Eindtijdnieuws

Wint Trump alsnog de Amerikaanse Presidentsverkiezingen? Enkele opmerkelijke ontwikkelingen…

Wint Donald Trump alsnog de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in een verrassende wending van de omstandigheden? Enkele opmerkelijke ontwikkelingen omtrent de verkiezingen…

We kennen allemaal het verhaal: tijdens verkiezingsnacht werd het tellen van de stemmen plots stilgelegd. Toen het tellen weer verder ging kreeg zittend President Donald Trump geen enkel stem meer, maar gingen alle stemmen naar Biden. Staten die hij bijna zeker dacht te winnen, verloor hij aan Biden… En Biden kreeg het meeste kiesmannen achter zich, en werd aldus verkozen tot de volgende Amerikaanse President.

Trump wilde aanvankelijk zijn nederlaag niet toegeven, en zei dat er vals gespeeld was. Na verloop van tijd zouden steeds meer bewijzen van verkiezingsfraude naar boven zijn gekomen, onder andere manipulatie bij de Dominion stemmachines en het vernietigen van pro-Trump stembiljetten bij de post, alsook het tevoorschijn toveren van stembiljetten voor Biden. Men verwachtte dat Trump in de weken die volgden op de verkiezingen, het bewijs van verkiezingsfraude zou publiek maken en aldus de uitkomst van de verkiezingen naar zijn hand zetten. Maar dat gebeurde niet. Toen men de uitslag wilde betwisten bij het Hooggerechtshof, werd dat verzoek afgewezen. Op 6 januari werd, na heel wat tumult aan het Capitool, de verkiezing van Biden door het Congres en zittend Vicepresident Pence bekrachtigd. Ondertussen censureerde Facebook, Twitter en Youtube President Trump. De Democraten zijn zelfs een procedure gestart om Trump nog vóór 20 januari te verwijderen uit het Witte Huis…

Maar nu komt één en ander boven water, waaruit zou blijken dat er misschien een heel verrassende wending staat te gebeuren.

Harris nog steeds Senator

Een eerste opmerkelijke feit is dat Kamala Harris – de Vicepresident-elect – afgelopen zondag opnieuw werd ingezworen als Senator. Dat is heel opmerkelijk, want vanaf 20 januari zou zij de functie van Vicepresident op zich nemen, waardoor ze haar zetel in de Senaat zou moeten afstaan aan haar opvolger Alex Padilla. Niemand begrijpt waarom ze zich blijft vastklampen aan haar zetel in de Senaat. Is ze misschien toch niet zo zeker van de overwinning van het Biden-team?

Betrokkenheid defensiesoftwarebedrijf in Italië in de stemmenvervalsing

Leonardo logo.svg

Een medewerker van een van ’s werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in ruimtevaart, defensie en veiligheid – Leonardo SpA – , heeft alarm geslagen en een schokkende verklaring gegeven over zijn rol in de meest uitgebreide criminele daad die een Amerikaanse verkiezing betreft. Arturo D’elio schetste het plan dat succesvol bleek te zijn bij het gebruik van Leonardo-computersystemen en militaire satellieten in Pescara, Italië. Recente berichten over een hack bij Leonardo lijken nu een georkestreerde dekmantel te zijn geweest om de terugslag op het bedrijf, dat gedeeltelijk eigendom is van de Italiaanse regering, te verzachten.

Een persbericht van Nations In Action onthulde details:

Nations In Action, een overheidstransparantieorganisatie, werkte samen met het Institute of Good Governance om de verkiezingsonregelmatigheden grondig te onderzoeken en na te pluizen die het langverwachte bewijs leverden dat een onberispelijk complot om Amerika neer te halen werd uitgevoerd met buitengewone middelen en wereldwijde betrokkenheid. Amerikanen en gekozen functionarissen hebben nu het bewijs dat de verkiezingen inderdaad zijn gestolen. Dit verschaft het mechanisme voor elke staat om hun kiezers onmiddellijk terug te roepen of te worden geconfronteerd met rechtszaken en om alle federale overheidsinstanties te verzoeken alle interne communicatie, apparatuur en documentatie van de ambassade van Rome af te sluiten. “Vergis je niet, dit is een staatsgreep die we zullen stoppen in naam van gerechtigheid en vrije en eerlijke verkiezingen,”

Het Institute for Good Governance gaf de volgende verklaring:

Onze missie is om de volledige waarheid te verschaffen, de daders van deze gruwelijke misdaad aan het licht te brengen en ervoor te zorgen dat elke betrokken persoon, ongeacht zijn positie, wordt vervolgd in de ruimste zin van de wet. Nations In Action en het Institute for Good Governance stellen de volgende eisen aan gekozen functionarissen:
• Zet ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken af, te beginnen met personeel in Rome, waaronder Stefan Serafini
• Ontneem Leonardo SpA onmiddellijk alle contracten en neem activa in beslag
• Alle leden van het congres moeten zich uitspreken tegen deze buitenlandse en binnenlandse inmenging, anders worden terugroepacties en verdenkingen van betrokkenheid onder ogen gezien • Pas de zwaarste straffen toe op deelnemers die kennis hadden of deelnamen en die weigeren te helpen bij het onderzoek

 

Maria Strollo Zack, oprichter van Nations In Action voegde eraan toe:

“Staten moeten alle illegale stemactiviteiten vervolgen en onmiddellijke wettelijke maatregelen nemen. Er kan alleen nultolerantie zijn voor criminele inmenging bij Amerikaanse verkiezingen. Deze internationale samenzwering moet snel worden beantwoord door de president en moet volledig worden gesteund door gekozen functionarissen voor de bescherming van de stemintegriteit en de welvaart van onze grote natie. “

De tekst van de algemene beëdigde verklaring luidt:

Ik, professor Alfio D’Urso, Advocaat van Via Vittorio Emmanuele, Catania, 95131 Italië, geef hier de volgende beëdigde verklaring van feiten zoals aangereikt in verschillende ontmoetingen met een hooggerankte ambtenaar van de veiligheidsdiensten van het leger:

Arturo D’Elia, voormalig hoofd van de IT-afdeling van Leonardo SpA, is door de openbare aanklager van Napels aangeklaagd wegens technologie/gegevensmanipulatie en implantatie van virussen in de belangrijkste computers van Leonardo SpA in december 2020. D’Elia is afgezet door de voorzittende rechter in Napels en stelt in beëdigde verklaringen op 4 november 2020, onder instructie en leiding van Amerikaanse personen werkzaam vanuit de Amerikaanse ambassade in Rome, dat hij de operatie ondernam om gegevens van de Amerikaanse verkiezingen van 3 november 2020 te verwisselen, van een aanzienlijke marge van overwinning voor Donald Trump naar Joe Biden in een aantal staten waar Joe Biden de stemmen verloor.

De beklaagde verklaarde dat hij werkte in de Pescara-faciliteit van Leonardo SpA en gebruik maakte van militaire coderingsmogelijkheden voor cyberoorlogvoering om geschakelde stemmen via de militaire satelliet van de Fucino-toren naar Frankfurt, Duitsland te verzenden. De beklaagde zweert dat de gegevens in sommige gevallen mogelijk zijn gewijzigd om meer dan het totale aantal geregistreerde kiezers weer te geven. De beklaagde heeft verklaard dat hij bereid is te getuigen tegen alle personen en entiteiten die betrokken zijn bij het omwisselen van stemmen van Donald Trump naar Joe Biden wanneer hij in totale bescherming zal zijn voor zichzelf en zijn gezin. Verdachte stelt dat hij op een niet bekendgemaakte locatie de back-up van de originele gegevens heeft beveiligd en gegevens die op instructie zijn overgeschakeld om in deze zaak bewijs te leveren bij de rechtbank.

Hierbij verklaar en zweer ik dat de bovengenoemde feiten in mijn aanwezigheid zijn vermeld.
GEDATEERD op 6 januari 2021 in Rome, Italië.

Algemene verklaring

 

Arrestaties van de verraders vóór of op 20 januari?

Steve Pieczenik, voormalig ambtenaar psychologische informatie operaties in het US State Department, die de VS hielp bij het ondersteunen van verschillende staatsgrepen in het buitenland, vertelde aan Alex Jones van Infowars dat er een militaire machtsgreep onderweg is, waarbij massa-arrestaties van de verraders van de VS zullen uitgevoerd worden op of vóór 20 januari.

