Texe Marrs was een assistent professor ruimtevaartstudies, en gaf les in Amerikaans Defensiebeleid, strategische wapensystemen en gerelateerde onderwerpen aan de Universiteit van Texas, in Austin, van 1977 tot 1982. Hij gaf ook les in internationale zaken, politieke wetenschappen en psychologie aan twee andere universiteiten. Als officier bij de USAF (de Amerikaanse luchtmacht), overzag hij communicatie-elektronica- en ingenieurseenheden. Hij heeft een aantal militaire decoraties, inclusief een Vietnam Service Medal en de Presidential Unit Citation. Hij diende in Duitsland, Italië en doorheen heel Azië. In september 1996, 24 jaar geleden, bracht hij een boek uit met als titel: ‘Project L.U.C.I.D. The Beast 666 Universal Human Control System, op basis van zijn eigen onderzoeksinformatie. Het boek is te krijgen op Amazon. Hieronder volgt deel 2 van een samenvatting van dit boek. Wat hier wordt weergegeven verschilt in wezen amper van wat we reeds weten uit verschillende profetieën.

Hoofdstuk 2 -Geen plaats meer om u te verbergen

Onder project L.U.C.I.D is het wereldomvattende computernetwerk zo listig ontworpen dat niemand aan haar alziende en alwetende kunstmatige intelligentie zal kunnen ontsnappen. Natuurlijk zullen er talloze mensen zijn die het systeem zullen proberen te kraken en te saboteren, maar het is zo geconstrueerd met talloze beveiligingen, gelaagde structuren en ingewikkelde cryptografische coderingen dat het systeem onmogelijk te kraken, te saboteren en te omzeilen is.Er zal geen plaats meer zijn om u te verbergen.

De ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr.Jean-Paul Creusat en Professor Anthony Halaris, hebben een overzicht gegeven van het systeem in twee hoofdartikelen in het tijdschrift Narc Officer. Narc Officer is het officiële tijdschrift van de ‘International Narcotic Enforcement Officers Association’. Laten we aan de hand van deze artikelen bekijken hoe het systeem in elkaar zit. Om te beginnen staat er een copyright op de naam L.U.C.I.D, d.w.z. dat geen enkel bedrijf deze naam mag gebruiken voor bijv. een ander systeem, product of eigen bedrijfsnaam. L.U.C.I.D,zo vertelt men ons, is bedoeld als een ‘Universeel Identificatie Systeem’ De streefdatum waarbij dit systeem operationeel moet zijn is rond het jaar tweeduizend. Informatie en data zal samenvloeien in het L.U.C.I.D computersysteem vanuit ‘alle bronnen’, d.w.z., elke overheidsinstantie, elk bureau, elke bank en financiële instelling, elk bedrijf, elke militaire afdeling, universiteit enz. enz. Dit zal het centrale punt worden, het commandocentrum en wereldomvattende brein om elk individu op aarde in de gaten te houden en te controleren. Tevens zal L.U.C.I.D berichten in welke taal en afkomstig uit welk land ter wereld dan ook, verzamelen, vertalen en verwerken. Het wordt de uniforme registratie voor de universele biometrische kaart die wereldwijd zal worden uitgegeven. Ook zal de hele informatie supersnelweg verbonden worden met het L.U.C.I.D systeem. Wie twijfelt er nog aan dat L.U.C.I.D het 666 universeel controle systeem van het beest zal worden? Eén en ander wordt door Creusat en Halaris bevestigd dat het L.U.C.I.D-net’s werelds ‘Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center’ zal worden. Tevens beweren de beide heren dat L.U.C.I.D een veilig, interactief, direct en universeel informatiesysteem is. Veilig omdat de onvoorstelbare hoeveelheden opgeslagen data in dit systeem alleen toegankelijk worden voor degenen die door ‘Big Brother’ gemachtigd zijn. Interactief betekent dat Gestapo-eenheden rond de aardbol via speciale codes toegang kunnen krijgen tot het systeem om individuen te controleren en op te sporen. Direct wil zeggen dat de data onmiddellijk kan worden opgevraagd. Het systeem wordt door Creusat en Halaris beschreven als zijnde een 24 uur service, zeven dagen per week. Het wereldomvattende karakter van L.U.C.I.D wordt gekenmerkt door de verklaring dat het systeem informatieaanvragen kan ontvangen en verwerken vanuit zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen. Gegevens afkomstig van netwerken van o.a de staat, federale- en lokale overheden zullen worden bijgewerkt in het L.U.C.I.D.-systeem. Het zal alle op dit moment in gebruik zijnde smartcards vervangen. Gedetailleerde dossiers van ca 5,5 miljard mensen in zo’n 200 landen in de wereld zullen worden opgeslagen en onderhouden.

