plandemie

Brief van artsen voor artsen: vaccinatie is medisch experiment waarop de Neurenberg-code van 1947 van toepassing is

Foto: Pixabay (publiek domein).

Belgische artsen hebben op de website Docs4opendebate.be onder de sectie ‘Dossier vaccinatie’ een brief gepubliceerd voor collega-artsen die het vaccin gaan toedienen.
Het bevat nauwkeurig de allerlaatste beschikbare informatie over de veiligheid, bijwerkingen en doeltreffendheid van de Pfizer/Moderna mRNA coronavaccins.

In het artsendocument komt men echter tot onthutsende conclusies. Bijvoorbeeld verwacht men op korte termijn – omgerekend naar 11 miljoen Belgen – dat we door vaccinatie 1100 mensen
in België zullen behoeden voor een ernstige covid-19 infectie en dat we door vaccinatie
55000 ernstige “ongewenste voorvallen” kunnen verwachten. Op langere termijn weet men (officieel) nog niet wat de nevenwerkingen zullen zijn…

Ze schrijven onder andere:

Samenvattend kunnen we zeggen dat er op dit moment (1 jaar na het uitbreken van SARS-CoV-2) onvoldoende gegevens zijn, zowel over de veiligheid als over de werkzaamheid van de nieuwe vaccins, om ze op grote schaal aan de bevolking toe te dienen. Zeker voor een pandemie waarvan de mediane overlevingskans bij infectie 99.77%is, voor mensen onder de 70 jaar zelfs 99.95%,en de IFR (infection fatality rate) berekend wordt op gemiddeld 0.23%, zoals aangetoond in de meta-analyse van prof. Ioannidis, gepubliceerd op de WHO-website. 25We kunnen dan ook besluiten dat deze veralgemeende vaccinatiecampagne voldoet aan de definitie van een medisch experimenten dat de Neurenberg Code hierop van toepassing is.

En verder:

Wij hebben gekozen voor een bijzonder en in hoge mate verantwoordelijk beroep. Wij zijn daarbij primair dienstig aan de mensheid en haar welzijn. We gaan uit van het principe “Primum non nocere”. Juist in dat kader legt een arts de eed van Hippocrates af, waarbij hij / zij onder meer het volgende jegens de mensheid heeft gezworen: “Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.”“Ik zal mijn patiënten correct informeren.”“Zelfs onder druk*, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.”

*Verwijzing naar de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens uit 1948 en de Nürnberg-Code van 1947.Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, of om te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.

Ze stellen zich ook de vraag:

Wie kan aansprakelijkheid gesteld worden, indien deze vaccins niet zo veilig blijken te zijn als de media en de overheid ons voorhouden?

De farmaceutische bedrijven alvast niet! De artsen komen tot de conclusie dat het hier gaat om een medisch experiment waarop de Neurenberg-code 1947 van toepassing is…

En die code kwam er na de gruwelijke medische experimenten van dokter Joseph Mengele…

Angel of Death, Nazi Josef Mengele's bones used for science

Lees de brief hier.

Meer informatie Docs4opendebate.be

6 reacties

 1. Dit is inderdaad een oorlogshandeling & moet als zodanig behandeld worden ! En ja, dan komt de Nürnbergcode spontaan in zicht !

  Like

   1. Dan heeft u kennelijk de brief NIET goed gelezen.

    Pagina 9:

    We kunnen dan ook besluiten dat deze veralgemeende vaccinatiecampagne voldoet aan de definitie van een medisch experiment en dat de Neurenberg Code hierop van toepassing is

    Laatste pagina:

    Wat zegt de Neurenberg code 1947?
    Art. 1. De vrijwillige toestemming van de mens van vlees en bloed is absoluut essentieel.
    Dit betekent dat de betrokken persoon de wettelijke bevoegdheid moet hebben om toestemming te geven; de wet zo gesitueerd moet zijn, dat de mens in staat is vrije keuzevrijheid uit te oefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang of andere bijbedoelingen of dwang en dient voldoende kennis en begrip te hebben van de elementen van de betreffende materie om hem in staat te stellen een begripvolle en verlichte beslissing te nemen. Dit laatste element vereist dat voordat de proefpersoon een bevestigend besluit aanvaardt, hem de aard, de duur en het doel van het experiment bekend moet worden gemaakt; de methode en middelen waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de effecten op zijn gezondheid of persoon die mogelijk afkomstig kunnen zijn van zijn deelname aan het experiment. De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming berust op elk individu dat het experiment initieert, leidt of erbij betrokken is. HET IS EEN PERSOONLIJKE PLICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID DIE NIET ONGESTRAFT AAN EEN ANDER MAG WORDEN OVERGEDRAGEN. Art. 3. Het experiment moet zo zijn opgezet en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander probleem dat wordt bestudeerd, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
    Art. 4. Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel wordt voorkomen.
    Art. 6. Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan dat bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost. Art. 10. Tijdens de loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment in elk stadium te beëindigen, als hij waarschijnlijke redenen heeft om bij de uitoefening van de goede trouw, superieure vaardigheid en zorgvuldige beoordeling die van hem worden verlangd, te geloven dat een voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpersoon.

    We hopen dat artsen zullen handelen naar de eed van Hippocrates, en in het bijzonder de bepalingen van de Neurenberg Code 1947 onder alle omstandigheden zullen respecteren en opvolgen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: