In mei 1994 publiceerde Gyeorgos Ceres Hatonn het boek ‘Focus of Demons (Real Gremlins in the work)‘ waarin hij de elite en hun plannen blootlegde. Hij bespreekt er onder andere het Comité van 300, een geheime organisatie van de machtigste leiders en elites van de wereld. Eén van die leden was H.G. Wells, die in 1928 het boek ‘Open Conspiracy – Blue Prints for a World Revolution(Open Samenzwering – Grondplannen voor een Wereldrevolutie) publiceerde. Hatonn geeft in zijn boek een samenvatting van dit werk van Wells: de dystopische wereld die de elites voor ogen hebben, en nu middels de ‘Great Reset’ en ‘Build Back Better’ aan het uitrollen zijn.

Vanaf pagina 104 wordt de ‘structuur van de overblijvende populatie besproken’, dat is hoe de gruwelijke Nieuwe Wereldorde er moet uitzien volgens de heersende elites – zoals neergepend door Vrijmetselaar H.G. Wells in 1928 (!). Vele zaken kunnen we nu al herkennen:

Een Ene-Wereldregering met een één-munteenheid; populatie zal gelimiteerd worden door beperking op het aantal kinderen per gezin, ziekten, oorlogen, hongersnoden, totdat er 1 miljard mensen overblijven die nuttig zijn voor de heersende elite, wonend in strikt gedefinieerde gebieden. Er is geen middenklasse; enkel heersers en dienaren.

Alle wetten zullen uniform zijn onder een legaal systeem van wereldrechtbanken, ondersteund door een Ene-Wereld-politiemacht en een Ene-wereld-legermacht om die wetten af te dwingen in alle voormalige landen, die nu geen grenzen meer kennen. Het systeem zal gebaseerd zijn op een welvaartsstaat: diegenen die gehoorzaam zijn en onderdanig aan de Ene-Wereldregering zullen beloond worden met de middelen om te leven (in leven te blijven); diegenen die rebelleren zullen verhongeren of vogelvrij verklaard worden.

Er zal ook een Ene-Wereldreligie zijn in de vorm van een Ene-Wereldregeringskerk. Satanisme, Luciferianisme en Hekserij (Paganisme) zullen erkend worden; Christendom zal iets van het verleden zijn.

Er zal geen individuele vrijheid meer zijn, nationale trots en raciale identiteit zullen uitgestampt worden, en het zal in overgangsfase zwaar worden bestraft om zelfs maar iemands ras te vernoemen.

Iedereen zal een ID nummer krijgen op het lichaam, dat direct toegankelijk is en opgeslagen zal zijn in de database van het NAVO hoofdkwartier, waar alle politie toegang tot heeft.

Huwelijk zal verboden worden, en er zal geen familieleven zijn zoals we het nu kennen. Kinderen zullen op vroege leeftijd van bij hun ouders weggehaald worden om door voogden als staatseigendom opgevoed te worden. Zo’n experimenten werden reeds in de DDR uitgevoerd door Drich Honnecker, waar kinderen werden weggehaald bij ouders die niet loyaal waren aan de staat. Kinderen weggehaald bij hun ouders zullen bijzondere educatie genieten om hen te “brutaliseren”, om vervolgens te dienen als kampbewakers voor het Ene-Wereld-werkkampsysteem.

Vrouwen zullen voortdurend gedegradeerd worden doorheen ‘seksuele vrijheidsbewegingen’. “Vrije seks” zal verplicht zijn, evenals gedwongen abortus en sterilisatie nadat het maximaal aantal kinderen (2) werd behaald.

Pornografie zal gepromoot worden en dwingend worden in cinema’s, inclusief homoseksuele en lesbische porno, evenals het gebruik van ‘recreatieve drugs’ en ‘mind control drugs’. Deze laatste zullen opgedrongen worden, en toegediend via het voedsel of de watervoorziening zonder dat de mensen het weten, en dus zonder toestemming. De niet-heersende elite, de ‘slavenklasse’, zal dus gereduceerd worden tot gecontroleerde ‘dieren’.

Iedereen zal geïndoctrineerd worden dat hij/zij volledig afhankelijk is van de staat om te overleven. Er zal net genoeg voedsel en dienstverlening zijn om de massa-slavenwerkkampen draaiend te houden. De wereld zal geregeerd worden door Uitvoerende Besluiten van het Comité van 300, welke onmiddellijk wet zullen worden. Boris Yeltsin heeft deze techniek reeds toegepast in de Sovjet-Unie. Er zullen geen rechtbanken van rechtvaardigheid bestaan, maar rechtbanken van bestraffing.

