geslagen en gespuugd worden, maar wees niet bang, niemand zal je ooit kunnen raken, en wie zich met grote nederigheid tot God wendt, zal een getuige zijn van het Koninkrijk der Hemelen en de Triomf van mijn onbevlekt hart.

Onze Lieve Vrouw op 8 septeber over de gruwel in de Kerk, de Waarschuwing en Amerika:

Lieve kinderen, bedankt dat jullie hier in gebed bent en dat jullie in je hart op mijn oproep hebben gereageerd. Mijn kinderen, ik zie dat jullie bang zijn voor de hongersnood die binnenkort zal komen, maar ik nodig jullie uit om je voor te bereiden op het Eeuwig Leven, want dat is belangrijker.

Lieve kinderen, alles zal vallen, de lucht zal rood worden, de aarde zal schudden zoals nooit tevoren. Kinderen, het heeft geen zin om na te denken over een carrière en materiële goederen te vergaren, want dit heeft geen zin meer. Kinderen, de zeeën en hagelstenen zullen steden treffen en oogsten vernietigen; dit is een land van zonde en de natuur komt in opstand – dit alles zal gebeuren zodat iedereen voor God zou knielen en Hem erkennen als de Enige God.

Mijn kinderen, Jezus huilt omdat zonde en gruwel de Kerk zijn binnengedrongen; Hij huilt omdat Hij van Zijn Kerk houdt en ondanks ontheiliging is Hij er altijd, lijdt en huilt.

De tijd is bijna voorbij; alsjeblieft, kinderen, er is geen tijd meer, bekeer je. Kijk vaak naar de Hemel: op dit moment vechten mijn Engelen tegen de gevallen engelen, maar bid, bid, bid en vecht op aarde voor de waarheid. Geef niet toe aan veranderingen omdat ze niet van God komen. Kinderen, mijn Rest zal niets te vrezen hebben, want mijn Engelen en Aartsengelen zullen jullie beschermen.

Bid voor Amerika dat binnenkort de bittere beker zal drinken.

Nu verlaat ik jullie met mijn Heilige Zegen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, amen.

 

Bron: Countdowntothekingdom; Levend Geloof

Advertentie