Dat de spanningen en de verdeeldheid almaar toenemen in deze wereld, is wel duidelijk. In het Boek der Waarheid stond voorzegd dat de wereld spoedig zou gaan veranderen en dat dit geen mens zou ontgaan. Er zouden in Europa burgeroorlogen uitbreken, meer bepaald in Italië, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn inderdaad de landen waar nu massaal, en almaar gewelddadiger wordt geprotesteerd tegen de nieuwe ‘coronalockdown’. In de grote Italiaanse steden waren afgelopen dagen grote protesten, die uitmondden in rellen, waarbij vooral winkelruiten en auto’s het moeten ontgelden, en betogers met flitsgranaten en traangas werden bestookt. Op 3 november vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Ofwel zal pro-life Trump, ofwel pro-abortus Biden gekozen worden. De VS is heden zodanig verdeeld dat er hoe dan ook burgeroorlog zal uitbreken, en dit werd ook voorzegd en gezien in visioenen die we eerder op deze site brachten. 

Ik heb sinds een paar dagen zo’n akelig voorgevoel over de nakende explosie van geweld wereldwijd, en denk dat het goed is om vanaf nu steeds minder tijd te spenderen met overtollige zaken, en meer en meer tijd doorbrengen in gebed en aanbidding, om de haat die uit de muil van het Beest stroomt en die het geweld aanwakkert, af te zwakken. En we moeten ook meer bidden om de opkomende dictatuur in Europa – wat ook werd voorzegd in de boodschappen van het Boek de Waarheid – het hoofd te bieden.

De Hemel roept ons op om zeer veel, ja, onophoudelijk te bidden. Laten we er gehoor aan geven. We moeten er ons ook aan herinneren dat de Waarschuwing zou komen wanneer de H. Mis bijna ontoegankelijk zou zijn (lockdown) en wanneer de toestand in de wereld zeer slecht is.

De Italiaanse zienster Gisella Cardia kreeg onlangs nog twee boodschappen:

O.L.Vrouw op 21 oktober: Mijn kinderen, bedankt dat jullie hier in gebed zijn. Mijn kinderen, ik kan jullie hart voelen, en met de pijn die jullie hebben geofferd, hebben jullie de genade van de Heer geraakt. Lieve kinderen, kwel mijn uitverkorenen niet, want terwijl jullie in de valstrikken van demonen vallen, zullen mijn uitverkorenen vervuld zijn van genade en vrede. Mijn geliefden, open je hart, anders zal je de poort van de Hemel die op het punt staat boven je open te gaan, niet kunnen zien. Kinderen, de oorlog komt steeds dichterbij: bid voor Amerika. Nu beperken ze jullie vrijheid omdat je de waarheid niet in je hebt: bekeer je – de waarheid zal je [geestelijk] bevrijden. Nu zegen ik jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

O.L.Vrouw op 24 oktober: Mijn kinderen, bedankt dat jullie in je hart naar mijn oproep hebben geluisterd. Mijn kinderen, vertel over Gods woord en wees lichten die in deze wereld branden. Kinderen, kijk naar het kwaad dat zich snel verspreidt: alles wat ik heb voorspeld staat op het punt zich te ontrafelen – de oorlogen, de natuurrampen waarop zelfs de wetenschap geen antwoord zal vinden, en als je niet standvastig bent in het Geloof, zal je niet in staat zijn om de aanval van de boze te overleven. Mijn kinderen, ik ben altijd bij jullie en onthoud dat al het goede in je leven nooit gebeurt vanwege jullie verdiensten, maar door Gods genade. Wees liefdadig voor jullie broeders en zusters en oordeel niet, want deze taak is alleen voor God en niet voor de mens. Bid, bid, bid veel, want er zal spoedig een nieuwe ziekte komen. Bid voor Italië. Ik hou van jullie en zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.