Texe Marrs was een assistent professor ruimtevaartstudies, en gaf les in Amerikaans Defensiebeleid, strategische wapensystemen en gerelateerde onderwerpen aan de Universiteit van Texas, in Austin, van 1977 tot 1982. Hij gaf ook les in internationale zaken, politieke wetenschappen en psychologie aan twee andere universiteiten. Als officier bij de USAF (de Amerikaanse luchtmacht), overzag hij communicatie-elektronica- en ingenieurseenheden. Hij heeft een aantal militaire decoraties, inclusief een Vietnam Service Medal en de Presidential Unit Citation. Hij diende in Duitsland, Italië en doorheen heel Azië. In september 1996, 24 jaar geleden, bracht hij een boek uit met als titel: ‘Project L.U.C.I.D. The Beast 666 Universal Human Control System, op basis van zijn eigen onderzoeksinformatie. Het boek is te krijgen op Amazon. Hieronder volgt deel 3 van een samenvatting van dit boek. Wat hier wordt weergegeven verschilt in wezen amper van wat we reeds weten uit verschillende profetieën.

Hoofdstuk 4: Biochipimplantaten: Een ‘kwestie van leven of dood.’

‘Spoedig op een dag zullen we allemaal een onderhuids geïnjecteerde biochip hebben en rekenen we onze aankopen af door onze hand boven een aangepaste scanner te houden en die automatisch het bedrag van onze bankrekening zullen afboeken.’

Dit is de voorspelling van mijn goede vriend Terry Cook, één van de grootste autoriteiten op het gebied van biochipimplantaten. Hij waarschuwt al jaren voor de gevaren van dit nieuwe fantastische technologische controlemiddel. Mijn eigen pioneerswerk begon in het midden van de jaren zeventig toen ik grondig onderzoek deed in het complexe en fantastische gebied van gedachtencontrole door middel van in mensen geïmplanteerde apparaatjes. Gorham International, een gerespecteerd technologisch onderzoeksbedrijf in Gorham, Maine, zegt dat een biochipindustrie van miljarden dollars zich snel ontwikkelt. Volgens deze firma zulllen de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van ‘quantum engineering’ uiteindelijk leiden tot de ultieme moleculaire computer. De biochip revolutie is inderdaad begonnen. Toen mijn boek ‘Mega Forces’ in 1987 voor het eerst werd gepubliceerd; waarin ik schreef over geïmplanteerde biochips en die een revolutie betekende voor zowel mensen als robots, verblufte dit vele lezers. Men kon eenvoudigweg niet geloven dat de techniek al zo ver gevorderd was. Maar het was wel zo. Terwijl ik Mega Forces schreef kreeg ik lucht van supergeheime experimenten in bedrijfs- en overheidslaboratoria waarin mensen — gewoonlijk onwetende en nietsvermoedende proefkonijnen — computerchips en zendertjes geïmplanteerd kregen in hun hersenen en op andere plaatsen in het lichaam. Er zijn maar 2 redenen waarom de elite elke man, vrouw en kind met een biochip willen injecteren en een universeel identificatie systeem willen opzetten. Eén reden is natuurlijk geld. Er ligt veel geld in het vooruitzicht voor de high-tech bedrijven die overheidscontracten krijgen aangeboden om een chip in zes miljard mensen te implanteren. Maar de voornaamste reden van dit systeem is controle. Het onderzoek van de overheid op het gebied van biochips laat een angstaanjagende toekomst voor de mensheid zien als spoedig op een dag deze duivelse apparaatjes op grote schaal zullen worden ingevoerd.

Verslaggever Teresa Allen schrijft in het nieuwsartikel ‘Future Shocker: Biochip-Science Fiction Technology Here’ het volgende: ‘U kunt uw portemonnee gewoon in uw zak houden bij de kassa. Nadat u boodschappen heeft gedaan en bij de kassa aankomt houdt u gewoon uw hand boven een scanner en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeboekt.’ Of dit: ‘Een krachtige ‘biochip’ gemaakt van levende proteïnen dat, wanneer het eenmaal chirurgisch in de hersenen is ingebracht, geprogrammeerd zou kunnen worden of een onbeperkte hoeveelheid informatie te ‘uploaden’ in de hersenen — zonder dat u ooit een boek hoeft open te slaan.’