En het is niet enkel Pieczenik die dit zegt. Recente interviews openbaren dat Generaal Michael Flynn en advocaat Lin Wood er zeer gerust op zijn dat het Amerikaanse leger zich klaarmaakt om de verraders van de Deep State te arresteren, waarbij ze impliceren dat de massale opbouw van troepen van de National Guard in Washington eigenlijk een val is voor de verraders. Het is inderdaad zo dat tijdens de inhuldiging van Biden, verraderlijke wetgevers of andere spelers van de Deep State, omringd zullen zijn door zwaar bewapende troepen.

B52-bommenwerper geland in Zwitserland

Hubert Luns – zoon van ex-NAVO-secretaris-generaal Joseph Luns – wist ons te melden dat hij via een rechtstreeks contact in Genèves, Zwitserland, weet dat een Amerikaanse B52-bommenwerper geland is in Genèves. In Zwitserland gaat vanaf maandag een strenge lockdown in. De timing van de landing van dit vliegtuig, waarin ook (gevangengenomen) personen kunnen vervoerd worden; is volgens hem echt wel opmerkelijk te noemen, in het kader van de recente ontwikkelingen.

FEMA en de nationale noodtoestand sinds 12 september 2018

Er is nog een andere factor die naar boven is gekomen in dit alles: FEMA.

Federal Emergency Management Agency

Het Federal Emergency Management Agency (FEMA, Nederlands: ‘federaalbureau voor rampenbestrijding’) is een agentschap van het United States Department of Homeland Security (DHS) binnen het “Emergency Preparedness and Response Directorate”. De doelstelling van FEMA is het coördineren van de hulpverlening na een ramp die plaatsgevonden heeft binnen de VS en waarvoor de lokale autoriteiten niet over de benodigde capaciteiten beschikken.

President Trump heeft op 12 september 2018 een nationale noodtoestand afgekondigd middels de executive order on foreign interference‘, of een uitvoerend bevel op gebied van buitenlandse inmenging in de verkiezingen, en die noodtoestand werd nog niet ingetrokken. De verkiezingen van 2020 vonden plaats onder die nationale noodtoestand.

De veronderstelling is dat de burgerlijke overheid reeds ingestort is door verkiezingsfraude, corrupte rechtbanken en verraderlijke daden door de meerderheid van de wetgevers, zowel bij de Democraten als de Republikeinen. De echte overheid die op dit ogenblik de touwtjes in handen heeft zou een combinatie zijn van FEMA en het leger. De verkiezingen zijn daarom volledig waardeloos.

FEMA wordt geleid door Peter Gaynor, die op die post werd gezet door President Trump in januari 2020. Gaynor is een veteraan die 26 jaar diende bij het Marinekorps van de VS, met bijzondere ervaring in het leiden van aanvalsoperaties in verstedelijkt gebied.

Nieuwe noodtoestand voor Washington D.C. afgekondigd door Trump vanaf 11 tot 24 januari

Op 11 januari 2021 (dus vier dagen geleden) activeerde Trump een nieuwe noodtoestand via dit presidentieel bevel op de website van het Witte Huis.

Dit FEMA-bevel bevat heel ongewone taal, die lijkt te verwijzen naar een nationaal noodgeval die veel groter is dan een simpele inhuldiging.

Vandaag verklaarde President Donald J. Trump dat er een noodtoestand bestaat in het District van Columbia (Washington D.C., nvdr) en beval Federale hulp om de reactie-inspanningen van het District bij te staan, ten gevolge van de noodsituaties ten gevolge van de 59ste Presidentiële Inhuldiging van 11 januari tot 24 januari 2021.

De actie van de President autoriseert het Departement of Homeland Security, Federal Emergency Managment Agency (FEMA) om alle inspanningen bij het bestrijden van rampen te coördineren, die als doel het verlichten van ontberingen en lijden, veroorzaakt door de noodtoestand op de lokale bevolking, hebben, en om de gepaste bijstand te voorzien voor vereiste noodmaatregelen, geautoriseerd onder Titel V van de Stafford Act, om levens te redden en eigendom en publieke gezondheid en veiligheid te beschermen, en om de dreiging van een catastrofe in het District van Columbia af te zwakken of af te wenden.

