Om te begrijpen waarom de globalisten/ de elites actief aan het werk zijn om het gehele menselijke ras uit te roeien, moet men eerst de plannen voor henzelf begrijpen. Die lijken zo vergezocht dat het bijna niet te geloven lijkt. Maar toch is dit de harde waarheid. 

Zij achten zich beter dan de rest van de planeet. Zij zijn de elite, geloven in transhumanisme en denken dat ze de overgang zullen maken van een koolstof-gebaseerd leven naar een silicium-gebaseerd leven door hun bewustzijn te “uploaden” in machines of robotten. Eens ze in die machines zitten, geloven ze dat ze oneindige macht, onsterfelijkheid en de mogelijkheid zullen hebben om het hele universum te veroveren. In essentie geloven zij dat ze goden zullen worden.

Maar om hun enorme vloot van ruimteverkenningsschepen, robots en andere elektronica te bouwen hebben ze enorme hoeveelheden grondstoffen nodig. Deze grondstoffen – water, mineralen, land, energie, etc. – worden momenteel door miljarden mensen die de planeet bewonen, geconsumeerd. Dat is waarom de elites het menselijk ras moeten uitroeien, om de grondstoffen ter hunner beschikking te hebben voor hun plannen en hun nieuw rijk.

De mensheid staat in de weg om hun doelen te bereiken. Ze geloven ook dat de mensheid heeft gediend om Artificiële Intelligentie te ontwikkelen en andere hoog geavanceerde silicium-gebaseerde “levensvormen.” Daarom geloven ze dat het menselijk ras nu van weinig betekenis is geworden, en ze er zich van af kunnen maken. Dit is precies waarom ze hun “oorlog tegen koolstof” voeren. Alle mensen zijn gemaakt van koolstof. Alle mensen moeten sterven, zo geloven zij, om voor zichzelf onsterfelijkheid te bereiken via technologie.

De Covid-19-vacicns zijn het perfecte wapen om massa-uitroeiing te bereiken, omdat naïeve, goedgelovige mensen in de lijn zullen gaan staan om “vaccin-zelfmoord” te plegen. Dit is het ideale plan voor de elites, omdat ze zich niet hoeven druk te maken over het neerschieten, vergassen of oppakken van mensen. De ‘schapen’ zullen zich vrijwillig aanmelden voor zelfmoord, denkend dat ze “slimme mensen” zijn, die “onderzoek” gedaan hebben en de “gezaghebbende bronnen” (de reguliere media) vertrouwen wanneer ze beslissen om het vaccin te nemen. En zo kunnen de elites de massa’s “opruimen” zonder gezien te worden (denken zij).

Kaartspel

De elites laten steeds op één of andere manier hun plannen doorschemeren. Dat was het geval met het kaartspel ‘Illuminati – New World Order’ dat in 1995 werd uitgegeven.

Eén van de meest opmerkelijke kaarten was wel die over de aanslag op de WTC-torens. Dit is zes jaar later op exact dezelfde manier zoals op de tekening in ‘vervulling’ gegaan:

Het kaartspel bevat ook andere kaarten zoals van Messias (de Antichrist); Wereldoorlog 3 en Populatiereductie (vanwege het teveel aan CO2 in de lucht, net zoals Bill Gates vertelde in 2010):

We schreven reeds enkele weken geleden over de punten op de Georgia Guidestones die nu ten uitvoer worden gebracht. De stenen tafels zijn er gezet door een groepje rijke elites in 1980. De opdrachtgever voor de constructie “R.C. Christian”, waarvan op de stenen staat dat dit een pseudoniem is, vertegenwoordigde namelijk een zogenaamde “kleine groep van loyale Amerikanen”.

  • 1: “Hou de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwige balans met de natuur”
  • 2: “Leid voortplanting wijselijk – geschiktheid en diversiteit verbeterend”
  • 10: “Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor natuur”

Docu: Age Of Deceit

Voor meer info over de plannen van de elites (New World Order & transhumanisme): zie de documentaires van Gonzo Shimura, Age of Deceit:

Over transhumanisme:

Boodschappen van het Boek der Waarheid

Tot slot: alles wat zich nu aan het ontvouwen is werd stuk voor stuk door Jezus Christus voorzegd in de profetische boodschappen van de Ierse zienster MDM in het ‘Boek der Waarheid’. Vooral voor de plotse wereldwijde vaccinatie werd reeds meer dan 10 jaar geleden gewaarschuwd.

Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede! (26 november 2010)

De plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing. Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene schaal lijden te veroorzaken. Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want deze zal jullie doden! (17 juni 2012)

De opmars van deze satanische groeperingen, die zich door bedrijfs- en netwerkorganisaties aan de wereld vertonen, viert hoogtij. Zij zijn overal: zij beramen complotten, houden betogingen, zweren samen en maken verdorven plannen om miljoenen onschuldige mensen om te brengen. Zij zullen door verplichte vaccinaties een vorm van volkerenmoord invoeren die tegen jullie kinderen gericht is, met of zonder jullie toestemming. Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden. (9 november 2012) [noot: er zijn inderdaad plannen om vanaf september dit jaar kinderen te gaan inspuiten met corona-vaccins]

De ene-wereldregeringen, in het leven geroepen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna voltooid en het zal weldra de wereld voorgehouden worden. In het kielzog daarvan zal de nieuwe ene-wereldreligie komen, een gruwel in de ogen van Mijn Vader. Mijn Kerk werd verpest door interne vijanden, die wolven in schaapskleren zijn. Zij misleiden iedereen met wie zij in contact komen. Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden. Dit is een tijd waarin enkel het gebed – en veel daarvan – de impact van deze verschrikkelijke verdorvenheid, teweeggebracht door een elitegroep van mensen met macht, kan verzachten. Zij zijn werkzaam in elk deel van jullie regeringen, en diegenen die elke dag zij aan zij met hen samenwerken, weten wat zij aan het doen zijn. Zij zijn zo sluw dat zij elke verdorven daad zullen voorstellen als een goede zaak, een grote dienst aan de mensheid. (13 oktober 2012)

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. […] Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen. Deze zal er komen kort voor de Grote Dag waarop Mijn belofte om terug te komen eindelijk vervuld zal worden. Jullie moeten op Mijn goedheid, Mijn liefde en Mijn barmhartigheid vertrouwen. Als jullie dat doen, zullen jullie sterk genoeg zijn om elke beproeving en de beledigingen die jullie in Mijn naam naar het hoofd geslingerd worden, tegemoet te zien alsook de genade om aan Mijn heilig Woord trouw te blijven. Blijf in alle rust hopen, want Mijn liefde voor jullie en jullie liefde voor Mij, zal het kwaad vernietigen dat de ziel van diegenen die zich van Mij afgescheiden hebben, heeft overgenomen. (3 oktober 2014)

Hoewel jullie Mijn heilig woord aanvaarden, is het pas wanneer de profetieën – die Ik aan jou openbaar – zich verwezenlijken, dat jullie de ernst inzien van deze missie om de zielen te redden. De invoering van een wereldwijd vaccin, gericht op zuigelingen en jonge kinderen, zal sinds de dood van de Joden onder Hitler één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit zijn. Dit snood plan zal mogelijk worden omdat veel van jullie overheden hun volk dwongen om veranderingen in hun wetten te aanvaarden, die hun regeringen de macht geven om wetten tegen onschuldige kinderen af te dwingen. Denk eraan dat het enige wat Mijn Vader ervan afgehouden heeft om aan de wereld een einde te maken, de liefde van die trouwe dienaren onder jullie is. (10 november 2012)

Klik hier voor een greep uit de boodschappen.

Een zeer actuele boodschap:

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

26 november 2010

De tekenen

Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel tekenen zijn dat er weinig mensen op aarde zullen zijn die deze ontgaan. De tekenen waarover Ik spreek zijn deze die gegeven werden door middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn geliefde Moeder in Europa. Veel mensen die hun geest openen en hun gevangen zielen ontsluiten, zullen begrijpen dat deze mededelingen van de Hemel komen. Wanneer Mijn kinderen de miraculeuze tekenen zien, die zichtbaar zullen zijn in de zon, zullen zij de waarheid herkennen.

Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden als de mensen de inhoud van dit manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde bij Mijn apostelen die met de gave van de Heilige Geest hun werk volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven. Verwerp dit nooit of trek dit nooit in twijfel! Het is werkelijk waar en je weet dit nu. Jouw twijfels beginnen eindelijk te vervagen.

Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint zich nu te ontwikkelen. Ik zal je ook informatie geven over toekomstige gebeurtenissen die je aan iedereen bekend moet maken, met inbegrip van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit in het begin niet willen geloven? Want zodra de gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij geen keuze hebben dan de waarheid te erkennen.

De samenzwering om een oorlog te orkestreren

Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om een oorlog te orkestreren – met de bedoeling de wereldbevolking in te krimpen. Bid, Bid nu om te helpen om de omvang van de schade, die deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde, in te perken. Hun dwaze trouw aan de Bedrieger houdt in dat zij vastbesloten zijn deze taak tot elke prijs uit te voeren door de satanische krachten die zij onder zijn invloed ontvangen.

Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen

Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te nemen met inbegrip van het Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde Benedictus, is omringd door degenen die zijn val beramen. [Is uitgekomen in 2013] Andere wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten verborgen in hun eigen rangen, gaan ook het doelwit worden van sommigen om hen omver te werpen. [Generaal Kadhaffi van Libië werd in 2011 vermoord, In 2014 werd Viktor Yanukovicth van Oekraïne ten val gebracht en de anti-Rusland propaganda in gang gestoken,…]

Mijn kinderen, word wakker en strijd! Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke oorlog die op aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in hart en nieren hebben ze de moed niet om zichzelf bekend te maken.

Geheime bijeenkomsten

Zelf geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze hebben zich verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie regering terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het bedrijfsleven, onderwijssystemen en het leger.

Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.

Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties

Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van Satan zijn. Het gebed zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. [Is NU bezig] Wees op jullie hoede! Van land tot land maken zij heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.

Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de moedige zielen onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden. Veel van deze mensen worden uitgelachen maar zij spreken meestal de waarheid.

Sla een voedselvoorraad op!

Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de toekomst. Begin met het verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten ervan. Hamster alsof er een oorlog op komst is. Degenen die dit doen zullen behouden zijn. Gebed en devotie zullen jullie zielen sterken en jullie redden van de kwade wegen van deze mensen. Laat hen nooit jullie geest of overtuigingen beheersen door hun aandrang op de invoering van wetten ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar streven om families te verdelen door het uiteengaan aan te moedigen met inbegrip van de promotie van de echtscheiding en de seksuele en religieuze vrijheid.

De moord op wereldleiders

Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden en de vrijheid van de mensen bedwingen door hen te verplichten om op hun dictatuur te vertrouwen. [Is uitgekomen tijdens de gefabriceerde Covid-crisis]

De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet veel langer meer zal tolereren tenzij de mensen, die ervoor gekozen hebben om hun satanisch geïnspireerde organisaties te volgen, deze kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.

Wees bedachtzaam voor welke mensen jullie in jullie landen stemmen. Let door de woorden die zij spreken op hoe ze aan jullie worden geïntroduceerd. Luister naar diegenen die jullie proberen te waarschuwen. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die dit niet doen opdat zij zich mogelijk bekeren zodat ook zij gered kunnen worden.

De gebeurtenissen waarvan Ik spreek, gaan zich kortelings beginnen te ontplooien. Trek nauwgezet aan één lijn, houd jullie voedselvoorraad klaar, tracht jullie eigen groenten te kweken en zoek naar andere overlevingsartikelen. Dit is een oorlog die tegen jullie gericht is maar het zal zo niet lijken. Wees slechts op jullie hoede.

Kerken zullen verbannen worden

Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie Kerk, wees nooit bang om te bidden of jullie geloof openlijk te belijden. Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk als vanzelfsprekend beschouwen, doe dit niet! Want het is pas als dit bijzonder geschenk, dat jullie openlijke geloof symboliseert, jullie ontnomen wordt dat jullie de waarheid eindelijk zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie kwaad maken. [Kerken werden gesloten tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020]

Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij, Mijn volgelingen, zullen gered worden en zullen door Mij op de wolken weggevoerd worden om te wachten op Mijn Nieuwe Paradijs op aarde. Zij zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen herenigd worden met hun overleden familieleden in dit nieuwe Eeuwige Leven. Zij moeten sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. Bid, bid, bid, vooral voor de verdwaalde, misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun daden voor de toekomst in het volgende leven zullen betekenen.

Degenen met lauwe zielen

Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij moeten zich terug tot Mij wenden en snel. Kinderen, twijfel niet om deze mensen voor de waarheid te waarschuwen, uit liefde voor elkaar. Toon hen door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij niet verloren zullen gaan.

Blijf sterk! Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de Bedrieger! Nooit! Kom op voor datgene waarin jullie geloven! Behoed jullie familie nu! Keer naar Mij terug! Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag! Voor de Christenen wijd en zijd: bid de Rozenkrans! Laat Mijn Moeder door Haar voorspraak jullie terug tot Mij brengen.

Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten zich nu verzamelen om met Mij te strijden tegen dit kwaad. Het gebed is de beantwoording.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Meer info op: De Waarschuwing
Bron voor eerste deel artikel: Naturalnews
Advertentie