Foto: Pixabay (publiek domein).

In dit artikel komen we nogmaals terug op het gebruik van mondmaskers. Het is (door échte wetenschap) onderbouwd dat mondmaskers geen enkel nut hebben, en enkel maar schade toebrengen aan het lichaam. Ten tijde van SARS werd in Australië, zo’n 18 jaar geleden, het gebruik en promoten van mondmaskers zelfs beboet, omdat het toch geen enkele zin had. 

Lijst samenvattingen van wetenschappelijke publicaties omtrent effecten van mondmaskers

Arzte für Aufklärung (Artsen voor Opheldering) maakten een lijst met samenvattingen van wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van mondmaskers op de overdracht van virussen en bacteriën. De hele lijst kunt u hier bekijken.

16 – JEFFERSON ET AL. 2020

Jefferson et al. ontdekte in een meta-analyse uit 2020 dat “gezichtsmaskers geen aantoonbaar effect hebben op de overdracht van virale infecties.”

17 – XIAO ET AL. 2020

Een meta-analyse door Xiao et al. uit 2020 bleek dat bewijs uit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met gezichtsmaskers geen significant effect ondersteunt op de overdracht van laboratoriumbevestigde influenza – of deze nu gedragen wordt door geïnfecteerde personen of die in de algemene bevolking. ”

18 – OXFORD CEBM 2020

In een recensie van juli 2020 door het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine bleek “dat er geen bewijs is dat stoffen maskers effectief zijn tegen virale infectie of transmissie.”

19 – WIELAND 2020

Een studie van Thomas Wieland uit juni 2020 “vond geen effect van de introductie van maskervereisten in het openbaar vervoer.”

20 – UNIversiteit OOST-ANGLIA 2020

Een grensoverschrijdend onderzoek van de Universiteit van East Anglia wees uit in 2020 “dat een maskervereiste geen voordeel heeft en zelfs het risico op infectie kan verhogen. In drie van de 31 onderzoeken werd een zeer licht verminderde kans op het ontwikkelen van een griepachtige ziekte gevonden. ”

21 – BROSSEAU & SIETSEMA 2020

Het onderzoek dat in april 2020 werd uitgevoerd door Brosseau en Sietsema (hoogleraren luchtweg- en infectieziekten) aan de Universiteit van Illinois kwam tot de conclusie: “dat gezichtsmaskers geen effect hebben in het dagelijks leven. Noch als zelfbescherming, noch ter bescherming van derden. ”

22 – RADONOVICH ET AL. 2019

Een studie uitgevoerd van 2011 tot 2016 door Radonovich et al. met 2.862 deelnemers toonden aan “dat zowel N95-ademhalingstoestellen als chirurgische maskers niet leidden tot een significant verschil in de incidentie van laboratoriumbevestigde influenza.”

23 – SMITH ET AL. 2016

Een 2016 door Smith et al. De uitgevoerde meta-analyse toonde aan: “Dat zowel gerandomiseerde gecontroleerde studies als observationele studies van N95-ademhalingstoestellen en chirurgische maskers die door medisch personeel worden gebruikt, geen voordeel toonden tegen de overdracht van acute luchtweginfecties.”

24 – BIN-REZA ET AL. 2011

Een 2011 door bin-Reza et al. De meta-analyse van 17 onderzoeken naar maskers en hun effect op de overdracht van influenza toonde aan: “Geen van de onderzoeken heeft een sluitend verband aangetoond tussen het gebruik van maskers, ademhalingsmaskers en bescherming tegen influenza-infectie. Het gebruik van gezichtsmaskers bleek ook niet-beschermend tegen verkoudheid in vergelijking met controles zonder gezichtsmasker door medisch personeel. ”

25 – ONISHI 2020

Een studie van de Japanse onderzoeker Onishi in juli 2020 toonde aan: “dat stoffen maskers geen enkele bescherming bieden tegen coronavirussen vanwege hun grote poriegrootte en over het algemeen slechte pasvorm.”

