Dr. Mike Yeadon, voormalig Vicepresident van de farmareus Pfizer, die 32 jaar ervaring heeft in de farma-industrie, onderzoek naar nieuwe medicijnen leidde en zelfs een eigen farmabedrijf oprichtte, deed zijn boekje open over de coronavaccins en zei onomwonden dat hij denkt dit vaccin dient om de wereldbevolking uit te dunnen. 

Hij steekt van wal:

Het afgelopen jaar heb ik me gerealiseerd dat mijn regering en haar adviseurs het Britse volk in de ogen liegen over alles wat met dit coronavirus te maken heeft. Absoluut alles. Dit idee van asymptomatische overdracht: dat u geen symptomen heeft, maar dat u een bron van een virus bent, is een misvatting. Dat lockdowns werken, dat maskers natuurlijk een beschermende waarde hebben voor jou of iemand anders, en dat varianten beangstigende dingen zijn en we zelfs internationale grenzen moeten sluiten voor het geval sommige van deze vervelende buitenlandse varianten binnenkomen. Of trouwens, bovenop de huidige lijst van op genen gebaseerde vaccins die we op wonderbaarlijke wijze hebben gemaakt, zullen er enkele‘ aanvullende ’vaccins komen om de ‘immuun-ontsnappingsvarianten’ het hoofd te bieden.

Alles wat ik je heb verteld, elk van die dingen is aantoonbaar onjuist. Maar ons hele nationale beleid is erop gebaseerd dat deze allemaal in grote lijnen gelijk hebben, maar ze hebben allemaal ongelijk. 

 

‘Samenzwering’ en niet alleen ‘convergent opportunisme’ 

Dr. Yeadon legt uit hoe hij eerst nog dacht dat de gebeurtenissen gewoon convergeerden, maar almaar meer begon in te zien dat het eigenlijk een samenzwering is, omdat alle regeringen overal dezelfde leugens verspreiden.

Maar wat ik zou willen doen, is praten over immuunontsnapping, omdat ik denk dat dit waarschijnlijk het eindspel zal zijn voor deze hele gebeurtenis, waarvan ik denk dat het waarschijnlijk een samenzwering is. Vorig jaar dacht ik dat het was wat ik ‘convergent opportunisme’ noemde, dat is dat een aantal verschillende groepen belanghebbenden erin is geslaagd een wereld in chaos te bespringen om ons in een bepaalde richting te duwen. Het zag er dus naar uit dat het een beetje met elkaar verbonden was, maar ik was bereid te zeggen dat het gewoon convergentie was. 

Maar nu denk ik dat dit naïef is. Ik twijfel er niet aan dat zeer belangrijke machthebbers over de hele wereld ofwel van plan zijn te profiteren van de volgende pandemie, ofwel de pandemie hebben veroorzaakt. Een van die twee dingen is waar, want de reden dat het waar moet zijn, is dat tientallen en tientallen regeringen allemaal dezelfde leugens zeggen en dezelfde ondoelmatige dingen doen die aantoonbaar levens kosten.

Yeadon zegt dat overheden en media nu massaal het zogezegde gevaar van de ‘varianten’ van Covid-19 opkloppen:

En ze hebben het over hetzelfde soort toekomstig script, dat is: ‘We willen niet dat je beweegt vanwege deze vervelende ongemakken, deze’ varianten” – die ik trouwens ‘samianten’ noem, omdat ze vrijwel hetzelfde zijn – maar ze zeggen dit allemaal en ze zeggen allemaal: ‘maak je geen zorgen, er zullen’ aanvullende ‘vaccins zijn die de potentiële ontsnapte varianten zullen opvangen.’ Ze zeggen dit allemaal wanneer het duidelijk onzin is.

