Foto: Pixabay (Publiek domein).

Twee weken geleden zei de Britse regering nog dat er geen plannen waren voor vaccinatiepaspoorten. Nu financiert de regering tests met een vaccinatiepaspoort. Ook andere landen volgen. Het was Bill Gates die begin 2020 orakelde dat zo’n vaccinatiepaspoort er zou komen, om nog toegang te kunnen krijgen tot bvb. publieke gebouwen en het openbaar vervoer.

Net als in Nederland werd het werd de afgelopen maanden steevast ontkend (en dan weet je tegenwoordig eigenlijk wel zeker dat juist het tegendeel gedaan wordt), maar het komt er wel degelijk: een digitaal vaccinatiepaspoort. In Groot Brittannië start men er in twee gebieden onmiddellijk een test mee. Bill Gates voorspelde de komst van zo’n vaccinpaspoort al in het voorjaar van 2020, en enkele maanden later beloofden de leiders van het Westen zijn vaccinatie agenda volledig uit te voeren. Het is dus wachten op het moment dat het ook in Nederland wordt ingevoerd, eerst zogenaamd ‘vrijwillig’, maar later ongetwijfeld indirect verplicht (omdat je anders tot tal van gebouwen en activiteiten geen toegang meer krijgt).

De Telegraph bericht dat biometrics-firma iProov en het cybersecurity-bedrijf Mvine het vaccinpaspoort – een app op je smartphone – hebben ontwikkeld. In twee gemeenten wordt er meteen een test mee verricht, die tot maart zal duren. De bedoeling is dat iedereen die een vaccin heeft gekregen wordt geregistreerd en gemonitord. De overheid heeft daar £75.000 voor uitgetrokken.

De verslag stelt verder dat de bedrijven die de paspoorten ontwikkelen zeggen dat indien ze succesvol blijken te zijn (en dat zullen ze), ze ontplooid kunnen worden naar miljoenen mensen.  De Telegraph merkte ook op dat de overheid zichzelf had tegengesproken over het gebruik van vaccinatiepaspoorten.

Frank Joshi, directeur en oprichter van Mvine, legde uit dat het project begon als een manier om Covid-testen mee te registreren, maar dat de regering er extra geld in pompte om dit uit te breiden tot een vaccinatiepaspoort. Volgens Andre Bud, CEO van iProov, zal het systeem worden geïntegreerd met de National Health Service (de FOD Volksgezondheid in België of het RVIM in Nederland), zodat het eenvoudig in het hele land kan worden ingevoerd.

‘Dit is een opmerkelijk stukje technologie dat kan worden toegepast, en makkelijk kan worden geïntegreerd met de NHS.’

Twee andere bedrijven kregen enkele weken geleden de opdracht van de overheid om een Covid ‘vrijheidspaspoort’ te ontwikkelen. In december bezwoer minister Nadhim Zahawi nog dat de regering geen plannen had om op grote schaal immuniteitspassen in te voeren, of mensen die zich niet laten vaccineren allerlei beperkingen op te leggen.

De Britse regering had echter al in november het plan opgevat om een QR-code systeem als ‘immuniteitspas’ te ontwikkelen. Een bron dicht bij de regering onthulde toen dat vaccinweigeraars inderdaad de toegang tot allerlei zaken zal worden ontzegd.

Ook Denemarken en Israël voeren Covid-vaccinatiepaspoort in

Ook Denemarken kondigde de invoering van een digitaal Covid-vaccinatiepaspoort aan, dat vereist zal worden als je straks weer onbeperkt toegang tot de maatschappij wilt krijgen en wilt kunnen reizen. Israël besloot al eind vorig jaar – op bevel van premier Netanyahu – om een ‘groen’ Covid-vaccinatiepaspoort in te voeren, wat nodig is om toegang te krijgen tot plaatsen waar anderen niet zullen kunnen komen, zoals warenhuizen en evenementen.

Massale wereldwijde opzet van vaccinatiecentra

Wereldwijd worden landen klaargestoomd om massaal de bevolking te kunnen gaan vaccineren. Daarbij worden in elk land grote ruimten zoals sportstadions, expohallen of theaterzalen omgebouwd tot vaccinatiecentra, of worden ‘vaccinatiedorpen’ uit de grond gestampt. Dit is ongezien en nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis.

Voorloper van de invoering van het merkteken van het Beest

Uiteindelijk is dit vaccinatieschema een soort voorloper van de invoering van het merkteken van het Beest of de implanteerbare chip. Wie niet meedoet, zal dan zelfs niets meer kunnen kopen of verkopen, en dus compleet uitgesloten zijn uit de maatschappij – zoals ook in het Boek Openbaring staat geschreven.

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven.

Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn. 666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie.

Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. […]

Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.

Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden.

Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. (Boodschap uit het Boek der Waarheid – De Heer op 1 juni 2012)

Maar dit zal er pas komen na de algehele instorting van het huidige financiële systeem en het openlijk verschijnen van de Antichrist, wanneer een nieuwe éne-wereldeconomie met een digitale cryptomunt zal worden voorgesteld.

Bron: Xandernieuws; LifeSiteNews; NYPost; RT