De seismisch-vulkanische crisis op het schiereiland Reykjanes (met het gelijknamige vulkanische systeem) blijft voortgaan, met reeds meer dan 35.000 aardbevingen gedetecteerd sinds 24 februari 2021. Er is zich duidelijk magma aan het opstapelen onder het gebied. De kans op een uitbarsting stijgt elke dag.

Het Reykjanes-vulkanisch systeem bestaat uit een reeks zogenaamde spleetvulkanen of fissuren. De laatste uitbarsting in dat gebied dateert al van de 13de eeuw. Tijdens zo’n uitbarsting, spuit er door een spleet in de grond, een fontein van lava in de lucht. Op die manier kunnen grote hoeveelheden lava worden uitgestoten via lavastromen of basaltvloeden, en de regio bedekken/verwoesten. Tevens is er uitstoot van zwaveldioxide. Van as-uitstoot is hier geen sprake.

De meest beruchte uitbarsting van een spleetvulkaan in IJsland was deze van de Laki-spleetvulkaan eind de 18de eeuw, wat bekend werd als één van de grootste effusieve erupties ooit. Op 8 juni 1783 ontstond een 25-kilometer lange scheur met 130 kraters, waar 14 km³ lava uit stroomde en 120 miljoen ton zwaveldioxide (een giftig gas) bij vrijkwam, die tot op 15 km hoogte werd gestoten. De gevolgen van deze uitbarsting die duurde tot 7 februari 1784, waren desastreus. In IJsland stierf 25% van de bevolking door o.a. fluoridevergiftiging. De helft van het vee ging dood. Het regende er op momenten zwavel en salpeterzuur, waardoor vegetatie afstierf, etc.

Er ontstond een grote gaswolk die naar het vaste land van Europa werd geblazen en daar de zon versluierde en voor een dikke smog zorgde. Vele mensen stierven doordat de zwaveldioxidemist in hun longen reageerde met water en daar in zwavelzuur veranderde,  waardoor hun longen wegbrandden en ze stikten. Duizenden mensen kwamen zo om het leven.

Dan werd het weer zeer heet, met als gevolg zware onweders met enorme hagelstenen die zelfs het vee doodden. Dit duurde tot de mist was weggetrokken in de herfst. De winter van 1783-1784 was extreem koud, en wordt beschouwd als één van de zwaarste winters ooit (sinds mensenheugenis). In Nederland was het gemiddeld -2,3°C. De zee vroor dicht. In het voorjaar waren er dan overal in Europa overstromingen ten gevolge van ophopend ijs. Ook in de VS had men toen één van de koudste winters ooit.

Bron: WATCHERS.NEWS/WIKIPEDIA