Profetieën over de aanstaande nucleaire oorlog

In verschillende profetieën wordt een nucleaire oorlog aangekondigd. En deze zou nog dit jaar kunnen uitbreken. Eventjes een overzicht.

Boodschappen van het Boek der Waarheid

In de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid staat al lange tijd dat er een nucleaire oorlog in het Oosten kan uitbreken (dat is: Azië) en in het Midden-Oosten (Iran).

Over een nucleaire oorlog in Iran:

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden. (De H. Maagd, 23 februari 2012)

Over een nucleaire oorlog in het Oosten:

De wereld, waaronder ook jouw land, staat op het punt meer leed te ondergaan als gevolg van de wereldwijde controle die de mensen machteloos zal maken. Dat is dus de reden waarom het belangrijk is om zich nu voor te bereiden. Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten beginnen met plannen maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De draak, de drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het smeden en zal steden in het Westen verwoesten. De tijd is nabij! Bid, bid voor bekering aangezien dit kwaad niet gestopt kan worden als er geen gebed genoeg is om het te voorkomen. Bid voor de zielen die door deze nucleaire oorlog zullen sterven. (de Heer, 23 november 2010)

Hier wordt niet gespecifieerd welk land de ‘Rode Draak’ precies is. Het kan China zijn, maar ook Noord-Korea. In een andere boodschap wordt gewaarschuwd voor een nucleaire oorlog in het Oosten, maar ook daar blijft het vrij vaag.

Visioenen van Dana Coverstone en Vader Rodrigue

Een protestantse voorganger in Kentucky, Dana Coverstone, had eind 2019 een reeks dromen over de COVID-plaag en rellen die later uitbraken in 2020. Hierna had hij andere dromen die overeenkwamen met de visioenen van Vader Michel Rodrigue. Coverstone zag dat in november 2020 intense rellen zouden uitbreken in de VS, die uiteindelijk leidden tot een interventie door Russische en Chinese soldaten.

Het scenario (volgens de website After The Warning)

De informatie van de twee mannen vertegenwoordigt een zeer plausibel militair scenario:

In wezen dit: linkse militanten komen in de VS in oktober in opstand om de uitkomst van de verkiezingen van november 2020 in hun voordeel te beïnvloeden. Het lijkt er echter op dat de voorkeurskandidaat van de militante linksen het presidentschap niet wint en dat ze een grote teleurstelling ervaren. De militante linksen reageren met een enorme golf van gewelddadige aanvallen, rellen en plunderingen, die zo escaleren dat de Amerikaanse autoriteiten een staat van beleg afkondigen in het hele land.

Volgens Fr. Michel besluiten Iran en Noord-Korea, die bondgenoten zijn, de situatie uit te buiten wanneer de staat van beleg wordt afgekondigd, en Amerikaanse basissen aan te vallen in de periferie van de militaire invloedssfeer van Amerika: de Perzische/Arabische Golf, Zuid-Korea en Japan. Militair gezien is dit een goede tactiek: een vijand aan zijn periferie aanvallen wanneer zijn centrum of thuisland ernstig verstoord is.

Blijkbaar escaleert de oorlog in Azië zodanig dat Noord-Korea minstens 7 Nucleaire raketten (ICBM’s – Intercontinentale ballistische raketten) afvuurt op de VS en de kernkoppen ontploffen. Het is redelijk aan te nemen dat Noord-Korea ook kernwapens gebruikt op Amerikaanse basissen in Zuid-Korea en Japan. Dit is waarom Fr. Michel er bij de mensen op aandringt om te biechten voordat dit allemaal gebeurt, omdat ze onverwachts het leven zouden kunnen verliezen door burgerlijke onrust en nucleaire aanvallen; of ziekte en hongersnood in de nasleep.