Volgens de ontwerpers van L.U.C.I.D wordt alle computertechnologie, hard- en software voorbereid om in het kader van de toekomstige universele biometrische (I.D.) kaart te passen. Het is door deze kaart dat de wereldbevolking totaal en absoluut gecontroleerd zal worden. De L.U.C.I.D kaart zal een ‘smartcard’ worden, een I.D. kaart met de afmetingen van een creditkaart en een (her)programmeerbare chip op een plastic drager. Bij honderdduizenden scannercentra’s in de Verenigde Staten en de hele aardbol kunnen de Big Brother agenten uw kaart in een terminal steken en een verbinding maken met de hoofdcomputer en nieuwe en/of aangepaste informatie downloaden naar de kaart en aldus uw kaart ter plaatse bijwerken. De computer I.D. kaart zal niet alleen meer dan 5 gigabytes aan persoonlijke gegevens kunnen bevatten, maar zal ook door een zgn multilingual transcriptor/translator kunnen worden gelezen die de taalbarrière zal overbruggen. Dit is de duistere en afschuwelijke toekomst van high-tech controle. Het zal het einde van de menselijke vrijheid en waardigheid inluiden.

Biometrische identificatie zal een belangrijk onderdeel vormen van de L.U.C.I.D smartcard. Biometrie betekent het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals iemands stem, irispatroon, voetafdruk, gezicht, unieke DNA patroon etc. De achterkant van de ATM’s (Automatic Teller Machine) bijv. zijn al voorzien van een vingerafdruklezer waarmee het bankpersoneel wordt geïdentificeerd. Verder verschijnen er op vele plaatsen in de wereld biometrische apparaten om mensen te identificeren. Er is geen twijfel mogelijk dat biometrie in de nabije toekomst wereldwijd gestandaardiseerd zal worden. We laten nog even de ontwerpers van L.U.C.I.D aan het woord: ‘Het onderzoek en ontwikkeling van het L.U.C.I.D systeem zal haar haalbaarheid en praktisch nut bewijzen… Het systeem zal gecodeerde data, afkomstig van biometrische sensoren, via de L.U.C.I.D.-net Informatie Infrastructuur verzenden.’

De biometrische identificatie technieken toegepast in de L.U.C.I.D kaart zullen de unieke DNA structuur van een persoon, de irisscan en voet- en vingerafdruk worden. Een andere identificatietechniek is ‘Face Recognition’ (gezichtsherkenning). Een afbeelding van iemands gezicht wordt gedigitaliseerd opgeslagen en vergeleken met foto’s in een database. Het gebruikte software platform is Microsoft Windows. Een nog geavanceerdere methode om iemand te identificeren is het scannen van de gezichten van mensen in bijv. openbare plaatsen met behulp van speciale computergestuurde videocamera’s. Indien iemand gezocht wordt zal deze geavanceerde camera in samenwerking met gespecialiseerde software de gezochte persoon herkennen. In Engeland alleen al zijn ca. 300.000 van dit soort ‘intelligente’ camera’s geïnstalleerd.

