coronavirus covid-2019 Girl in mask fear

De Vlaamse dokte Hilde De Smet postte een video waarin ze aantoont dat een mondmasker de CO2-waarden binnen dat masker in mum van tijd doet toenemen tot waarden die als zeer ongezond/onveilig voor het lichaam worden beschouwd.

Op de website onderzoekvaccins.nl staat:

Bij het dragen van een mondkapje ademen we een deel van uitgeademde lucht direct weer in. Hierdoor stijgt het percentage kooldioxide (CO2) in het bloed. Als het percentage CO2 in het bloed een grenswaarde overschrijd kan dat hypercapnie veroorzaken. Hypercapnie kan verschillende klachten geven, die in ernst kunnen toenemen als het CO2% stijgt. Van een milde duizeligheid en hoofdpijn tot hyperventilatie, hartritmestoornissen, desoriëntatie en verlies van bewustzijn. Bij extreme hypercapnie kan iemand in coma raken en zelfs overlijden.

350-1000 ppm is de normale concentratie in een huiskamer met voldoende verluchting. Vanaf daarboven spreekt men over een slecht verluchte ruimte met slechte luchtkwaliteit die leidt tot slaperigheidsklachten. Vanaf 2000-5000 ppm kan hoofdpijn, concentratieverlies en versnelde hartslag optreden. Meer dan 5000 ppm wordt als ongebruikelijk beschouwd, waarbij zuurstofgebrek en vergiftiging kan optreden.

Dokte De Smet demonstreerde in een video hoe snel het CO2 gehalte in een mondmasker toeneemt: dat gaat in een mum van tijd boven de 10.000 ppm!

Link naar de video op Bitchute.com.