 

Mogelijk eindspel: vaccinatiepaspoorten verbonden aan betaalmogelijkheden, diepgaande controle

Hij ziet in de niet zo verre toekomst een beeld van een medische tirannie, waarbij niemand zelfs nog maar een financiële transactie zal kunnen doen indien hij niet gevaccineerd is:

Ik denk dat het eindspel zal zijn:‘ iedereen krijgt een vaccin ’… Iedereen op de planeet zal zich overreden, overrompeld, niet helemaal verplicht, ingesloten voelen om een injectie te nemen.

Wanneer ze dat doen, zal elk individu op de planeet een naam hebben, of een unieke digitale ID en een gezondheidsstatus dat zal zijn: ‘gevaccineerd’ of niet. En wie dit soort enkele database bezit, centraal bedienbaar en overal toepasbaar om te controleren, om als het ware een privilege te voorzien: je kunt deze bepaalde drempel overschrijden of deze specifieke transactie uitvoeren of niet, afhankelijk van wat de opzichters van die ene menselijke populatiedatabank beslissen. En ik denk dat dit is waar dit allemaal over gaat, want als je dat eenmaal hebt, worden we marionetten en kan de wereld zijn zoals de opzichters van die database dat willen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat je na een bankreset alleen geld kunt uitgeven door een app te gebruiken die daadwerkelijk uit deze [database], je ID, je naam, [en] je gezondheidsstatus haalt. En ja, het oversteken van een internationale grens is zeker het meest voor de hand liggende gebruik van deze vaccinpaspoorten, zoals ze worden genoemd, maar ik heb er al over gehoord dat ze nodig kunnen zijn om in openbare ruimtes, afgesloten openbare ruimtes te komen. Ik verwacht dat als ze dat zouden willen, je in de toekomst je huis niet zou kunnen verlaten zonder het juiste voorrecht op je app.

Maar zelfs als dat niet [de] ware [bedoeling van de vaccinatiecampagne] is, maakt het niet uit, het feit dat het waar zou kunnen zijn, betekent dat iedereen die dit leest als een gek moet vechten om ervoor te zorgen dat het vaccinatiepaspoort-systeem nooit wordt gevormd.

En Dr. Yeadon gebruikt een voorbeeld:

Hier is een voorbeeld van wat ze je zouden kunnen laten doen, en ik denk dat dit is wat ze [mensen] gaan laten doen. Je zou een verhaal kunnen verzinnen dat gaat over een virus en zijn variaties, zijn mutaties in de loop van de tijd. Je zou het verhaal kunnen verzinnen en ervoor zorgen dat je het insluit via de captive media, ervoor zorgen dat niemand het kan tegengaan door alternatieve bronnen te censureren, dan zijn mensen nu bekend met het idee dat dit virus muteert, wat het doet, en dat het varianten produceert (wat waar is) die aan je immuunsysteem zouden kunnen ontsnappen, en dat is een leugen. Maar desalniettemin gaan we je vertellen dat het waar is, en als we je dan vertellen dat het waar is en we zeggen ‘maar we hebben de remedie, hier is een aanvullend vaccin’, krijg je een bericht, gebaseerd op dit ene wereldwijde, dit ene ID-systeem: ‘Bing!’, het zal op je scherm komen en zeggen ‘Dr. Yeadon, tijd voor je aanvullende vaccin. En trouwens,’ staat er, ‘je bestaande immuunprivileges blijven vier weken geldig. Maar als je je aanvullende vaccin in die tijd niet krijgt, zul je helaas een “buitenpersoon” zijn, en dat wil je toch niet?’

Dus zo zal het werken, en mensen zullen gewoon gaan en ze zullen hun aanvullende vaccin krijgen. De overheid liegt, Big Pharma gaat vooruit, medicijnregulatoren gaan uit de weg en mogelijke ‘massa-depopulatie’.

 

Dr. Mike Yeadon trekt het verhaal van Geert Vanden Bossche (met banden met Bill Gates) in twijfel, die stelt dat de coronavaccins ergere en dodelijkere varianten kunnen doen ontstaan, wat volgens Vanden Bossche kan verholpen worden met… een ander vaccin. In een ander interview zei Dr. Yeadon dat dit nonsens is, en mogelijk een valstrik.