Satellieten houden ons in de gaten

Toen de koude oorlog ergens rond 1990 ten einde liep, althans dat werd ons verteld, dacht een naïef publiek dat het netwerk van militaire spionagesatellieten in de mottenballen ging. Per slot van rekening werden er jaarlijks miljarden dollars van ons belastinggeld besteed aan de lanceringen en onderhoud van deze spionage satellieten. Maar de Illuminaten hadden reeds grote plannen met deze satellieten. Satellietcamera’s zijn zo geavanceerd dat ze een golfbal op de grond kunnen fotograferen vanuit de ruimte. Satellieten kunnen ook gegevens uitwisselen met geïmplanteerde biochips, sensoren en zenders. De universele biometrische kaart in uw zak kan ook een signaal uitzenden dat wordt opgepikt door een systeem van 24 GPS (Global Positioning Satellites) waardoor uw locatie waar dan ook ter wereld in kaart kan worden gebracht. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om de kaart gewoon thuis te laten, maar dan bent u niet in staat om te kopen of verkopen. U zult geen baan kunnen krijgen of gebruik kunnen maken van medische voorzieningen. Uiteindelijk zal, als de plannen van Big Brother slagen, de chip in de smartcard onderhuids gaan zodat u het altijd handig bij u heeft.

Natuurlijk was de dreiging tijdens de koude oorlog nooit de echte reden om dit netwerk van satellieten op te zetten.De werkelijke reden is het opzetten van het 666 universeel controle systeem van het Beest. Door al deze spionagesatellieten en andere ‘Big Brother’ apparatuur is er feitelijk weinig meer van u privacy over. En alsof het bovenstaande nog niet verontrustend genoeg is worden er in de Verenigde Staten in snel tempo DNA-databanken opgezet en zijn reeds in gebruik. Identificatie van een persoon aan de hand van zijn/haar DNA patroon is mogelijk met een zeer grote nauwkeurigheid. Is het daarom toeval dat een identificatietechniek voor de biometrische kaart het DNA patroon van een individu betreft? (Opm. EIW: Opvallend dat ook hier in Nederland steeds weer die discussie oplaait mbt het al dan niet verplicht afstaan van DNA materiaal…Zijn er soms krachten aan het werk die ook hier, net als in de V.S, een DNA- databank op willen zetten voor de hele bevolking? ). Maakt dit alles geen deel uit van het grote profetische meester plan om een duivels systeem van identificatie controle systemen op te zetten zodat ‘niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft?’ (Openbaring 13: 17) — Update, 19 feb 2001,– In Groot Brittannië wordt inmiddels ook al geroepen om een dergelijke DNA databank voor de hele bevolking op te zetten.

Hoofdstuk 3: De nieuwe MARK-kaart — ‘Ga niet van huis zonder deze kaart’

National Citizen I.D. is proposed’ (Een nationaal burgeridentiteitsbewijs wordt voorgesteld) luidde de kop van ‘USA Today’. Zoals door het Congres is voorgesteld zouden alle Amerikaanse burgers en legale immigranten een nationale identiteitskaart moeten krijgen. De nekharen van vele vaderlandslievende Amerikanen stonden na deze aankondiging recht overeind. Het gevolg was dat de telefoonlijnen en faxen van het Congres overspoeld werden met protesten. Overdonderd door deze reacties krabbelden men terug en haastte te zeggen dat het voorstel nog even werd uitgesteld. In plaats daarvan werd er voorgesteld om een ‘nationale database’ op te zetten. Feitelijk zou dit een ‘Big Brother/Big Sister’ computersysteem moeten worden met essentiële gegevens over iedere burger. Maar kijk uit, de regering heeft het plan voor een nationale I.D. kaart nog niet opgegeven. Ze hebben deze nl. nodig om u en mij te kunnen controleren. Eerst een biometrische I.D. kaart voor iedereen, inclusief al uw gegevens, en om u alvast te laten wennen hoe gemakkelijk je ermee bijv. kan kopen en verkopen of solliciteren naar een baan. En vervolgens stap 2 van het ‘meester plan’; het bedrogen publiek vertellen dat de smartcard onpraktisch is en vervolgens de chip injecteren in het voorhoofd of de rechterhand. Het maakt tenslotte voor wat betreft de functie van de chip niet uit of het op een plastic kaart of onderhuids in het lichaam zit. En op deze manier kunt u het nooit meer vergeten of verliezen en kan het ook niet meer gestolen worden. U zult het werkelijk nooit meer per ongeluk thuis kunnen laten.