26 – CHANDRASEKARANG & FERNANDEZ 2020

In een studie uit 2020 van Chandrasekarang en Fernandez werd gekeken naar de negatieve effecten van maskerslijtage. Naast een vals gevoel van veiligheid zijn dit vooral lichamelijke gevolgen, zoals het feit dat de longcirculatie en het immuunsysteem tijdens lichamelijke activiteit zwaar belast kunnen worden door gezichtsmaskers, zoals o.a. de CO2-uitwisseling wordt verminderd. Als gevolg van overmatig gehalte aan koolstofdioxide in het bloed kan het resulteren in hart-overbelasting en metabole acidose.

27 – PERSOON ET AL. 2017

Een van Person et al. Een studie gepubliceerd in 2017 onthulde: “97% van de deeltjes dringt door stoffen maskers. Ze kunnen het risico op infectie vergroten door vocht vast te houden of door ze herhaaldelijk te gebruiken. Dragers van chirurgische maskers hadden na zes minuten lopen een significant hogere dyspneu (het gevoel bij de patiënt dat hij of zij niet genoeg lucht krijgt) dan dragers van niet-maskers. 19% van degenen die N95-ademhalingstoestellen droegen, ontwikkelden verschillende graden van zuurstoftekort in hun bloed. ”

28 – BEDER ET AL. 2008

Een studie van Beder et al. uit 2008 ontdekten dat “chirurgen de zuurstofverzadiging hadden verlaagd na operaties die zelfs 30 minuten duurden.”

29 – KLOMPAS ET AL. 2020

In het hoofdartikel van de New England Journal of Medicine over “Mask use in the Covid-19 era”, Klompas et al. in april 2020 o.a. Naar voren gebracht: “We weten dat het dragen van een masker buiten de zorginstellingen weinig of geen bescherming biedt tegen infectie. Veel staten die in het voorjaar of de vroege zomer verplichte gezichtsmaskers in het openbaar vervoer en in winkels introduceerden, zoals Californië, Argentinië, Spanje en Japan, bleven vanaf juli een sterke toename van het aantal infecties zien. ”

30 – HOWARD ET AL. 2020

Literatuuronderzoek over de effectiviteit van het dragen van maskers in het openbaar om de pandemie in te dammen, met als doel politici te helpen bij het nemen van beslissingen. In deze review evalueren de auteurs literatuur over de volgende gebieden: transmissie-eigenschappen van COVID-19, filtereigenschappen en effectiviteit van maskers, geschatte effecten van het wijdverbreide gebruik van maskers onder de bevolking en sociologische overwegingen over het beleid van maskerslijtage.

Conclusie van de auteurs: het dragen van alledaagse maskers, samen met andere maatregelen, kan een manier zijn om de overdracht van virussen in de gemeenschap te verminderen.

31 – BRAINARD ET AL. 2020

Systematische review van 31 studies (RCT’s en observationele studies) naar het gevoel van het dragen van een masker in het openbaar.

Conclusie van de auteurs: het bewijs voor het dragen van een masker is niet sterk genoeg om het wijdverbreide gebruik van gezichtsmaskers als beschermende maatregel tegen COVI D-19 te ondersteunen. Het gebruik op korte termijn voor bijzonder bedreigde mensen in tijdelijke situaties met een hoger risico lijkt echter logisch voor de auteurs.

32 – DESAI & MEHROTRA 2020

Artikel over het gebruik van twee soorten medische maskers (gezichtsmaskers en N95-ademhalingstoestellen) in vergelijking.

Aanbevelingen van auteurs: Gezichtsmaskers mogen alleen worden gedragen door mensen met symptomen van een luchtweginfectie of door gezondheidswerkers die zorgen voor mensen met luchtweginfecties. Gezichtsmaskers mogen niet worden gedragen door gezonde personen, aangezien er geen bewijs is dat gezichtsmaskers effectief kunnen beschermen tegen ziekten.

Omdat N95-gasmaskers specifieke fit-tests vereisen, worden ze niet aanbevolen voor algemeen gebruik.

33 – BFARM JUNI 2020

Opmerkingen over het gebruik van mond- en neusbeschermers, medische gezichtsmaskers en halfgelaatsmaskers met deeltjesfilter in verband met het coronavirus.

Mond- en neusbedekkingen gemaakt van stof (doe-het-zelf): dragers kunnen er niet op vertrouwen dat ze zichzelf of anderen beschermen tegen de overdracht van SARS-CoV-2, aangezien voor deze maskers geen overeenkomstig beschermend effect is aangetoond.