“Ik zal je hier doorheen leiden, Patrick, omdat ik gekwalificeerd ben om hierover te spreken. Ik weet niet waar Vanden Bossche over spreekt. Er was helemaal geen mogelijkheid, gebaseerd op alle varianten die zich in het publieke domein bevinden, ongeveer 4000 van hen, zal geen van hen aan de immuniteit ontsnappen [d.w.z. gevaarlijker worden].

De variant die het meeste verschilt van het originele virus, verschilt in genetische sequentie slechts 0,3%. Als je denkt dat dit genoeg is om je immuniteit te omzeilen en als gevaarlijker bestempelt te kunnen worden, maakt Dr. Yeadon duidelijk: “Nee!”

Toch zeggen politici en gezondheidsadviseurs (tegen heel veel regeringen) van wel. Ze liegen. Nou, waarom zou je dat doen? Hier is het andere, parallel, hebben farmaceutische bedrijven gezegd, verschillende van hen, dat het voor ons vrij gemakkelijk zal zijn om onze op genen gebaseerde vaccins aan te passen, en we kunnen ze door ontwikkeling versnellen, en we kunnen u helpen.

Dr. Yeadon waarschuwt nu voor waar ze nu mee bezig zijn: vaccins ontwikkelen en toedienen die helemaal NIET klinisch getest zijn:

En hier is het echte enge deel, wereldwijde regelgevende instanties voor geneesmiddelen zoals de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration), het Japanse geneesmiddelenagentschap, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zijn bijeengekomen en hebben aangekondigd: “…Aangezien aanvullende vaccins zo vergelijkbaar zullen worden beschouwd als degenen die we al hebben goedgekeurd voor toelating tot gebruik in noodgevallen, zullen we de farmaceutische bedrijven niet verplichten om klinische veiligheidsstudies uit te voeren.

En Dr. Yeadon gaat verder. Hij zegt dat het dan zeer makkelijk wordt om een injectie te maken die dodelijk kan zijn:

Als u een kenmerk wil introduceren dat schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn, en u kunt het zelfs afstemmen op ‘laten we het in een gen stoppen dat leverbeschadiging zal veroorzaken over een periode van negen maanden’, of, uw nieren zal doen falen, maar niet voordat je dit soort organisme tegenkomt [dat zou heel goed mogelijk zijn]. Biotechnologie biedt u, eerlijk gezegd, grenzeloze manieren om miljarden mensen te verwonden of te doden.

En Dr. Yeadon kan het, met zijn jarenlange expertise in de farma-industrie, weten! En hij kan geen andere mogelijkheid dan massale depopulatie bedenken:

En aangezien ik geen goedaardige verklaring kan bedenken voor één van de stappen: varianten, aanvullende vaccins, geen regelgevende studies… is het niet alleen dat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken. De beschreven stappen en het beschreven scenario, en de noodzakelijke oplossing voor dit valse probleem zal toelaten wat ik zojuist heb beschreven: onbekende en onnodige gensequenties die zonder reden in de armen van potentieel miljarden mensen worden geïnjecteerd.

Ik maak me grote zorgen … dat pad zal worden gebruikt voor massale ontvolking, omdat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken.

En ze zijn reeds bezig met het maken van deze ‘boostervaccins’ of opvolgvaccins, die tegen het einde van dit jaar beschikbaar zullen zijn.

‘Waarom liegt mijn overheid tegen mij? Omdat ze je gaan vermoorden’.

Dr. Mike Yeadon is zeer duidelijk: de reden dat de overheid iedereen voorliegt, is omdat ze iedereen willen vermoorden. Wie denkt dat tirannieke overheden en massale ontvolking iets van het verleden is, denkt beter twee keer na. Hitler, Stalin en Pol Pot zijn nog zó lang niet geleden. Het enige verschil is dat dit zich nu op wereldschaal aan het voltrekken is. Maar de mensen willen het niet geloven, en negeren het.