Onmogelijk? Afkomstig uit een science fiction boek? De technologie om dergelijke fantastische zaken te verwezenlijken is er reeds of, zoals in het geval van de levende biochip, is in ontwikkeling, althans volgens Tim Willard, hoofd van de World Future Society, een in Washington DC gevestigde organisatie die zegt 27.000 leden wereldwijd te hebben. ‘Maar, zegt Willard, stel zoiets als een implantaat voor in mensen en je krijgt enorme protesten. Terwijl mensen gedurende vele jaren gewend zijn geraakt aan kunstmatige lichaamsdelen is er zeker een grote aversie tegen dingen die geïmplanteerd worden. Het is het idee van ‘Big Brother is watching you’. De mensen zouden bang zijn dat hun gedachten en gangen in de gaten zouden worden gehouden. Het zou niet uitmaken of de technologie er nu wel of niet zou zijn. De mensen zouden zich toch nog ongerust maken.’

Maar Tim Willard is duidelijk niet ongerust en met hem, denk ik, de meerderheid van de Amerikanen en andere wereldbewoners. Miljoenen burgers dus, zich onbewust van de gevaren dat deze technologie kan en zal worden misbruikt. In tegenstelling tot christenen die hun Bijbel kennen, hebben mensen zoals Tim Willard en andere invloedrijke leden van de pro-globalistische New Age-georienteerde World Future Society een overdreven vertrouwen in de mogelijkheid om de regering te controleren. Hoe fascinerend is het dat de toekomstige visie van Willard Bijbelse profetieën perfect zou vervullen. Openbaring 13 bijv. waarschuwt voor het merkteken van het Beest dat in de rechterhand of het voorhoofd wordt gegeven in de laatste dagen en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve degenen die het merkteken, de naam of het getal van het Beest heeft. Wat Willard ziet als een positieve en heilzame realiteit voor de nabije toekomst zal feitelijk uitmonden in een griezelig tijdperk van controle, verdrukking en vervolging zoals de profeten van God dit hebben voorspeld.

Timothy McVeigh, vermeend dader van de bomaanslag in Oklahoma city beweert dat, terwijl hij in het leger diende, een computerchip geïmplanteerd heeft gekregen en dit zou kunnen verklaren waarom hij zo snel na de bomaanslag zou zijn opgespoord en gearresteerd. En volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zou prins William ergens in zijn lichaam een chip geïmplanteerd hebben gekregen om eventuele ontvoerders te ontmoedigen. Afgezien of Timothy McVeigh nu wel of niet een biochip geïmplanteerd heeft gekregen – ik vermoed overigens van wel – moeten we het beklemmende feit onder ogen zien dat met de invoering van project L.U.C.I.D een kleine implanteerbare en te programmeren biochipcomputer in het vooruitzicht ligt. Het onvermijdelijke staat voor de deur. Allen Woodham, hoofd van South East Christian Witness, een gemeente die zich bezig houdt met Bijbelse profetieën en gevestigd is in Australië zegt dat we rekening moeten houden met de afschuwelijke realiteit die nu is opgedoken: ‘Terwijl u dit leest worden elektronische transponders wereldwijd ingevoerd in de veterinaire industrie. Ze worden beschouwd als een verbetering en dat zijn ze ongetwijfeld ook. Maar spoedig op een dag zal een variant van dit systeem gebruikt worden op een manier die hun uitvinders waarschijnlijk niet hadden voorzien: nl door Satans wereldomvattende NWO regering.’ Op dit moment worden Amerikanen genummerd met een negencijferig ‘Social Security Number’ dat door heel het land met computers kan worden nagetrokken. Spoedig zal dit systeem echter worden vervangen door een wereldwijd 18 cijferige combinatie van internationale nummers dat er voor zorgt dat de mensen internationaal kunnen worden nagetrokken. Dit zal de Illuminaten in staat stellen de door de NWO en Verenigde Naties gecontroleerde wereld een uniek I.D. nummer toe te kennen voor opsporing en controle. Dit 18 cijferige nummer zal bestaan uit drie aparte sets van elk ZES GETALLEN: 6-6-6. Toeval? Nee, niet als je in Bijbelse profetieën gelooft. Het onderhuids implanteren in de rechterhand zoals voorspeld in Openbaring 13: 16-18 is nu een praktische realiteit ! Deze technologie zal ongetwijfeld leiden tot een universeel systeem van totalitaire slavernij onder een gecomputeriseerd wereldomvattend economisch netwerk van elektronische gebondenheid. Als het eenmaal universeel op zijn plaats staat zal niemand uitgesloten worden om dit merkteken te moeten aannemen zonder ter dood veroordeeld te worden. Waarlijk een ‘kwestie van leven of dood’. Helaas missen de meeste Amerikanen en andere wereldburgers het profetische inzicht welke nodig is om te overleven. Degenen echter die het Woord van God geloven hebben een enorm voordeel boven de anderen. Degenen met onderscheidingsvermogen en die op de Bijbel vertrouwen zien het kwaad van te voren aankomen en vinden bescherming bij de Allerhoogste. Spreuken 22:3 – De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en moeten boeten.

