Foto: Pixabay (publiek domein).

Tijdens een infosessie van het Agentschap Zorg en Gezondheid (op de website Laatjevaccineren.be) over de vaccinatiecentra in Vlaanderen werden de lonen van medewerkende artsen en farmaceutische experten (apothekers) bekend gemaakt.

Opmerking van de redactie: In een vorig artikel hadden wij de cijfers verkeerdelijk geïnterpreteerd, en dachten wij dat het forfait per gevaccineerde burger bij het vaste loon moest verrekend worden (forfait betekent letterlijk volgens het Van Dale woordenboek: “vast bedrag dat bij het inkomen moet worden opgeteld of daarvan mag worden afgetrokken om het belastbaar inkomen te bepalen”). Het forfait ‘per gevaccineerde burger’ bleek echter een soort vreemde verrekening te zijn over hoe veel het vaccineren per burger zou kosten, als men de lonen van de vaccinatoren en artsen daarbij verrekent. Vandaar dus deze rechtzetting. Onze oprechte excuses voor de foute berichtgeving hieromtrent in het eerder artikel. Het was geenszins onze bedoeling om mensen te misleiden.

Vaccinatiecentra in Vlaanderen zullen vanaf 15 februari operationeel zijn. Die vaccinatiecentra kosten uiteraard geld, en de Vlaamse Overheid zal dat met belastingsgeld bekostigen.

Kostprijs vaccins

Het Pfizervaccin kost € 12 € per stuk, maal twee dosissen, is dus € 24 per gevaccineerde; het Modernavaccin, eveneens 2 dosissen, kost € 14,67 per stuk, dus € 29,34 per gevaccineerde. Het Astra Zenica vaccin dient slechts 1 keer toegediend, en is met € 1,78 per stuk veruit het goedkoopste. In totaal heeft onze regering op 17 december 2020 reeds € 279 miljoen uitgegeven aan vaccins (uit de zogenaamde “coronaprovisie” of een soort coronafonds zoals je het kunt noemen).

De Belgische Overheid bestelde voor dat bedrag reeds 33,5 miljoen vaccins, waarmee zo’n 17,5 miljoen mensen mee kunnen ingeënt worden. België telt echter slechts 11 miljoen inwoners…

En ze willen bijkomend nog eens € 500 miljoen uitgeven voor volgende leveringen. Dus iedereen zal drie of vier of meer keer kunnen ingeënt worden!

Subsidie infrastructuur

Er zijn drie vergoedingen die de gemeenten die een vaccinatiecentrum zullen huisvesten, zullen ontvangen:

  1. Basisforfait van € 1,533 euro per inwoner per maand (voor totale inwonersaantal van de door het vaccinatiecentrum bediende gemeenten)
  2. Eenmalig forfait voor opbouw van het centrum (€ 15.000 of € 30.000)
  3. Bijkomend forfait van € 24.000 voor reserves (voor de 13 centrumsteden)

Enveloppe van de vaccinatieteams

Dan in de sectie ‘Enveloppe van de vaccinatieteams‘ zien we hoeveel het vaccinatiepersoneel zal verdienen, en waarop dat gebaseerd zal zijn. We overlopen het even. (Let op: de vermelde bedragen zijn in bruto.)

Vaccinatieteams zullen een fortait krijgen per gevaccineerde burger ongeacht het aantal prikken (1 of 2 dosissen), met andere woorden. Het forfait per gevaccineerde burger bedraagt € 14,175, o.a. op basis van de verwachting dat er 20 mensen per uur worden ingeënt. Op basis van dat forfait, dat zo’n €2268 bedraagt per dag (als men 8 uur vaccineert aan 20 personen per uur) zouden dan de lonen betaald worden, met de verwachting van 80% vaccinatiegraad. Het forfait per gevaccineerde burger komt dus niet ‘bovenop’ het vast uurloon, maar is eigenlijk een soort schatting van het te besteden bedrag per burger die wordt gevaccineerd. Daaruit volgt dan wel dat indien een aanzienlijk aantal mensen zich niet laat vaccineren, de verloning voor de betrokken vaccinatoren en artsen wel degelijk omlaag gaat. Een bizarre berekening eigenlijk.

De verloningen blijven uiteraard riant in vergelijking met normale verloning van iemand met zo’n functie in normale omstandigheden.

Het uurloon voor de ‘vaccinatoren’ zal € 47,25 bedragen. Dat komt op een weekloon van € 1795,5 indien 38 uur per week wordt gewerkt. Dat is een maandloon van grofweg € 7182.

Een farmaceutisch expert krijgt € 80,34 per uur en werkt 48 uur per week. Dat komt op een loon van € 3856,32 per week of € 15.425,28 per maand!

Medisch toezicht gebeurt door een arts. Die arts krijgt 80,34 per uur, en zal 60 uur per week werken. Dat is een weekloon van € 4820,4 of een maandloon van €19.281. Dat komt neer op een jaarloon van €231.379 (indien de arts een heel jaar aan die vergoeding zou werken). 

Kleinere vaccinatiecentra zullen één arts en één farmaceutisch expert hebben, grotere zullen er meerdere hebben.

Verder worden er nog riante lonen uitgereikt aan onder andere het “mobiel team”, waar € 36.570,8 per maand wordt voor voorzien.

Er zal ook een populatiemanager worden aangesteld die de vaccinatiegraad moet opvolgen en mede moet zorgen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Hij moet onder andere de gebieden en doelgroepen identificeren waar de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is (en daar maximale druk gaan uitoefenen). Dan heb je ook nog de programmamanager die de eindverantwoordelijke is voor het welslagen van het vaccinatieprogramma en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Het hele programmamanagement kost zo’n € 167.000 per maand in de eerste zes maanden.

Dus het blijft wel een een feit dat meedraaien in een vaccinatiecentrum goed beloont! Gelijkaardige geluiden komen ook uit andere landen. Zo zijn de verloningen van artsen in Duitsland zelfs nóg hoger: dat varieert er van 100 tot 175 euro per uur.

Bron: Laatjevaccineren.be

Bekijk hier de presentatie (die wij voor u op onze website hebben geplaatst)