Foto: Pixabay (publiek domein).

In België klinkt nog steeds het mantra: ‘Het vaccin wordt niet verplicht’. Maar het is toch opmerkelijk dat het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid van de Vlaamse regering onder bedekte termen een verplichte vaccinatie kan voorzien.

Update 12/03: de wijziging van 18 december 2020 van het decreet blijkt dan – in tegenstelling tot wat we eerder schreven –  toch niet artikel 11 te hebben omvat; artikel 11 was reeds vanaf het begin zo geformuleerd, zo merkte een lezer op.

De huidige versie van Afdeling 2: verantwoordelijkheden van de Vlaamse regering, artikel 11, lijkt te zinspelen op oa. eventuele verplichte vaccinatie. Preventieve gezondheidszorg kan namelijk zeer breed worden geïnterpreteerd.

Iedere persoon heeft de verplichting om zich te onderwerpen aan een tussenkomst van preventieve gezondheidszorg die noodzakelijk is om de gezondheid van andere personen niet in gevaar te brengen, als hij:

1° zich bevindt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en deze tussenkomst in het Vlaamse Gewest verstrekt wordt door een partnerorganisatie, een organisatie met terreinwerking of een individuele zorgverstrekker;

2° a) zich bevindt op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en deze tussenkomst in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad verstrekt wordt door een voorziening die wegens haar organisatie beschouwd moet worden als uitsluitend ressorterend onder de bevoegdheid van Vlaamse Gemeenschap en voorzover hij op deze voorziening vrijwillig beroep heeft gedaan;

b) zich bevindt op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en deze tussenkomst in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad verstrekt wordt door een individuele zorgaanbieder die op vrijwillige basis is toegetreden tot een verband dat zelf georganiseerd is op een zodanige wijze dat blijk gegeven wordt van een band met de Vlaamse Gemeenschap en voor zover de persoon op deze individuele zorgaanbieder vrijwillig beroep heeft gedaan.

Ze zeggen nu (in de media) dat het vaccin nog niet verplicht is, om de mensen nog niet ongerust te maken. Maar als ze het gaan verplichten, dan kunnen ze zich beroepen op artikel 11 van het decreet betreffende preventieve gezondheidsbeleid.

Bron: Codex.vlaanderen.be