Hoofdstuk 5: Het Mysterieuze Merkteken van de New Age

Zal de biochipimplantaat, verbonden met het wereldwijde L.U.C.I.D controle net, de basis worden voor het mysterieuze maar diabolische merkteken van het beest ? Het lijkt mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat dit het geval zal zijn. Maar zoals we zullen zien hebben de elite, die nu de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties beheersen, andere technologische systemen in het vooruitzicht liggen die het merkteken van het beest – systeem kunnen opzetten. Martin Anderson, voormalig assistent van President Reagan en nu werkzaam bij het ‘Hoover Research Institute’ aan de universiteit van Stanford in Palo Alto, Californië, is één van degenen die het voortouw hebben genomen om het publiek te waarschuwen voor het verlies van hun privacy en veiligheid ten gevolge van zulke hightech middelen als smart I.D. kaarten en biochipimplantaten. In een artikel gepubliceerd in de ‘San Jose Mercury News’ zei Anderson: ‘tenzij dit voorstel om een nationale I.D.- kaart aan alle Amerikanen op te dringen niet snel een halt wordt toegeroepen zullen we het in Amerika meemaken dat er een eind komt aan de privacy. Wij zullen allemaal gelabeld worden net zoals zovele vissen.’ Anderson uit verder zijn waarschuwingen in de Washington Post dat de Amerikanen de rooskleurige voorspellingen door bureaucraten en politici, dat biochipimplantaten het leven aangenamer zullen maken, niet moeten geloven. In onheilspellende bewoordingen zei hij dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren: ‘ Deze kleine microchip-transponder is een soort technologische tatoeage en veel effectiever dan de nummers die de Nazi’s onuitwisbaar aanbrachten op de armen van concentratiekampslachtoffers…’

Een gecomputeriseerde I.D. kaart werd reeds in de tachtiger jaren voorgesteld onder de regering Reagan. Maar Reagan – hij geloofde ook in Bijbelse profetieën – heeft het gedurende zijn termijn in de ijskast gestopt. Maar in 1993 onder de regering Clinton werd een campagne begonnen om de Amerikanen rijp te maken voor een high-tech-kaart en biochipimplantaten. Een adviseur van Clinton, Dr. Mary Jane England, onderschreef tijdens een door computergigant IBM gesponsorde conferentie in Palm Springs, Californië, niet alleen een voorgestelde verplichte nationale I.D.kaart maar ging ook nog een schokkende stap verder:’ De smartcard is een schitterend idee, maar het zou nog beter zijn om een chip achter het oor te implanteren zodat uw medische gegevens altijd beschikbaar zouden zijn, ook al bent u buiten bewustzijn.’ Gedurende de hele geschiedenis hebben alle tirannen, van welke politieke geaardheid dan ook, de kracht en potentie van de smartcard moeten missen. Ze hadden slechts beperkte technologische hulpmiddelen tot hun beschikking. Nu, terwijl we de 21ste eeuw naderen heeft de wetenschap zoiets als L.U.C.I.D net ontworpen, de biochipimplantaat voortgebracht en belooft ons spoedig andere geavanceerde controlesystemen te geven. Het project van de National Security Agency: L.U.C.I.D met al zijn technologische wonderen is de droom van een toekomstige dictator- en een nachtmerrie voor christenen en patriotten. De wereld wordt op dit moment klaargemaakt voor de verschijning van de door de Bijbel geprofeteerde Antichrist. De duistere dag van zijn opkomst en greep naar de macht zal niet lang meer op zich laten wachten.

