In het licht van de huidige ontwikkelingen in de VS willen we graag nog een visioen meegeven van Charles Turner, van wie we reeds een ander visioen hebben meegedeeld (over het losbarsten van groot geweld in november). Maar in dit eerdere visioen, dat dateert van mei, vertelt hij onder andere over president Trump. 

Met bevende stem, en met tranen in de ogen vertelt hij:

Nu ga ik het hebben over het visioen dat ik zag. Donderdagmorgen, wanneer ik opsta, neem ik gewoonlijk een kop koffie. Ik praat een beetje met mijn vrouw. Gewoonlijk ga ik dan naar mijn bureau om onderzoek te verrichten en te lezen. En ik zat daar met mijn koffie, en – o mijn God – en ik zocht een balpen om te schrijven en liet de balpen vallen en terwijl ik neerzat en mijn neerbukte om de balpen op te rapen, en zodra ik naar beneden reikte, hoorde ik de Heer tegen mij schreeuwen, en hij zei: “De tijd van deze president is gelimiteerd.” O mijn God. Onmiddellijk zag ik iets gebeuren met Donald Trump, en het zag eruit alsof hij zich niet goed voelde. Mensen hielpen hem om overeind te blijven staan. Hij scheen geestelijk niet inorde te zijn. En op één of andere manier – ik begrijp het niet goed – kwam FEMA (Federal Emergency Management Agency – Federaal bureau voor rampenbestrijding) in controle. Als je niet weet wat FEMA is, zoek het gewoon op.

Maar ik zag een logo naast hem, het FEMA logo naast hem, terwijl ze hem ondersteunden. Zijn haar lag in de war. Hij was echt zichzelf niet. En de Heer zei: “Dit moet gebeuren, want de tijd is nabij.” En Hij zei: “Vertel de mensen dat Ik op komst ben.

Deadline Looms For FEMA Harvey Assistance – Houston Public ...

Toen ik FEMA zag, moet ik denken aan een droom die ik vorige week had. En ik zag FEMA trucks overal in de wijken, en mensen van FEMA dwingend op de deuren kloppen, en vragend om gevaccineerd te worden. Wanneer ze zeiden ‘nee, werden ze bevolen om naar de truck te gaan om gevaccineerd te worden en indien je weigerde, werd je gearresteerd. Ik zag dit in de droom afgelopen week.

Om één of andere reden kon de Vicepresident Pence het leiderschap niet overnemen. Ik weet niet hoe het zat, maar ik begreep dat een geheim document werd ondertekend door de president die een soort controle gaf aan FEMA. Onmiddellijk veranderde het visioen. God nam me naar een kamer – ik weet niet waar – in het visioen zat ik in een kamer, achteraan, en er was een gigantische hoeveelheid politieagenten overal aanwezig; zij wisten niet dat ik daar was; en ik hoorde dingen over het arresteren van mensen, en hen in cellen stoppen. Mensen gevangen zetten omwille van het niet nemen van vaccins. Hoe het in bezit nemen en begrenzen van steden. Toegangspoorten binnen en buiten de steden. Ik hoorde dit soort dingen. De Heer liet mij weten dat de politiekantoren, al de politie in Amerika in geheime bijeenkomsten samenkomen over hoe ze het volk moeten bedwingen.

Dan nam de Heer mij tot boven Amerika; dit is de afsluiting van het visioen. En ik zag bepaalde staten oplichten. Eén was Nevada, dat zag ik duidelijk; Wyoming was een andere staat, dat weet ik zeker, en de Heer zei mij: “De meest dichtbevolkte steden zullen de laatste zijn.” Hij zei: “Ze zullen controle over de steden nemen, één voor één, voor gedwongen vaccinatie.” Hij zei: “Ze zullen het netwerk afsluiten, je zult niet in staat zijn om je gsm te gebruiken. Je zult niet in staat zijn om iemand op te bellen. Ze zullen verhinderen dat informatie naar buiten gaat” en terwijl dit gebeurt, van staat naar staat naar staat; zal het nieuws – dat gecontroleerd wordt door Soros, gecontroleerd door de elite, de illuminati, zij zullen blijven uitzenden dat alles normaal is, terwijl in het geheim Amerika wordt overgenomen.

Ik heb vandaag een woord voor jullie van de Heer. En het Woord is aan het Lichaam van Christus, niet de mensen die niet gered zijn. De Heer zegt: “Dit is een Waarschuwing. Ik kom terug. Je doet er goed aan om klaar te zijn!” Hij zei tegen mij: “Velen zullen niet klaar zijn wanneer Ik kom! Ik zal komen op het moment dat ze het minst verwachten.” Ik wil dat iedereen dit weet. Toen ik uit dat visioen kwam, kwam onmiddellijk het Schriftgedeelte van de tien maagden vóór mij. Vijf wijze en vijf dwaze. Alle tien werden ze verteld wanneer de Meester kwam. En slechts vijf waren voorbereid. De dwaze zaten in het rond, ze bleven zelfgenoegzaam, ze bleven onbezorgd, en ongeïnformeerd; ze waren niet waakzaam. En dan kwam de roep om middernacht. En de reden dat de Heer spreekt over de roep om middernacht, is om ons erop te wijzen dat dit gewoonlijk een tijd is wanneer mensen aan het slapen zijn en mensen niet aandachtig zijn en mensen niet waakzaam zijn. En Hij komt op een moment dat ze het minst verwachten. Niet tijdens de dag, wanneer je klaar bent om te gaan. Maar ik zeg niet dat Jezus ’s nachts zal komen, dat weet ik niet. Maar ik wil te verstaan geven dat Hij zei dat vele Christenen niet klaar zullen zijn.

De Heer zei: “Er hangt een donkere wolk over de Verenigde Staten van Amerika. Bedrog, manipulatie, controle, en geweld zal een aanvang nemen.”

Charles Turner geeft eveneens aan dat de Heer de gave van onderscheiding wil geven, en verbeteren, maar dat men daarom moet vragen. De gave van onderscheiding geeft de persoon de mogelijkheid om Gods wil te begrijpen, niet enkel om ze te kennen. Dit is een bovennatuurlijke verbetering. Het geeft je de mogelijkheid om waarheid van dwaling te onderscheiden, terwijl iemand aan het spreken is. Je zult rustig weten of het een waarheid is, of een leugen. Het is zeer moeilijk om iemand met de gave van onderscheiding te bedriegen. En dat is waarom God deze gaven in deze laatste dagen wil verheffen.

In het Boek der Waarheid staat een gebed om te vragen om de gave van onderscheiding:

Kruistochtgebed 51

O kom Heilige Geest,
stort Uw gave van liefde, wijsheid en kennis uit over mijn nederige ziel.

Bekleed mij met het licht van de waarheid
zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden
van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.

Help mij de fakkel vast te grijpen
en het vuur van inzicht te verbreiden over al diegenen die ik ontmoet.
Door Christus Onze Heer. Amen.