Medische gezichtsmaskers worden voornamelijk gebruikt voor externe bescherming en beschermen de tegenhanger tegen blootstelling aan mogelijk besmettelijke druppels van de persoon die het gezichtsmasker draagt.

Deeltjesfilterende halfgelaatsmaskers (FFP-maskers) zijn bedoeld voor persoonlijke bescherming (PBM) in het kader van arbeidsveiligheid en zijn bedoeld om de drager van het masker te beschermen tegen deeltjes, druppels en aërosolen. Maskers zonder klep filteren zowel de ingeademde lucht als de uitgeademde lucht en bieden daardoor zowel zelfbescherming als externe bescherming. Maskers met een klep filteren alleen de ingeademde lucht en bieden daarom geen externe bescherming.

34 – HARDIE 2016

Herziening van de effectiviteit van gezichtsmaskers ter bescherming tegen infectie, vooral voor tandheelkundig personeel.

Conclusie van de auteur: Gezichtsmaskers kunnen tandheelkundig personeel niet beschermen tegen ziekteverwekkers in de lucht vanwege hun slechte pasvorm en beperkte filtereigenschappen.

35 – JUNG ET AL. 2014

Onderzoek om de filtratie-efficiëntie en drukval van verschillende soorten goedgekeurde en niet-goedgekeurde maskers en zakdoeken te evalueren en te vergelijken.

Auteursconclusie: de meerderheid van geel zand en Quarantainemaskers voldeden aan de normen. De meeste medicijnmaskers vertoonden een penetratie van meer dan 20%. Algemene maskers en zakdoeken hebben geen beschermende functie met betrekking tot de filtratie-efficiëntie van aerosolen. Er is behoefte aan nauwkeurige richtlijnen voor het gebruik van maskers door burgers om inademing van schadelijke stoffen van buitenaf te voorkomen.

36 – HUBER 2020

Overzicht en samenvatting van de medische literatuur (meta-analyses en studies) over de effecten van maskerslijtage op de menselijke gezondheid voor risico-batenanalyse voor het grote publiek en elk individu.

Conclusie van de auteur: maskers hebben de neiging de normale ademhaling te belemmeren en werken niet als effectieve barrières tegen ziekteverwekkers. Daarom mogen maskers niet worden gebruikt door het grote publiek, noch volwassenen noch kinderen, en hun beperkingen als profylaxe tegen pathogenen moeten ook in medische instellingen worden overwogen.

37 – BUTZ 2005

Proefschrift over het opnieuw inademen van CO2 bij het gebruik van chirurgische maskers als hygiënische gezichtsmaskers bij medisch personeel.

Resultaat van het werk: De studie toont een toegenomen herinademing van kooldioxide en een significante toename van CO2 in het bloed. Deze hypercapnie kan leiden tot aantasting van verschillende hersenfuncties. Daarom moet het toepassingsgebied van chirurgische maskers kritisch worden besproken om onnodige draagtijden te vermijden.

38 – MACLNTYRE ET AL. 2015

Onderzoek waarin de efficiëntie van stoffen maskers wordt vergeleken met medische maskers voor gezondheidswerkers.

Auteursconclusie: deze studie is de eerste RCT van stoffen maskers. De resultaten waarschuwen voor het gebruik van stoffen maskers. Vocht vasthouden, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen allemaal leiden tot een verhoogd risico op infectie.

39 – CHU ET AL. 2020

Deze studie werd gefinancierd door de WHO. 172 observationele studies en 44 vergelijkende studies werden geanalyseerd. Samenvattend wordt gesteld dat een minimumafstand van 1 m en het dragen van maskers gepaard gaan met verhoogde bescherming. Dit zou gelden voor chirurgische wegwerpmaskers en maskers van 12-16-laags katoen. Opgemerkt moet worden dat geen enkele interventie, zelfs bij correct gebruik, in verband is gebracht met volledige bescherming tegen infectie.

40 – ROYAL SOCIETY & BRITISH ACADEMY 2020

Deze review, die nog niet is gecontroleerd, heeft voornamelijk betrekking op de omgang met en naleving van de voorgeschreven maatregelen en aanbevelingen door de bevolking, en hoe hun goedkeuring en implementatie kan worden bereikt. Met betrekking tot de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de maatregelen, met name het dragen van de maskers, wordt in de discussie / conclusie vermeld dat de verschillende onderzoeken vaak onvoldoende en niet vergelijkbaar zijn. Bovendien zijn er geen klinische onderzoeken naar de effectiviteit van sociale afstand nemen, hoesten in de arm en quarantaine op virusoverdracht. Niettemin werden deze maatregelen door het publiek en de politici als effectief erkend.