De Antichrist zal een éénwereldregering leiden. Misschien één van de beklemmendste en schrikbarendste passages in de Bijbel is Openbaring 13 waarin de opkomst van het bloeddorstige Beest, de Antichrist wiens getal 666 is, staat beschreven. De Bijbel onthult dat deze valse ‘Christus’ godslasterlijke woorden zal spreken tegen God en dat hij ‘oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen zal overwinnen.’ De Bijbel profeteert: ‘En allen, die op de aarde wonen, zullen het (Beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.’ (Openbaring 13:8). Ik ben ervan overtuigd dat we op de drempel staan om dit Beest uit Openbaring te zien opkomen. We weten dat zodra hij de leiding krijgt over de éénwereldregering hij degenen die niet voor Satan willen buigen zal gaan vervolgen. De Bijbel zegt ook dat de Antichrist en zijn Valse Profeet, de religieuze wereldleider, een beeld van het Beest zal oprichten in alle kerken, synagogen, en tempels over heel de wereld. Ieder persoon zal dan gedwongen worden om het beeld van het Beest te aanbidden…of ze zullen worden gedood. (Openbaring 13:15). Zoals gezegd zal ook het merkteken van het Beest worden ingevoerd. (Openbaring 13:16-18) In mijn nummer 1 bestseller ‘Mystery Mark of the New Age’ heb ik het ongelooflijke en niet te bevatten verborgen plan onthuld van de Illuminaten en haar occulte leiders om iedereen dit duistere en weerzinwekkende merkteken te geven. Openbaring 13 zal uitkomen. In dit boek citeer ik vele prominente leiders van de New Age en leg hun drang naar wereldoverheersing bloot. Het Beest zal de wereld zelfs niet hoeven te dwingen om dit merkteken te laten aannemen. Als het duistere plan van de New Age gaat slagen zal men er zelfs van gaan houden dat dit merkteken in de rechterhand of het voorhoofd zal worden gegeven. Ze zullen er wanhopig naar verlangen en zich rijendik opstellen bij de kerken die in New Age centra’s zullen zijn omgevormd, alleen voor de glorieuze gelegenheid om dit merkteken te mogen ontvangen. Ja, ik weet dat het allemaal bizar klinkt. Per slot van rekening, wie zou er bij zijn gezonde verstand bewust het merkteken aannemen en zichzelf naar de eeuwige verdoemenis en vernietiging helpen? Openbaring 14:9-11

’9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.’

Toch is de meerderheid onwetend van hun lot en zullen het merkteken aannemen. Bijbelse profetieën zullen waar blijken te zijn. We worden geconditioneerd door New Age propaganda en gedachtencontrole. Satanische symbolen, zoals de onheilige driehoek en het pentagram overspoelen onze televisieschermen; ze staan in kranten en tijdschriften en op de hoezen van rockalbums. Ook in advertenties en commercials worden we met of zonder opzet geconditioneerd voor het merkteken. In ‘Colorado Christian News’ heeft redactrice Joan Chiarello Bruso o.m. het volgende geschreven in het artikel ‘Big Brother is here’: ‘ Terwijl ik afgelopen maand in Arizona verbleef heeft mijn schoonzoon Andrew een zeer interessante commercial gezien. Net voordat dit artikel werd gedrukt werd dezelfde commercial ook in Colorado uitgezonden. Er staat een vrouw in een lege witte kamer. Terwijl nummers langs haar hoofd suizen hoor je dat ze worden voorgelezen: social security, checking account, credit kaarten, rijbewijzen, ziekenfonds, telefoon, fax etc. Dan vraagt een stem, ‘ Hoe kun je ze allemaal onthouden?’ Dan wordt er verklaard, ‘Mastercard werkt aan de oplossing. De één-vinger pin’ De camera zoomt in op de rug van de rechterhand van de vrouw; ze draait het om en je ziet een close-up van haar wijsvinger met een patroon van stippen. De ‘voice over’ zegt, ‘Uw persoonlijk merkteken.’ Het kondigt vervolgens trots aan, Mastercard zal u dit in de toekomst gaan aanbieden.’ Geweldig, wat een marketing strategie. Een nieuw merkteken die het probleem voor het onthouden van al die nummers zal oplossen. Verloren of gestolen kaarten zullen tot het verleden gaan behoren. Andrew zei dat hij zo’n beetje van zijn stoel viel toen hij deze commercial voor een merkteken zag. Hij had niet verwacht dat een commercial voor een persoonlijk merkteken tijdens tv piek uren zou worden uitgezonden.

