Er is iets bijzonders met de zinsnede “dark winter” (donkere winter). In de VS hoorden ze deze zinsnede in de afgelopen weken steeds maar opnieuw, en het werd gewoonlijk gebruikt in discussies aangaande de huidige situatie omtrent de zogenaamde Covid-19 pandemie. O.a. Joe Biden heeft het woord een aantal keer in de mond genomen. In onderstaand artikel zullen we alle puzzelstukken van de gebeurtenissen in elkaar leggen.

Lockstep

In 2010 publiceerde The Rockefeller Foundation een document met als titel: Scenarios for the Future of Technology and International Development (Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling), met op pagina 18 een pandemiescenario met als titel ‘Lockstep‘ – een wereld van striktere overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met gelimiteerde innovatie en groeiende terugslag van de bevolking.

Daarin staat:

[…] De overheid van China was niet de enige die extreme maatregelen nam om diens burgers te beschermen tegen risico en blootstelling. Tijdens de pandemie rolden nationale leiders over de hele wereld hun spierballen en legden ze zeer strikte regels en beperkingen op, van het verplicht dragen van mondmaskers en lichaamstemperatuurcontroles aan de ingangen van publieke ruimten zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie wegebde, bleef men deze meer autoritaire controle en het overzien van de burgers en hun activiteiten volhouden, en intensifieerde het zelfs. Om hen te beschermen voor de verspreiding van toenemende globale problemen – van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrisissen en toenemende armoede – hielden leiders over heel de wereld een stevigere greep op hun macht. […]

 

Event 201 en de coronapandemie

In oktober 2019 werd in New York een bijeenkomst gehouden, met als titel: Event 201. Het was een simulatie van een soort pandemie met een coronavirus, en de panelleden (van verschillende globale organisaties, farmaceutische bedrijven en het bankwezen) discussieerden hoe hier het best op kon beantwoord worden.

Dit zijn enkel namen van de deelnemers aan de simulatie:

 1. Professor George F. Gao, de Directeur-Generaal van het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie; tevens professor aan het instituut voor Microbiologie aan de Chinese Academie voor Wetenschappen; President van de Chinese Sociëteit voor Biotechnologie en de President van de Aziatische Federatie van Biotechnologie.
 2. Adrian Thomas, Vicepresident voor de Globale Publieke Gezondheid bij Johnson & Johnson, een groot farmaceutisch bedrijf.
 3. Stephen C. Redd, afgevaardigde Directeur voor Publieke Gezondheidsdiensten en Toepassingswetenschappen aan het Centrum voor Ziektecontrole (CDC).
 4. Dr. Chris Elias, President van het Globale Ontwikkelingsprogramma van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Er wordt in de simulatie (in video 1) zelfs gesproken over de ontwikkeling van een vaccin. Er wordt gezegd dat men de traditionele tijdslijn voor het ontwikkelen van een vaccin aan de kant moet schuiven, en dat dit veel sneller moet gaan, want dit is toch een noodsituatie waarbij zo snel mogelijk ‘een remedie’ (een vaccin) moet gevonden worden.

Als we naar de website van Event 201 gaan, dan zien we dat wat toen een simulatie was, enkele maanden later vrijwel geheel werkelijkheid is geworden, met het covid-19 virus (een coronavirus), en het snel snel ontwikkelen van een vaccin.

Sterker nog, de zogenaamde pandemie begon in Wuhan, waar zich het Wuhan Institute of Virology bevindt, dat onderzoek doet op o.a. coronavirussen.

Dit lab werd decennia lang door de VS – via achterpoortjes – gesponsord, en figuren zoals Anthony Fauci waren daarbij betrokken. Vanaf 1999 werden coronavirussen zelfs gepatenteerd.

De oefening werd – niet toevallig – gehouden door de Bill & Melinda Gates Foundation, het Johns Hopkins Center for Health Security en het World Economic Forum. Die laatste organisatie is tevens betrokken bij een ander initiatief, dat voortkomt uit deze ‘coronacrisis’: ‘de Grote Reset‘.

Bill Gates is met zijn stichting op allerlei manieren betrokken bij de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen het coronavirus, en is ook de man die ijvert voor bvb. vaccinatiepaspoorten.

De mensen zullen – als ze niet gevaccineerd zijn met het coronavaccin (dat bovendien heel controversieel is) – op heel wat vlakken niet meer kunnen deelnemen aan de samenleving, net doordat bedrijven en overheidsinstellingen zullen eisen dat men gevaccineerd is om toegang te krijgen. Zo zullen vliegmaatschappijen van hun klanten eisen dat ze gevaccineerd zijn. Zo wordt dit coronavaccin een voorloper van het ‘merkteken van het Beest’, waarbij men niets meer kan kopen of verkopen, als men dat merkteken niet draagt. Men wordt geleidelijk aan uitgesloten van de maatschappij.