41 – LEFFLER ET AL. 2020

In deze studie werden meerdere variabelen vergeleken die van invloed kunnen zijn op de sterfte door het coronavirus. Deze omvatten: leeftijd, geslachtsverhouding, prevalentie van obesitas, temperatuur, verstedelijking, roken, duur van infectie, verboden, virustesten, richtlijnen voor het opsporen van contacten en openbare normen en richtlijnen voor het dragen van maskers.

Ze stelt dat in landen waar de overheid het dragen van maskers aanbeveelt, het sterftecijfer per hoofd van de bevolking lager zou zijn geweest. Dit proefschrift is echter gebaseerd op een idiosyncratische extrapolatie zonder enig bewijs.

42 – KAPPSTEIN “HOSPITAL HYGIENE” 2020

Mond- en neusbescherming in het openbaar: geen bewijs van effectiviteit

CME-training: Bijdrage aan de evaluatie van de aanbevelingen van de RKI voor het algemeen dragen van mond- en neusbedekking in openbare ruimtes

Conclusie van de auteur: er is geen wetenschappelijke basis om het dragen van MNB’s in openbare ruimtes aan te bevelen. Ze zijn zelfs potentieel contraproductief omdat er een hoger risico op infectie bestaat als gevolg van onjuist gebruik. Gezien de lage incidentie van COVID-19 (juli 2020), is er geen overbelasting van het gezondheidssysteem en de capaciteiten van de intensive care. Een dergelijke ingrijpende maatregel als de algemene maskervereiste in de openbare ruimte is niet te rechtvaardigen en strookt niet met de aanbevelingen van de WHO.

43 – FENG ET AL. 2020

Efficiënt gebruik van gezichtsmaskers bij de COVID-19-pandemie.

De auteurs van het onderzoek concluderen dat: Een belangrijke reden om het wijdverbreide gebruik van gezichtsmaskers te vermijden, is om beperkte voorraden aan te houden voor professioneel gebruik in zorginstellingen. Van het universele gebruik van gezichtsmaskers in de gemeenschap wordt afgeraden omdat gezichtsmaskers geen effectieve bescherming bieden tegen besmetting met het coronavirus.

Mondmaskers tijdens SARS in 2003

Tijdens het SARS-CoV-1 virus ging het in 2003 in Australië nog heel anders. De overheid zette toen een maximale boete van 110.000 dollar op het promoten van (voornamelijk FFP2-) mondkapjes als bescherming. Waarom? Omdat zodra een mondkapje vochtig wordt, de vermeende effectiviteit volledig verdwijnt. Dat gebeurt volgens professor Cossart van de afdeling Infectieziekten (Universiteit Sydney) al na 15 tot 20 minuten. Burgers hing een boete van 22.000 dollar, en bedrijven zelfs van 110.000 dollar boven het hoofd als ze de werking van mondkapjes overdreven. ‘Ik weet zeker dat iedereen het ermee eens is dat het on-Australisch is om te profiteren van de angsten en bezorgdheden van de mensen,’ onderbouwde toenmalig minister Reba Meagher de invoering van de boete.

Neurologe Margareta Griesz-Brisson: langdurig gebruik van mondmaskers hebben negatieve impact op onze hersenen

In onderstaande video komt neurolge Margareta Griesz-Brisson aan het woord, die duidelijk maakt welke impact een mondmasker heeft op onze gezondheid:

Ze maakt duidelijk: een virus is 0,08 micrometer groot, terwijl de poriën van een mondmasker 80 tot 500 micrometer zijn, en zelfs vergroten bij een wasbeurt. “Een mondmasker beschermt op geen enkele wijze tegen een virus.” Tevens legt ze uit waarom chronisch zuurstoftekort onomkeerbare schade kan brengen aan de hersenen, vooral van opgroeiende kinderen. Ze noemt het verplichten van die mondmaskers bij kinderen en jongeren dan ook “crimineel”.

Bron: Waarheid.tv

Advertentie