[noot: echter, de biecht is vooral nodig om voorbereid te zijn op de Grote Waarschuwing, die vóór de oorlog komt, diegenen met het Zegel worden trouwens beschermd tegen gelijk welk gevaar, zoals de paters Jezuïeten in Hiroshima in 1945 de atoombom overleefden zonder enig letsel]

In de nasleep van de nucleaire aanvallen in Azië en de VS, zal het internationale vrachtvervoer vanuit Azië worden beperkt en zullen binnenlandse vracht- en voedselverzendingen binnen de VS worden belemmerd. Transportonderbrekingen zullen leiden tot ernstige grondstoffen- en voedseltekorten, wat verklaart waarom Fr. Michel de mensen aanspoorde om voedsel EN water op te slaan. Pastor Coverstone zag tijdens de maanden december en januari hongerige mensen in rijen wachten voor voedsel. Rijen mensen die aanschuiven voor voedsel waren in heel het land te zien.

(Noot: Het weze opgemerkt dat deze visioenen vooral het Amerikaanse continent betreffen, en in mindere mate Europa. De personen die deze visioenen kregen, leven dan ook respectievelijk in de VS en Canada. Echter, dat wil niet zeggen dat er in Europa niets zal gebeuren. De chaos zal wereldwijd zijn.)

Visioenen van een zekere Steve

(merk op: deze visioenen dienen – zoals bij alle visioenen –  met de nodige voorzichtigheid en onderscheiding gelezen te worden)

Deze man heeft verschillende visioenen ontvangen, die overeenkomen met de visioenen van Vader Michel Rodrigue betreffende de oorlog.

Visioen van 3 oktober 2017: hoe de oorlog eindigt

Op het werk vanmorgen had ik een kort visioen over het gevolg van een oorlog met N-Korea. Ik had niet door hoe de oorlog begon. Ik zag alleen het eindresultaat.

China: Het visioen begon met een uitzicht op de grens tussen China en N-Korea en het was net na de nederlaag van het N-Koreaanse regime. China viel met tegenzin N-Korea binnen en bezette het. De Chinese leiders voelden zich opgezadeld met een puinhoop gecreëerd door de VS, Z-Korea en Japan. China moest N-Korea binnenvallen omdat Amerikaanse, Z-Koreaanse en Japanse steden door brand waren verwoest en die regeringen zich concentreerden op het herstel van binnenlandse rampen. De drie naties waren economisch of militair niet in staat N-Korea te bezetten of opnieuw op te bouwen. De hele stemming in die drie landen was er een van rouw.

Ik merkte dat China om milieuredenen niet gedeeltelijk N-Korea wilde binnenvallen en dat slechts met een beperkt aantal troepen zou doen. Ik voelde dat een groot deel van het land onbewoonbaar (dood) was, maar ik zag de bron van de besmetting niet. Ik heb niet opgemerkt of N-Korea was besmet was door radioactieve neerslag. Desalniettemin zou het heel goed kunnen dat de terughoudendheid van China om het land binnen te dringen, was omdat het op grote schaal besmet was met nucleaire neerslag, maar ik heb het niet opgemerkt.

Zuid-Korea: Vervolgens merkte ik dat de Z-Koreaanse leiders zowel boos als geschokt waren door de grote brand die zoveel slachtoffers had gemaakt. Ze waren boos op N-Korea, maar het land was op grote schaal vernietigd. De meeste leiders en een groot deel van het leger van N-Korea waren vernietigd. Alleen de arme mensen en soldaten bleven over, die niet verantwoordelijk waren voor de beslissingen van de regering van N-Korea. Het leek erop dat Seoul, door brand was verwoest en dat de regering van Z-Korea voor haar eigen mensen zorgde. Ik kreeg de indruk dat, hoewel de leiders zich zorgen maakten over de N-Koreaanse burgers, het helpen van hun eigen inwoners in hun land voorrang had boven het helpen van de N-Koreanen. Desalniettemin stuurde Z-Korea wat hulp naar hen.