‘Pandemic two’

Bill Gates heeft vele jaren “gewaarschuwd” dat er een pandemie zou komen, en dat men zich hierop moest voorbereiden.

Op 24 april 2020, in The late Show op CBS, kondigde Bill Gates op een verhulde manier aan dat pandemie twee aan komt, die veel erger zal zijn. Hij zei tegen de gastheer:

Het idee van een bioterroristische aanval is zowat het nachtmerrie-scenario, omdat een pathogeen met een hoog sterftecijfer zou genomen worden. Het goede nieuws is – hoe deprimerend dit ook klinkt – dat het meeste werk dat we gaan doen om klaar te zijn voor ‘Pandemie 2’ik noem dit [COVID-19] ‘Pandemie 1’ – het meeste werk dat we gaan doen om daar klaar voor te zijn, zijn ook de dingen die we moeten doen om de dreiging van bioterrorisme te minimaliseren.”

In een talkshow op C-SPAN zei Gates:

Het testen zou heel snel opgevoerd kunnen worden. Enkele landen die de epidemie bijna geheel konden vermijden, zoals Taiwan, Nieuw-Zeeland, Australië; zij namen hun ervaringen en bereidden zich voor, en bewogen veel sneller. Zodus wij… we moeten ons voorbereiden voor de volgende [plaag]. Deze,… zou ik zeggen… zal dit keer wel aandacht krijgen.

Gates kon amper zijn lach inhouden. Maar, merk vooral op dat Gates het bij CBS had over een bioterroristische aanval met een pathogeen met een hoog sterftecijfer.

WEF kondigt grotere crisis aan

Als klap op de vuurpijl kondigde Jeremy Jurgens, de uitvoerend directeur van het World Economic Forum (de organisatie die meewerkte aan de coronapandemiesimulatie Event 201 en het brein is achter de ‘Grote Reset’) op 8 juli 2020 aan dat er een andere, grotere crisis zit aan te komen:

“Ik geloof dat er een andere crisis zal komen. Het zal gewichtiger zijn, en we moeten ons daar nu op beginnen voorbereiden. Wanneer we deze volgende crisis zien, zal het sneller zijn dan wat we zien met Covid, de exponentiële groeisnelheid zal veel steiler verlopen; de impact zal groter zijn en als gevolg zullen de economische en sociale gevolgen zwaarder zijn.

Dark Winter

Ook Dr. Anthony Fauci en Joe Biden deden voorspellingen over de komende winter van 2020-2021. Biden zei in een tweede debat met Trump dat we “een zeer donkere winter” tegemoet gaan. En in het finale debat met Trump waarschuwde Joe Biden nogmaals specifiek voor een “donkere winter”.

“We staan op het punt een donkere winter binnen te gaan. Een donkere winter.”

Hij benadrukte ‘donkere winter.’ Biden heeft de zinsnede vele malen in de mond genomen, zelfs nadat de verkiezing reeds voorbij was. De maandag na de verkiezing waarschuwde Biden opnieuw dat er een “zeer donkere winter” afkomt op Amerika.

“Er is nood aan gedurfde actie om deze pandemie te bestrijden. We zien nog steeds een zeer donkere winter tegemoet.”

Maar ‘donkere winter’ of in het Engels ‘dark winter’ zou wel eens een codewoord kunnen zijn, een hint voor wat ons (en vooral diegenen in de VS) te wachten staat.

Operation Dark Winter was namelijk de codenaam voor een simulatie van een bioterroristische aanval, die gehouden werd van 22-23 juni 2001. In die simulatie, die net zoals Event 201 door het Johns Hopkins Center for Health Security werd georganiseerd, werd op wijde schaal het vrij besmettelijke en dodelijke pokkenvirus losgelaten in de VS.

“Het gesimuleerde scenario van Dark Winter omvatte een initiële lokale aanval van de pokken op Oklahoma City, Oklahoma, met additionele aanvallen in Georgia en Pennsylvania. De simulatie was ontworpen om uit de hand te lopen. Dit zou een onvoorziene situatie creëren waarin de Nationale Veiligheidsraad worstelt om zowel de oorsprong van de aanval vast te stellen als om het zich verspreidende virus tegen te houden. Door niet in staat te zijn gelijke tred te houden met de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt, doet zich een nieuwe catastrofale gebeurtenis voor waarbij massale burgerslachtoffers de Amerikaanse ziekenhuiscapaciteiten zouden overweldigen.”

En in deze simulatie leidde de aanval tot een enorm verlies van levens.

De rampzalige gebeurtenissen die zouden resulteren in het massale verlies van mensenlevens, werden gebruikt om de zwakheden van de Amerikaanse gezondheidszorginfrastructuur en het onvermogen om een dergelijke dreiging aan te pakken, uit te buiten. De onvoorziene gebeurtenissen waren ook bedoeld om de wijdverbreide paniek aan te pakken die zou ontstaan en die zou resulteren in massale sociale instorting en massaal geweld.