Natuurlijk moet de regering ons eerst zien te overtuigen dat we deze nationale I.D. kaart wel echt nodig hebben. Om dit te bereiken zijn er een aantal proefprogramma’s aan de gang. Één daarvan loopt, met hulp van de regering Clinton, bij de ‘Department of Defense’ (DOD). Onze eigen soldaten worden gebruikt als psychologische proefkonijnen. Het programma heet onthullend de ‘MARC’. Let vooral ook op de naam. In het Engels wordt dit op dezelfde manier uitgesproken als MARK (=MERK of MERKTEKEN). Volgens de DOD staat MARC voor: Multi-Technology Automated Reader Card. De MARC heeft een standaard barcode, een magnetische strip, digitale foto en een Integrated (I.C) computerchip. Er staan o.a iemands militaire- en medische gegevens in en kan gebruikt worden om te kopen. De nationale identiteitskaart wordt gepromoot als zijnde gemakkelijk en comfortabel. Geloof het maar niet. Het werkelijke doel van de regering is controle dmv een centrale computerdatabase en een I.D. Zowel de Nazi’s als de Communisten en andere totalitaire regeringen waren en zijn geobsedeerd om haar burgers te controleren met I.D. kaarten en nationale registraties. De slachtpartijen in Ruwanda in 1995 bijv. werden efficiënter uitgevoerd doordat op de verplichte I.D kaarten de moordenaars konden zien of ze met een Tutsi of een Hutu te maken hadden bij controleposten en razzia’s.

Onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, C.B. Baker, gelooft dat wat er nu gepland wordt niets minder is dan het ‘opzetten van het 666 systeem voor het merkteken van het beest’. Commentaar gevende op een bericht in de Washington Times dat, naar het plan van de regering, iedereen een smart (I.D.) card bij zich moet hebben, waarschuwt Baker: ‘De universele eis dat iedereen zulke ‘smartcards’ bij zich moet hebben zal de federale overheid helpen om een Marxistisch satanische dictatuur te scheppen, en de eindtijdgebeurtenissen in werking zetten zoals dat voorspeld is in Openbaring 13: 16-18:

’16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest , want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’

Het is interessant dat Baker de voorspelling in het boek Openbaring noemt van een universeel identificatie systeem dat voor de hele wereld verplicht zal worden. Ten tijde dat de Apostel Johannes dit profetisch visioen kreeg heersten de Romeinen in de Westerse beschaving. Om slaven en soldaten te identificeren kregen ze een stuk van een Mozaïek. Dit Mozaïek, of zoals het ook wel werd genoemd, ‘tessera’ was dus een identificatiemethode. Hoe fascinerend is het dan ook dat de codenaam van de door de NSA en de Defense Intelligence Agency (DIA) voorgestelde burgeridentiteitskaart , ‘tessera’ genoemd wordt. Het plan om de tessera kaart wereldwijd uit te geven heet ‘Project Mosaïc’. Alsof dit nog niet onheilspellend genoeg is heet de feitelijke chip op de nationale I.D. kaart ook nog eens de ‘capstone’ (bovenste steen). Is dit ‘toevallig’ soms dezelfde steen, dwz de driehoekige steen met het alziend oog van lucifer erin boven een afgeplatte pyramide, die we o.a op het één dollarbiljet tegenkomen en waar ook nog eens onthullend bij staat ‘ Novus Ordo Seclorum’ ( = Nieuwe Orde van de Tijden)? De capstone daalt neer op de pyramide zoals nagestreefd door de Illuminaten en de vrijmetselarij.