Japan: Ik merkte ook dat Japanse leiders zich schaamden en vernederd waren dat er een ‘tweede nucleaire aanval’ in Japan had plaatsgevonden. Japanse leiders schaamden zich omdat ze de dood van hun inwoners niet konden voorkomen, zoals ze hadden gehoopt. Blijkbaar werkten de raketinterceptors niet zoals gehoopt of waren er te veel raketten om te onderscheppen. Ik was in de war omdat het niet duidelijk was of er twee nucleaire aanvallen van N-Korea tegen Japan hadden plaatsgevonden of dat er slechts één nucleaire aanval was, die historisch gezien werd beschouwd als een ‘tweede nucleaire aanval’ omdat de eerste aanvallen plaats hadden gevonden in 1945.

VS: Ik merkte dat de Amerikaanse marine erg stil was over de gevolgen van de oorlog. Het leek erop dat de raketafweersystemen niet hadden gewerkt zoals bedoeld was en de Japanse steden waren verwoest door raketaanvallen uit N-Korea. Het lijkt erop dat er een mix was van nucleaire en conventionele raketaanvallen uit N-Korea. Ik wist niet zeker of er Amerikaanse schepen door N-Korea tot zinken waren gebracht.

In de VS zelf waren veel steden verwoest en de reacties van mensen varieerden van gevoelloosheid, ongeloof, verontwaardiging en angst. Het leek erop dat vice-president Pence namens de regering sprak. Ik heb niet begrepen wat er met president Trump is gebeurd. Ik zag dat Vice President Pence op een podium sprak namens een gewonde natie. Hij gaf iets aan in de zin dat de VS zich binnenlands zou richten op het genezen van hun mensen thuis en dat hoewel ze hadden gehoopt de wereld nog steeds te leiden, nederig moesten erkennen dat de VS niet langer in staat was om de wereld te leiden. Vice President Pence en de Amerikaanse leiders waren stomverbaasd en in ongeloof dat N-Korea zo’n grote schade aan de wereld had aangericht. Ze geloofden niet dat ze de capaciteiten van de VS/de bondgenoten verkeerd hadden ingeschat en dat de Amerikaanse natie zo zwaar was getroffen. De VS was overweldigd door veel burgerslachtoffers en een humanitaire ramp.

Rusland: Rusland had zich niet in de oorlog gemengd en bevond zich nu samen met China als een machtige natie. China had de mantel van wereldleiderschap geërfd en zou de wereld opnieuw vormgeven om aan zijn belangen te voldoen.

Dat werd allemaal waargenomen in een kort visioen van de regio in Azië en de VS.

Visioen van 9 mei 2018: de nasleep

Pyrrusoverwinning (schijnoverwinning) van de VS op Noord-Korea. Aan het einde van de eucharistische aanbidding kreeg ik een ander visioen over de gevolgen van het Koreaanse conflict waarvan ik eerder getuige was geweest op 3/10/2017. Het nieuwe visioen had betrekking op enkele internationale implicaties van het conflict. Het nieuwe visioen vond plaats tijdens aanbidding en had de kenmerken van het eerdere visioen, dus ik denk niet dat het bedrog was door boze geesten.

Het visioen begon met uitzicht op de stad Seoul, Z-Korea, en dat de stad in puin lag. Het aantal 500.000 kwam in me op. Sommige mensen uit Seoul waren nog in de stad, maar anderen waren geëvacueerd. De mensen kregen het advies van de autoriteiten om voorzichtig te zijn en niet-ontplofte artilleriegranaten te vermijden.

Ik geloof dat de ruïnes werden veroorzaakt door artilleriegranaten van N-Korea die op de stad waren geslagen. Het getal 500.000 zou het aantal artilleriegranaten kunnen zijn die op Seoul zijn afgevuurd of het aantal zou kunnen verwijzen naar het aantal Z-Koreaanse slachtoffers veroorzaakt door de artilleriegranaten.

Vervolgens wilde de Z-Koreaanse regering dat de Amerikaanse troepen Z-Korea zouden verlaten. Het was niet langer nodig dat Amerikaanse soldaten in Z-Korea waren, omdat de N-Koreaanse leider dood was, het N-Koreaanse leger werd verslagen en de twee ‘broers’ (Noord- en Zuid-Korea) zouden samenwerken om hun land te rehabiliteren.