Industrie wordt volledig vernietigd; samen met kernenergiesystemen. Landbouw zal geheel in de handen van de elites zijn, en voedselproductie zal geheel door hen gecontroleerd worden (denk maar aan Bill Gates die reeds de grootste private landbouwgrondeigenaar in de VS is nvdr).

Euthanasie voor de terminale zieken en de ouderen zal verplicht worden. Steden mogen niet groter worden dan het aantal beschreven in de werken van Kalergi.

Er zullen zeker 4 miljard ‘nutteloze eters’ uitgeroeid worden tegen 2050 door middel van gelimiteerde oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten, en hongersnood. Energie, voedsel en water zal voor de niet-elite op het niveau van ‘bestaansminimum’ gehouden worden, beginnend bij de blanke populaties van West-Europa en Noord-Amerika.

De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten, tot de wereld een beheersbaar niveau van 1 miljard overhoudt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Aziatische rassen, bijzonder geselecteerd omdat zij eeuwenlang gedisciplineerd werden voor het gehoorzamen aan autoriteiten zonder zich vragen te stellen.

Van tijd tot tijd zullen er kunstmatig uitgelokte voedsel- en watertekorten zijn, en tekort aan medische dienstverlening, om de massa’s eraan te herinneren dat hun bestaan afhangt van de welwillendheid van het Comité van 300 (de Ene-Wereldregering).

Na de vernietiging van de bouwindustrie, de auto-industrie, staalindustrie en de industrie van zware goederen, zullen de gelimiteerde industrieën die mogen blijven bestaan, gereguleerd worden door de Club van Rome, net zoals alle wetenschap en alle ruimteverkenningsontwikkeling.

Alle essentiële en niet-essentiële farmaceutische producten, dokters, tandartsen en zorgmedewerkers zullen geregistreerd worden in een centrale computerdatabank en er zal geen behandeling of medicijn voorgeschreven worden zonder uitdrukkelijke toestemming van regionale controle-opzichters.

De VS zal overspoeld en overweldigd worden door migranten wiens enige zorg voedsel en onderdak is; die geen begrip en interesse hebben in de Amerikaanse Grondwet en ze ook niet zullen verdedigen.

Er zal geen enkele centrale bank meer toegelaten worden, behalve de Wereldbank en de Bank van Internationale Betalingen – een bank voor centrale banken. Private banken zullen verboden worden. Disputen over lonen zullen niet toegelaten worden. Er zal geen cash of muntgeld zijn in de handen van de niet-elite. Alle transacties zullen uitgevoerd worden middels een debetkaart dat het ID-nummer van de houder zal dragen (en dus verbonden zal zijn met uw identiteitsgegevens). Overtreders van de regels van het Comité van 300, zal van tijd tot tijd zijn kaart geblokkeerd zien, voor bepaalde duur afhankelijk van de ernst van de overtreding. Zij zullen dan niets kunnen kopen. Pogingen om dan met “oude” munten te betalen, met name met zilver of goud, zal bestraft worden met de doodstraf.

Al zo’n munten zullen – samen met geweren, pistolen, explosieven en auto’s – moeten ingeleverd worden binnen een gegeven tijdsperiode. Enkel de elite zal nog over privaat transport beschikken.

Indien een overtreding ernstig is, zal de kaart in beslag genomen worden, waarna de persoon niets meer kan kopen (geen water, voedsel,…) en geen werk meer kan krijgen. Hij zal geregistreerd worden als een bandiet, die door politie kan worden neergeschoten indien hij zich niet aangeeft binnen de vastgestelde periode.

Rivaliserende groepen, zoals Arabieren en Joden, zullen toegelaten worden om uitroeiingsoorlogen tegen elkaar te voeren, onder de ogen van waarnemers van de VN en de NAVO. Deze oorlogen, die ook in bvb. Centraal-Amerika zullen plaatsvinden, zullen georkestreerd worden vóór de overname door de Ene-Wereldregering.

Alle informatiediensten en geprinte media (kranten, tijdschriften) zullen onder de controle staan van de Ene-Wereldregering. Regelmatige hersenspoelende controlemaatregelen zullen voorgesteld worden als “entertainment”.

Dit is zowat het geen de elite van plan is ten uitvoer te brengen in de komende jaren en decennia, en één en ander ervan is reeds ten uitvoer gebracht. Maar het zal niet zonder slag of stoot gebeuren, en: God zal stokken in hun wielen steken en zal op het einde overwinnen en het kwaad en de kwaden zullen samen met Satan voorgoed ten onder gaan; hun eeuwige straf tegemoet.

Jezus overwint!

Bron: Focus of Demons