De Europese Unie heeft gisteren de plannen onthuld voor een ‘Europese Digitale Identiteitsportefeuille’ die burgers toegang kan verlenen tot diverse dienstverleningen in de 27 lidstaten, als onderdeel van een “post-corona herstelstrategie” (lees: de ‘Grote Reset’ en de ‘Vierde Industriële Revolutie’), dat de verschuiving richting de digitale wereld omvat.

De Digitale Identiteitsportefeuille is een app voor op de smartphone, waarin elektronische vormen van identificatie (wellicht: biometrische) en andere officiële documenten zoals rijbewijs, voorschriften en diploma’s kunnen in opgeslagen worden.

De app zou gebruikt kunnen worden om zowel offline als online toegang te krijgen tot publieke of private diensten, terwijl ze de controle over hun persoonlijke gegevens zogezegd “behouden”. Onder de mogelijkheden worden het openen van een bankrekening, het huren van een auto of toegang krijgen tot een nachtclub genoemd. Met de app zou het controleren van de identiteit veel sneller gaan.

Alle EU-burgers zouden gerechtigd zijn om er gebruik van te maken, maar het zou “niet verplicht” worden.

De app zal ook gebruikt worden om toegang te krijgen tot sociale media: “Ze zullen hun digitale EU portefeuilles kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot Google of Facebook in plaats van hun “platform-specifieke” accounts.”

1/5 van de 750 miljard euro “post-Covid herstelpakket” van de EU moet gebruikt worden voor digitale projecten zoals het digitaliseren van de publieke administratie. Tegen de herfst van 2022 zullen pilootprojecten met de Digitale Identiteitsportefeuille beginnen.

Wellicht zal éérst de cyberpandemie komen, waarna de oplossing zal geboden worden voor herstel: méér digitalisering, met uiteraard betere bescherming, want de ‘cybercriminaliteit’ wordt door het WEF als een obstakel gezien voor de vooruitgang. Dan zal de tijd rijp geworden zijn voor de introductie van het systeem van het Beest, zoals voorzegd in de Bijbel. Want de ‘app’ met al uw identiteitsgegevens waar ze nu over spreken kunnen ze ook in een implanteerbare chip stoppen, als na de cyberpandemie blijkt dat smartphones toch niet zo veilig zijn, én niet iedereen over een smartphone beschikt.

De plannen van het WEF en de elites is niet: terug naar het stenen tijdperk, maar méér digitalisatie en uiteindelijk transhumanisme.

Bron: AP