Radioactieve dode zone: Ironisch genoeg kregen de Chinezen wat ze wilden, omdat er nog steeds een bufferzone bestond tussen Z-Korea en China. De bufferzone was een groot gebied van radioactieve besmetting in N-Korea dat het gevolg was van Amerikaanse nucleaire aanvallen, die een vergelding waren voor de N-Koreaanse nucleaire aanvallen op steden in de VS. De VS hadden wraak genomen met nucleaire aanvallen op veel N-Koreaanse doelen.

De radioactieve besmetting in N-Korea was omvangrijk. De fall-out creëerde een ‘dode zone’, die fungeerde als buffer om Z-Korea van China te scheiden. Hoewel de ‘radioactieve dode zone’ ecologisch niet goed was, beschouwden de Chinezen de ‘dode zone’ vanuit een politiek-militair perspectief als een gelukkige wending.

China regeert nu in Azië: De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Azië werd ingekrompen. De vernietiging van verschillende Amerikaanse steden door nucleaire aanvallen had de Amerikaanse economie ernstig beschadigd. Als gevolg hiervan kon de VS het zich niet langer veroorloven om de kosten van een grote buitenlandse militaire aanwezigheid te financieren.

Hoewel de VS werd beschouwd een militaire overwinning te hebben behaald op N-Korea, was het een pyrrusoverwinning omdat de VS zich uit Azië moest terugtrekken en de controle aan China moest afstaan.

De Aziatische landen capituleerden voor de militaire en economische macht van China. Aziatische landen hadden Amerika om twee redenen de rug toegekeerd:

1) Amerika kon zijn veiligheidsgaranties niet langer waarmaken;

2) Geen enkel land wilde nucleaire aanvallen ondergaan zoals Japan en Z-Korea hadden meegemaakt.

De Aziatische landen gaven de VS de schuld voor het veroorzaken van een dergelijke vernietiging in die landen. Als gevolg hiervan vroegen Aziatische landen de VS om de basissen in hun land te verlaten. Zo kreeg China de controle over Azië.

Europese militaire voetafdruk krimpt: Los daarvan was de militaire voetafdruk van de VS in Europa aan het krimpen, maar niet zo dramatisch als in Azië. Dit kwam mede door culturele banden tussen Europa en Amerika.

Rusland maakte later gebruik van deze situatie door de Oekraïne binnen te vallen en de controle over het hele land terug te nemen. Rusland wist dat de VS en de NAVO noch de economische capaciteit noch de politieke wil hadden om de Oekraïne te verdedigen.

Na getuige te zijn geweest van de nucleaire verwoesting die plaatsvond in het Aziatische conflict, wilde geen enkel NAVO-land het risico lopen te worden getroffen of vernietigd door Russische nucleaire raketaanvallen. Rusland wist dit en nam de controle over de Oekraïne over, wetende dat ze het Oekraïense leger gemakkelijk konden verpletteren en niet door de NAVO zouden worden tegengewerkt.

Vlag van de Europese Unie – uit zijn voegen gescheurd: Na dit visioen was ik erg moe en ging naar bed. Terwijl ik in slaap viel, zag ik heel duidelijk de blauwe vlag van de Europese Unie met de gouden sterren. Ik zag dat de naden van de vlag van de Europese Unie uit elkaar waren gescheurd.

Vervolgens zag ik in een ander visioen de betekenis van de gescheurde EU-vlag. Ik zag dat als gevolg van het conflict op het Koreaanse schiereiland de Europese Unie ‘uit haar voegen werd gescheurd’. Het betekende dat de individuele landen van de Europese Unie onverzoenlijk verdeeld waren over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa en erg bang waren dat de VS een oorlog met Rusland zou beginnen die zou resulteren in nucleaire aanvallen op doelen in Europese landen. Daarom eisten sommige Europese landen dat de VS hun militaire basissen zou verwijderen. Als gevolg hiervan nam de militaire voetafdruk van de VS in Europa enigszins af, maar verdween niet helemaal.