De eeuwenlange samenzwering zal haar hoogtepunt bereiken met het L.U.C.I.D I.D — net. De ultieme controle van ieder individu op deze aardbodem. Tot welke andere conclusie kunnen we komen dan dat de onverzadigbare honger van de Nieuwe Wereld Orde om de grootste satanische samenzwering allertijden te volbrengen, de uitgifte van universele I.D. kaarten aan iedere wereldburger aanwakkert ?

Ook moet de nationale I.D. kaart ons ‘redden’ van de vloedgolf aan illegale immigranten die over onze grenzen komen. De waarheid is echter dat onze senatoren en leden van het Congres het weinig kunnen schelen dat we overspoeld worden door illegale vreemdelingen. De meeste zijn voorstanders van een multiculturele samenleving. De intocht van illegale vreemdelingen wordt mede als een excuus gebruikt om de nationale I.D. kaart er door te drukken. Er is inmiddels ook een voorstel gedaan voor een zes miljard dollar kostend computer I.D. systeem om de illegale immigratie beter te kunnen controleren.

Volgens een betrouwbare bron worden de postkantoren in Amerika voorzien van baliescanners. Ik moet mezelf afvragen of deze scanners al voor de nieuwe I.D. kaarten zijn voorbereid en zullen worden gebruikt. Vermoedelijk om ervoor te zorgen dat er geen bombrieven meer zullen worden verstuurd. En om te voorkomen dat er nog meer valse rijbewijzen in omloop komen worden in Californië rijbewijzen uitgegeven met een kleurenfoto, biometrische gegevens, magnetische strip, een hologram en nog meer speciale kenmerken. Dit is duidelijk een voorbode om haar uitgifte van rijbewijzen onder te brengen in het internationale L.U.C.I.D net. Ook in de andere staten worden nieuwe systemen voor rijbewijzen opgezet en met elkaar gekoppeld. Maximale controle kan echter worden gerealiseerd door een gecentraliseerde, d.w.z. een nationale, smart I.D. kaart. Project L.U.C.I.D gaat zelfs nog verder, namelijk het invoeren van een wereldomvattend systeem van I.D. kaarten, wereldwijd verbonden via glasvezelkabel, satellieten en computernetwerken. Eén wereld, één universele identiteitskaart en uiteindelijk één universeel merkteken (van het Beest) zoals dat zo perfect door Johannes in het boek Openbaring is voorspeld.

Zoals gezegd worden de mensen van onze marine, lucht- en landmacht gedwongen om tegen hun wil een high-tech I.D. kaart bij zich te dragen, onheilspellend en profetisch, ‘MARC’ genoemd. Niet iedereen blijkt bereid hier aan mee te werken. Bijvoorbeeld Warren Sinclair van de luchtmacht is één van degenen die door de krijgsraad gestraft is. Zich bewust van het profetische karakter van deze totalitaire technologie weigerde hij om een DNA bloedmonster af te staan voor gebruik in de MARC-card. Een ander voorbeeld is een piloot van de marine, Kapitein Joel Kirk. Hij suggereert: ‘Er zit niet veel verschil in een merkteken dat je in de hand houdt en een merkteken dat in je hand geïmplanteerd wordt.’ Deze moedige mensen zijn zich duidelijk bewust van de profetieën in de Bijbel. Zij trekken de grens vóór deze smartcard en brengen daarmee hun carrière en welvaart in gevaar. Ze weten dat deze MARC kaart hun onafhankelijkheid in gevaar brengt en hen uiteindelijk in slavernij zal brengen. Zij zeggen een duidelijk nee tegen de smartcard en weigeren voor Baäl en de Mammon te buigen en zijn daarmee eindtijdhelden.

Morgen verschijnt deel 3.