Profetieën over een pandemie met zweren op de huid

Wijlen John Paul Jackson zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een ander pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Dit komt overeen met wat Julie Whedbee ontving in mei dit jaar:

“Het lijkt erop dat dingen tot een normale realiteit aan het terugkeren zijn. Maar niets kan verder van de waarheid staan. Wat de machthebbers jullie vertellen, over de versoepeling van de maatregelen die jullie hebben, is enkel een illusie. Bedrog regeert overal. Laat je niet vangen door de wegen van de mens, die denkt en plannen maakt over zijn leven, zoals het eens was. Het zal niet zo zijn. De oordelen komen over jullie, en een tweede golf, meer destructiever en erger dan deze plaag die jullie hebben gezien, loert om de hoek, en er is zeer weinig tijd tegen dat dit gebeurt.” (24 mei 2020)

Er zijn er nog anderen die gelijkaardige profetieën ontvingen.

Er is ook een Belgische profetie die spreekt over een soort ‘pest’. De gestigmatiseerde Leonie Van Den Dijck uit Onkerzele, nabij Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen, voorzegde in de jaren 1930 dat er in de (toen) verre toekomst ‘de pest’ zou uitbreken; de dorpen rondom zouden afgesloten worden (lockdown) en de ziekte zal volgens haar niet kunnen genezen worden. Het enige dat die ‘pest’ zal kunnen genezen, zal het water zijn dat aan de grot – de plaats waar O.L.Vrouw is verschenen – zal ontspringen. Ze zei dat ze in een visioen hele mensenmenigten zag die al wenend naar de grot kwamen om water te bekomen. Zij sprak over de ‘pest’, wat wijst op een ziekte met builen of zweren, maar het zal de “gewone pest” niet zijn zoals wij die kennen, omdat dit een bacteriële infectie is, en in een vroeg stadium vrij makkelijk te genezen valt met antibiotica. Zij was een ongeletterde vrouw en beschreef enkel wat zij zag.

Samenvatting

 1. In 2010 voorzag The Rockefeller Foundation reeds een pandemiescenario die zou beginnen in China, en met harde en autoritaire overheidsmaatregelen als antwoord.
 2. Zowel Event 201 (2019) als Operation Dark Winter (2001) – twee pandemiesimulaties – werden door het Johns Hopkins Center for Health Security georganiseerd.
 3. Event 201 – die ging over een coronapandemie en die mede door het World Economic Forum werd georganiseerd – werd een paar maand later in brede zin werkelijkheid.
 4. De coronapandemie begon in Wuhan, China, waar zich een laboratorium bevindt waar men onderzoekt doet op gevaarlijke virussen, en in het bijzonder coronavirussen: het Wuhan Institute of Virology. Dit lab werd mede gesponsord door de VS, en figuren zoals Anthony Fauci waren daarbij betrokken.
 5. Sinds de coronapandemie roept het World Economic Forum op tot een Grote Reset van de economie en de samenleving, waarbij men wil terugkeren naar Marxistische (=communistische) beginselen en – zoals Klaus Schwab duidelijk maakte – transhumanisme (het verbinden van technologie met het lichaam) een grote rol zal spelen.
 6. Het coronavaccin dat men zal opleggen aan de samenleving kan (onethisch en) gevaarlijk zijn en mogelijks zware bijwerkingen en/of omgekeerde effecten hebben.
 7. Bill Gates noemde in april 2020 ‘pandemie twee’ die zou volgen op de coronapandemie een bioterroristsiche aanval met een pathogeen met een hoog sterftecijfer;
 8. Het World Economic Forum kondigde in juli 2020 een grotere crisis aan dan Covid; met grotere impact. Het zal duidelijk over een virus gaan, gezien de ‘groeiratio’ werd vermeld.
 9. Sinds enkele weken nemen figuren zoals Joe Biden en andere elites in de VS het woord ‘dark winter‘ in de mond.
 10. Dark Winter was een simulatie van een bioterroristische aanval met de pokken, een zeer besmettelijk virus met hoog sterftecijfer en waarbij zich kleine zweren of blaren op de huid ontwikkelen (de pokken);
 11. Profetieën spreken over een tweede pandemie (na een eerste zeer milde pandemie) die erg zou zijn, een hoog sterftecijfer zou hebben én dat de ziekte zou inhouden dat men zweren of blaren ontwikkelt op de huid.
 12. Mogelijks wordt het nieuw virus losgelaten terwijl men bezig is met de vaccinatierondes met het coronavaccin, om de mogelijke (zware) bijwerkingen van dat vaccin te verdoezelen.

Toeval? Eén of andere gekke complottheorie waar we best niet teveel geloof aan hechten? Dat dachten de mensen ook toen men zei dat Hitler de Joden aan het vergassen en verbranden was.

Wie het horen wil, hore. Nemen wij onze toevlucht tot de Heer.

Zie ook: Plandemic – Indoctornation.

Bron: Eindtijdklok