Latere visioenen

12 mei 2018: N-Korea vuurt nucleaire raketten af ​​op Amerika: Net voordat ik in slaap viel, zag ik 7 nucleaire raketten die werden gelanceerd. De H. Maagd zei: “Bid dat ze uit onklaar raken of tijdens de vlucht worden verstoord.” Ik had het gevoel dat het N-Koreaanse nucleaire ICBM’s waren die op de VS waren gericht.

25 mei 2018: Rassenoorlog in Amerika: Vanmorgen tijdens de aanbidding zag ik dat als gevolg van de nucleaire aanvallen op Amerikaanse steden veel raciale minderheidsgroepen van mening waren de ‘blanke raciale groep’ verantwoordelijk was voor het conflict en ook verzwakt waren door de aanslagen. Als gevolg hiervan voelden minderheidsgroepen zich aangemoedigd en jaagden blanken uit hun wijken, werden aanvallen op blanken opgevoerd en vergrootte de diefstal van hun eigendom. Dit zal het resultaat zijn van een waargenomen afname van de kracht van de Amerikaanse nationale en deelstaatregeringen.

1 juni 2018: Visioenen van de Europese Oorlog, instorting van de Europese Unie en het wegvallen van Kerktradities: Ik zag dat in de periode vlak voor de oorlog in Azië, de VS N-Korea vernietigt, maar gedwongen wordt de controle aan China af te staan.

Vervolgens zag ik opnieuw dat veel landen in Oost- en Centraal-Europa uit de alliantie met de Europese Unie werden gerukt en politiek oostwaarts werden verplaatst om Rusland te sussen. Deze naties waren doodsbang om midden in een nucleaire oorlog tussen Rusland en Amerika terecht te komen, waarvan ze dachten dat de VS die tegen Rusland probeerde uit te lokken. Ze wilden geen deel uitmaken van een dergelijke oorlog en maakten zich duidelijk los van de Europese Unie en verlegden hun trouw naar Rusland. Het lijkt erop dat Russische agenten en hun geld deze naties waren geïnfiltreerd en veel van de ongeregeldheden en angst veroorzaakten die de naties voldoende vrees opleverden om de alliantie met de Europese Unie en Amerika op te geven.

Ik voelde dat Rusland de Oekraïne binnenviel tijdens of na de tijd dat de Midden- en Oost-Europese landen braken met de Europese Unie. Jezus liet me zien dat gedurende deze tijd de tradities van de Kerk zouden worden weggenomen, net zoals Jezus van zijn gewaad werd ontdaan op Golgotha, zoals te zien is in de 10e statie van de Kruisweg.

9/6/2018: Na het avondgebed viel ik in slaap. De H. Maagd maakt me wakker en deelt het volgende idee mee: “Er zullen drie steden in je land worden getroffen. (New York, Chicago, Los Angeles). Dit zal je diepgaand beïnvloeden. In je lijden zal je een deel van de pijn van mijn Zoon verzachten.”

Voorzegging uit de Illuminatie betreffende WOIII

Ook in de illuminati (de geheime organisatie waar hoogstaande leidersfiguren lid van zijn) is bekend dat WOIII een nucleaire confrontatie met Noord-Korea zal inhouden, alsook de overname van Taiwan door China. Wereldoorlog 3 zal ongeveer 90 dagen duren, dat is: drie maanden. Dan zal de Antichrist op het toneel verschijnen als de ‘man van vrede’, de ‘grote verzoener’.

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is.

3 comments

  1. het was al vanaf 1982 bij de profeten bekend, dat een burger`oorlog in de USA, het land zal op`splitsen in losse delen — ook dat het hoogtepunt van de #3e wereld`oorlog, een mondiaal gebeuren zal zijn — we spraken hier nog niet, over de ONTvolking van het midden oosten ….

    Like

  2. Albert Pike, het wereldwijde hoofd van de Vrijmetselarij uit de tweede helft 19e eeuw, die belangrijke boeken over de Vrijmetselarij heeft geschreven, zei dat er 3 wereldoorlogen moesten komen. Nummer 3 is dus lang voorbereid. Nr 1 en 2 waten ook geen toevallige ontwikkelingen

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s