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. 

Dr. Yeadon zegt dat hij het niet zeker is dat ze deze manier zullen gebruiken, maar hij kan geen andere logische reden bedenken voor deze vaccinatie, en het is voor wereldleiders ook makkelijker, omdat er geen bloedvergieten aan te pas komt.

Mensen kunnen niet omgaan met dit niveau van kwaad, maar de Sovjets, Hitler en Mao laten zien dat het mogelijk is.

Het is me volkomen duidelijk geworden, zelfs als ik met intelligente mensen, vrienden, kennissen praat … en ze kunnen zien dat ik ze iets belangrijks vertel, maar ze komen op het punt waarop ik zeg: ‘je regering liegt tegen je op een manier die zou kunnen leiden tot uw dood en die van uw kinderen,’ en ze kunnen er niet mee beginnen. En ik denk dat misschien 10% van hen begrijpt wat ik zei, en 90% van hen begrijpt het niet omdat het te moeilijk is.

En mijn zorg is dat we dit gaan gaan verliezen, omdat mensen niet zullen omgaan met de mogelijkheid dat iemand zo kwaadaardig is…

Maar ik herinner u aan wat er in Rusland in de 20ste eeuw gebeurde, wat er gebeurde in 1933 tot 1945, wat er gebeurde in, weet u, Zuidoost-Azië in enkele van de meest verschrikkelijke tijden in het naoorlogse tijdperk [Cambodja met Pol Pot]. En wat gebeurde er in China met Mao enzovoort.

We hoeven maar twee of drie generaties terug te kijken. Overal om ons heen zijn er mensen die net zo slecht zijn als de mensen die dit deden. Ze zijn overal om ons heen. Dus, ik zeg tegen mensen, het enige dat dit echt onderscheidt, is de schaal.

Maar eigenlijk is dit waarschijnlijk minder bloederig, het is minder persoonlijk, nietwaar? De mensen die dit sturen… het zal veel gemakkelijker voor hen worden. Ze hoeven niemand in het gezicht te schieten. Ze hoeven niet iemand dood te slaan met een honkbalknuppel, of ze te bevriezen, uit te hongeren, ze te laten werken tot ze dood zijn. Al die dingen gebeurden twee of drie generaties geleden en onze grootouders of overgrootouders waren hiervan het slachtoffer, of ze waren er feitelijk lid van, of ze waren er tenminste getuige van vanuit het buitenland. Zo dichtbij zijn we.

Al wat ik zeg is dat sommige van dat soort dingen weer plaatsvinden, maar nu gebruiken ze moleculaire biologie. En de mensen die ermee akkoord gaan, ik denk dat ze waarschijnlijk zouden zeggen:‘ Ik volgde alleen bevelen op ’, wat we eerder hebben gehoord.

 

‘Moge God ons redden’

Dr. Yeadon besluit dat enkel God ons nog kan redden uit deze situatie.

Ik ben een wetenschapper, en ik kan je vertellen dat praten met niet-wetenschappers, wetenschap als hulpmiddel gebruiken, niet zal werken. Het zal mislukken. Dus we hebben filosofen nodig, mensen die logica, religie, zoiets begrijpen, ze moeten hiermee worstelen en beginnen te praten in een taal die mensen zullen begrijpen. Want als we het bij wetenschappers laten, mensen zoals ik, ook al heb ik goede bedoelingen, ben ik voor de meeste mensen op straat een kletsende alien. Ze zullen niet geloven dat de regering tegen hen zal liegen, ze geloven niet dat de regering ooit iets zou doen dat hen schade kan berokkenen, maar ze doen het. 

En Dr. Yeadon sloot af met de volgende woorden:

Ik heb onlangs begonnen ondertekenen met ‘Moge God ons redden’, omdat ik denk dat we God nu meer dan ooit nodig hebben sinds WOII.

 

Bron: LifeSiteNews