Verschillende dokters en verpleegkundigen stellen vast dat bepaalde mensen die in de nabijheid komen van covid-gevaccineerden ernstige problemen ontwikkelen. Getuigen spreken van grote menstruele baarmoeder bloedklonters, gezwollen testikels,… Ook zijn er meldingen van spontane miskramen bij vrouwen waarvan bvb. de partner werd gevaccineerd.

De Amerikaanse verpleegster Nic Lynn Stinson heeft op haar website ‘Truth Unmasked‘ onder de sectie ‘Stay Away (Warning)‘ een lange reeks getuigenissen verzameld mensen die spreken over diverse nare symptomen nadat ze in contact kwamen met reeds gevaccineerde personen. Verschillende personen ontwikkelden blauwe plekken, extreem zware menstruatie, ontregelde menstruatiecycli, miskramen, migraine-aanvallen, griepverschijnselen (braken) en noem maar op.

Dokter Lawrence Palevsky legt in een video uit:

Er wordt ons gezegd dat het spike-proteïne heel specifiek is voor het SARS-COVID-2 virus, zodat wanneer je lichaam het synthetisch spike-proteïne maakt, je verondersteld wordt een antilichaam te produceren dat verondersteld wordt het spike-proteïne aan te vallen. Nu weten we niet of die spike-proteïneproductie maar blijft werken zonder te stoppen. En dat zou de antilichamen productie ook maar laten werken zonder te stoppen. We vinden dus dat de genetische instructies voor het spike-proteïne niet specifiek zijn alleen voor het SARS-COVID-2 virus.

De genetische instructies voor het spike-proteïne zijn ook gelijkaardig aan of zelfs hetzelfde als vele proteïnen die in het lichaam zelf bestaan. En daarom als we een antilichaam gaan produceren tegen het spike-proteïne, dan zullen die antilichamen heel veel proteïne weefsel vinden overal in het lichaam die overeen komen met het spike-proteïne. Die antilichamen tegen de spike-proteïne gaan een aanval veroorzaken tegen alle eiwitten en weefsels in het lichaam die gelijkaardig of zelfs hetzelfde zijn als het spike-proteïne. Dat is de verklaring waarom je auto-immuunziekten zult zien.

Maar vele maanden geleden was er een artikel in de Europese literatuur waarin stond dat er verscheidene proteïnes waren in het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem waarvan gevonden werd dat ze gelijkaardige bouw hadden als de bouw van het spike-proteïne. De wetenschappers waren bezorgd dat als we de genetische instructies van het spike-proteïne in het lichaam injecteren, en zo het lichaam verplichten anti-lichamen te maken hiertegen, we meteen ook het lichaam verplichten anti-lichamen te maken tegen het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem. Het gevaar is daardoor dat het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem gestopt worden. Het zou het sperma onwerkzaam maken om een eicel te bevruchten, het zou ook de eicel defect maken en ook de baarmoeder.

“Experten” over gans de wereld zeiden echter in verband met deze bezorgdheid van wetenschappers dat de hoeveelheid genetische instructies in het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem zo klein was dat dat wel zou meevallen. Dit resulteerde in de “wetenschap” dat we ons geen zorgen hoefden te maken over onvruchtbaarheid of miskramen in mannen en vrouwen. Er zijn geen studies gedaan, er was enkel een opinie die zegde dat de genetische instructies op de proteïnes op het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem maar heel weinig overeen kwam met het spike-proteïne, dat het geen belang kon hebben… Daarom zien we nu in vrouwen die de injectie krijgen, een enorme toename (honderden procenten) in miskramen, en doodgeborenen. En wat we verder zien zijn vrouwen die in de buurt zijn van gevaccineerde vrouwen, die deze zelfde ervaring hebben, hetgeen het vermoeden doet rijzen dat niet alleen dat mRNA het lichaam spike-proteïne continu laat produceren, maar dat het spike-proteïne continu aan het uitscheiden is via de adem, het speeksel, de huid, en wie weet waar ook nog. Dat is alleen gebaseerd op hetgeen we nu denken te weten wat in deze injecties zit. Maar potentieel zitten er nog andere mRNA’s in, die als ze in het lichaam worden geïnjecteerd, het lichaam zullen opdragen om allerlei soorten proteïnes te maken, waar we nog niets van weten.

Wat er dus gebeurt is eigenlijk het volgende: een geïnjecteerd persoon maakt via het mRNA een proteïne aan, waartegen antilichamen worden aangemaakt. Dit zijn – zoals Dr. Tenpenny reeds uiteenzette – niet neutraliserende antilichamen, die het potentieel hebben van een nieuwe infectie veel erger te maken, maar ook van organen en weefsels in het eigen lichaam aan te vallen. Moleculair bioloog Peter Borger zei dat het in feite om samRNA gaat, ofwel zichzelf-vermenigvuldigend mRNA. Dit mRNA gaat zich enorm vermenigvuldigen, waardoor er zeer veel spike-eiwit wordt aangemaakt. Dit spike-eiwit kan, doordat het zich in zeer grote hoeveelheden in de spiercellen en uiteindelijk de bloedbaan bevindt, worden uitgescheiden via de huid, enz.

Indien een niet-gevaccineerde persoon in de dichte nabijheid vertoeft van een gevaccineerde persoon, dan kunnen spike-proteïnen op het lichaam komen en het lichaam binnendringen (want spike-eiwitten zijn de eiwitten op een virus die als ‘sleutel’ dienen om een cel binnen te dringen; dus kunnen die spike-eiwitten zeer goed in het lichaam dringen). Daar zal een immuunrespons worden ontwikkeld tegen die vreemde eiwitten, waardoor er eveneens – net zoals bij een gevaccineerde – niet-neutraliserende antilichamen worden gevormd, die eveneens het eigen lichaam kunnen aanvallen. Dit verklaart al die symptomen bij niet-gevaccineerden die in contact kwamen met een gevaccineerde. Opvallend is dat heel wat mensen (gevaccineerden en niet-gevaccineerden die in contact kwamen met gevaccineerden) symptomen ontwikkelen rond de voortplantingsorganen, wat erop kan wijzen dat dit specifiek bedoeld is om – naast mensen te doden – onvruchtbaarheid te veroorzaken.

De covid-19-vaccins zijn een bijzonder ingenieus en smerig bio-wapen! De vaccins zijn de échte “pandemie” en de gevaccineerden zullen de niet-gevaccineerden besmetten met dat smerige eiwit en de “pandemie” verspreiden!

Inderdaad, dit is dé manier om de wereldbevolking uit te dunnen. Joseph Mengele en Adolf Hitler zouden blozen!

Wees op uw hoede, en bid God om bescherming!

Advertentie