In het bijzonder is FEMA geautoriseerd om te identificeren, mobiliseren en op hun discretie, het nodige materiaal en hulpmiddelen te voorzien om de impact van de noodtoestand af te zwakken. […]

De Stafford Act, waar Trump naar verwijst, kan men op de website van FEMA vinden.

Titel V van de Stafford Act bevat taal die de President buitengewone macht lijkt te geven gedurende tijden van een afgekondigde nationale noodtoestand:

De president kan: elke bevoegdheid uitoefenen die hem is toegekend door artikel 5192 van deze titel of artikel 5193 van deze titel [secties 502 of 503] met betrekking tot een noodsituatie wanneer hij bepaalt dat er een noodsituatie is waarvoor de primaire verantwoordelijkheid voor de respons berust de Verenigde Staten, omdat de noodsituatie een onderwerp betreft waarvoor, onder de Grondwet of wetten van de Verenigde Staten, de Verenigde Staten exclusieve of vooraanstaande verantwoordelijkheid en autoriteit uitoefent. 

(a) Specifiek – In elk noodgeval kan de president –(1) een federaal agentschap, met of zonder vergoeding, opdracht geven gebruik te maken van zijn autoriteiten en de middelen die haar volgens de federale wetgeving zijn toegekend (inclusief personeel, uitrusting, leveringen, faciliteiten en management-, technische en adviesdiensten) ter ondersteuning van Staats- en lokale noodhulpinspanningen om levens te redden, eigendommen te beschermen en volksgezondheid en veiligheid, en de dreiging van een catastrofe verminderen of afwenden, inclusief voorzorgsevacuaties;

Dus een federaal agentschap – in dit geval FEMA – krijgt in principe de bevoegdheden van de President, en kan dus handelen in plaats van de President.

De recente brief van de US Joint Chiefs openbaart dat het leger enkel wettige bevelen zal opvolgen, en dat het leger de Amerikaanse Grondwet zal verdedigen tegen alle vijanden, zowel buitenlands als inheems:

… Het Amerikaanse leger zal wettige bevelen opvolgen van burgerlijke overheden, burgerlijke overheden steunen om levens en eigendommen te beschermen, publieke veiligheid te verzekeren in overeenstemming met de wet en volledig toegewijd blijven om de Grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen en e beschermen tegen alle vijanden, zowel buitenlands als inheems.

…Wij steunen en verdedigen de Grondwet. Gelijk welke daad om het grondwettelijk proces te verstoren is niet enkel tegen onze tradities, waarden en eed, het is tegen de wet.

Chris Miller, de huidige Minister van Defensie, is een Trump-getrouwe patriot en een expert in onconventionele oorlogsvoering werd op 9 november 2020 (dus 6 dagen na de verkiezingen) aangesteld.

Met Miller in het Departement van Defensie en Gaynor in FEMA, zijn de juiste personen op hun plaats. De Verenigde Staten zou – als de leden van de Deep State vanaf volgende week inderdaad worden gearresteerd – misschien enkele maanden onder militair bestuur komen te staan. Tijdens die periode zouden nog meer arrestaties worden verricht en misschien nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.

Dit zijn uiteraard allemaal speculaties.

Visioen van Charles Turner

Laten we nu even terugkeren naar het visioen dat voorganger Charles Turner in mei vorig jaar ontving. Met bevende stem, en met tranen in de ogen vertelde hij:

Nu ga ik het hebben over het visioen dat ik zag. Donderdagmorgen, wanneer ik opsta, neem ik gewoonlijk een kop koffie. Ik praat een beetje met mijn vrouw. Gewoonlijk ga ik dan naar mijn bureau om onderzoek te verrichten en te lezen. En ik zat daar met mijn koffie, en – o mijn God – en ik zocht een balpen om te schrijven en liet de balpen vallen en terwijl ik neerzat en mijn neerbukte om de balpen op te rapen, en zodra ik naar beneden reikte, hoorde ik de Heer tegen mij roepen, en hij zei: “De tijd van deze president is gelimiteerd.” O mijn God. Onmiddellijk zag ik iets gebeuren met Donald Trump, en het zag eruit alsof hij zich niet goed voelde. Mensen hielpen hem om overeind te blijven staan. Hij scheen geestelijk niet inorde te zijn. En op één of andere manier – ik begrijp het niet goed – kwam FEMA (Federal Emergency Management Agency – Federaal bureau voor rampenbestrijding) in controle. Als je niet weet wat FEMA is, zoek het gewoon op.