Zoals ik in mijn boek ‘Mystery Mark of the New Age’ uiteengezet heb zijn de occulte leiders zelfs al begonnen met de grote massa’s te vertellen dat 666 een ‘heilig nummer’ is. Ze moedigen ons aan om een beeld van een valse god of godin in onze geest te creëren en dat beeld te aanbidden. Erger nog, ze spreken geestdriftig over de komende grote inwijding van heel de mensheid in de mysterieuze religie van de New Age. Het hoogtepunt van deze inwijding, zo zeggen ze, is het aannemen van een merkteken. Nadat men het merkteken ontvangen heeft zult u als God zijn volgens deze valse leraren. Ik kan niet beschrijven hoe mijn hart me in de schoenen zonk toen ik, met Gods hulp, dit onvoorstelbare en verschrikkelijke plan begon te ontrafelen. Het feit dat de technologie het nu mogelijk maakt om mensen ultiem te controleren zoals in Openbaring staat beschreven geeft duidelijk aan dat de Antichrist bijna aan zet is. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen met registraties. De geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen. De grootste en laatste holocaust komt eraan. De dagen van wereldoverheersing door de Antichrist staan voor de deur.

De Verenigde Naties (VN) is het middelpunt en toneel geworden van de dramatische gebeurtenissen die zich nu voltrekken. Haar Secretaris-Generaal, de Egyptische Boutros Boutros-Ghali, heeft gevraagd dat de VN haar eigen Wereldleger krijgt. Wereldomvattende vrede, zegt Boutros-Ghali, kan alleen komen uit de loop van een geweer en door middel van imposante raketten. Er gaan verzoeken vanuit de hele wereld dat de Verenigde Naties haar legermacht en vuurkracht moet gebruiken om oproer, rebellie en schendingen van mensenrechten de kop in te drukken. Irak moet worden getemd, de etnische zuiveringen in Bosnië moeten worden gestopt en hetzelfde geldt voor de rassenverdeeldheid in Zuid-Afrika. Sommigen hebben zelfs voorgesteld om blauwhelmen in te zetten in Los Angeles, Chigaco en andere Amerikaanse steden in het geval van rassen- en andere conflicten. De bewering is dat lokale handhavers van de wet niet kunnen worden vertrouwd. De roep om de VN haar eigen permanente wereldleger te geven neemt epidemische vormen aan. Eerst kondigde Boutros Ghali publiekelijk het plan aan voor een VN macht in ‘Foreign Affairs’, het propagandistische tijdschrift van de ‘Council on Foreign Relations’. Toen haakte George Bush in om troepen in te zetten in Somalië onder VN toezicht. Niemand anders dan voormalig president Ronald Reagan werd door het geheime broederschap van de Illuminaten bevolen om propagandaspeeches te houden ten gunste van een VN wereldleger. Als dit geheime broederschap niet wordt gestopt zal spoedig op een dag de VN en haar gewapende legermacht greep krijgen op deze hele planeet. Het eens zo trotse Amerikaanse leger, de marine, luchtmacht en kustwacht zullen niet meer dan kleine afdelingen worden van dit netwerk van deze nieuwe wereldomvattende vredesmacht. De leiders van het geheime broederschap en hun machtige arsenaal zullen het volledige commando overnemen en de Amerikaanse grondwet zal zo dood zijn als een pier. Ongelooflijk voor te stellen zegt u? Gewoon nog even de loop der zaken afwachten. Er zal een wereldregering en leger komen. Dat weet ik omdat Gods profetische Woord het zegt (Bijvoorbeeld, Openbaring 13 en 17). De problemen in de wereld zijn onoverkomelijk en alleen een wereldregering en zelfs een nieuwe eenheidsreligie kan volstaan, althans volgens de ‘experts’. Aldus werd in 1992 door Michael Gorbatsjov de instelling van een wereldregering voorgesteld. Andere wereldleiders hebben dit idee snel overgenomen. Tijdens een ‘State of the World Forum’ in 1996 werden soortgelijke kreten gehoord. Ook van belang is dat Bill Gates, oprichter van Microsoft, één van degene was die deze bijeenkomst bijwoonde en wiens softwarebedrijf het internet gedeelte van L.U.C.I.D verzorgd.

Maandag verschijnt deel 4.

Advertentie