Maar ik zag een logo naast hem, het FEMA logo naast hem, terwijl ze hem ondersteunden. Zijn haar lag in de war. Hij was echt zichzelf niet. En de Heer zei: “Dit moet gebeuren, want de tijd is nabij.” En Hij zei: “Vertel de mensen dat Ik op komst ben.

En hij zei verder ook:

Om één of andere reden kon de Vicepresident Pence het leiderschap niet overnemen. Ik weet niet hoe het zat, maar ik begreep dat een geheim document werd ondertekend door de president die een soort controle gaf aan FEMA.

Dit komt overeen met de executive order die door Trump werd ondertekend op 11 januari, waardoor de noodtoestand in Washington D.C. werd afgekondigd voor de tweede helft van januari en dus FEMA eigenlijk de controle krijgt tijdens deze heel cruciale week.

Een zeer cruciale week

Het is uiteraard de vraag: wat zal er nu precies gebeuren?

De hamvraag is natuurlijk: als Trump door een verrassende wending dan toch de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt, of als op z’n minst Biden niet de volgende president wordt, hoe zal extreem-links in de VS daarop reageren? Antifa en BLM dreigden Washington in brand te steken mocht Trump opnieuw winnen. Dan zou het visioen van Coverstone toch bewaarheid worden. Laten we hopen van niet.

Het wordt afwachten en bidden. We gaan een zeer spannende, maar ook cruciale week tegemoet…

Bronnen: Naturalnews; Stopworldcontrol

Categorieën:Eindtijdnieuws

5 antwoorden »

 1. Het gerucht gaat dat tijdens de komende arrestatiegolf er een totale media-lockdown komt in de VS, die Europa niet onberoerd zal laten. Tevens zal synchroon totale opening van zaken worden gegeven in weakileaks waarin “the shit hits the fan”. Ik ken details van het Nederlandse politieke theater die ronduit verbijsterend zijn. President Bush schijnt ooit eens te hebben gezegd dat als het gewone publiek wist wat we doen wij aan de lantaarnpalen zouden worden opgehangen. De gebroeders De Witt is hetzelfde overkomen na het rampjaar 1672 toen het volk reddeloos, radeloos en redeloos was, zoals ik op school leerde. De tong en duim van Johan de Witt bevinden zich in een houten doosje in het kabinet van de burgemeester van Amsterdam.

  Like

 2. Op Xandernieuws van 11 januari staat: “Advocaat Sidney Powell heeft opnieuw een enorm aantal arrestaties van zeer hooggeplaatste personen aangekondigd. Ze merkte daarbij op dat deze met iets ‘Bijbels’ zullen gaan beginnen. Een deel van de trouwe Trump aanhang op het alternatieve internet is er nog steeds heilig van overtuigd dat de president de komende week iets ‘magisch’ uit de hoge hoed tovert, waardoor alles zal worden omgekeerd.”

  Like

 3. Het is nu de 20e januari, direct na de inhuldiging van Biden. Het bovenstaande heeft niet plaatsgevonden, hetgeen niet wil zeggen dat het geen serieuze overweging was in de top van de “Trump Administration”. Ongetwijfeld zijn ze ervoor teruggeschrokken nadat de verreikende consequenties overwogen waren en de risico’s voor de vrede en eenheid van het land te groot bevonden waren.

  Like

 4. Als het bovenstaande had plaatsgevonden, hoeveel zielen zouden er dan gered geweest zijn ?
  Het zijn vooral christenen van die in de Q complottheorieën getrapt zijn, die geloofden dat God Trump zou gebruiken zoals hij Mozes ooit gebruikt heeft. Toch een hemelsbreed verschil. Focus op het kruis !!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s