In Pakistan is men reeds tot drastische maatregelen overgegaan om de bevolking – overwegend Moslim – te dwingen het experimentele Covid-19-vaccin te nemen. In de provincie Punjab – de meest bevolkte provincie van Pakistan – heeft de regering beslist om van diegenen die het vaccin weigeren, na bepaalde tijd de SIM-kaart te blokkeren, waardoor hun telefoon onbruikbaar wordt. Zoals iedereen weet werd een aantal jaar geleden wereldwijd beslist dat iedereen z’n SIM-kaart moest laten registreren op diens naam. Een anonieme SIM-kaart is wettelijk verboden. Op die manier zijn ingrepen zoals deze mogelijk geworden. In een andere provincie in Pakistan zal overheidspersoneel die geen Covid-vaccin neemt, geen salaris meer ontvangen. Straks ook zulke maatregelen hier, bij ons? Wie zal het zeggen.

De provinciale regering van Punjab heeft plannen opgemaakt om de SIM-kaarten van de mensen die zich niet laten vaccineren, te blokkeren. Deze extreme beslissing werd gemaakt tijdens een meeting van hooggeplaatste burgerlijke en militaire ambtenaren, voorgezeten door de Minister van Volksgezondheid van Punjab, Yasmin Rashid. De SIM-kaarten van diegenen die er niet in slagen zich te laten vaccineren, zal “voorbij een bepaald tijdstip” geblokkeerd worden.

“We doen alles wat we kunnen om mensen te overhalen om gevaccineerd te worden…”, zo vertelde de minister aan Pakistan Express Tribune. En dan komt het: “De overheid kan niet toelaten dat individuen die niet willen gevaccineerd worden, de levens riskeren van diegenen die reeds gevaccineerd zijn.”

Beambten bevestigden dat het plan ten uitvoer zal worden gebracht. “Er werd een finale beslissing gemaakt om de mobiele SIM-kaarten te blokkeren van diegenen die niet gevaccineerd zijn”, zo zei de woordvoerder van het Gespecialiseerde Gezondheidszorg Departement.

Ze zullen de hulp van de Pakistan Telecommunications Authority (PTA) inroepen om hun beleid ten uitvoer te brengen. De maatregel is bedoeld om “negatieve propaganda” over het vaccin tegen te gaan, en te verzekeren dat de beoogde vaccinatiegraad wordt behaald.

De autoriteiten kunnen ook niet-gevaccineerden uitsluiten van parken, restaurants en winkelcentra. In Pakistan rijden nu ook mobiele vaccinatiekampen rond, die opgesteld worden nabij religieuze plaatsen, om méér mensen te injecteren. In de provincie Sindh zijn plannen aangekondigd om overheidspersoneel die het vaccin weigert, geen salaris meer uit te betalen.

Elders in de wereld worden allerlei maatregelen genomen om de mensen te overhalen/dwingen het vaccin te nemen. Dat gaat van beloningen – zoals gratis joints of een som geld voor wie het vaccin nam, tot straffende maatregelen, zoals het verbod om nog ergens binnen te gaan indien niet gevaccineerd.

De mensen zouden twee keer mogen nadenken: een vaccin zo ‘veilig’ dat men u moet bedreigen om het te nemen, tegen een ziekte zo dodelijk dat ze u moeten ‘testen’ om te weten of u ze heeft; en gevaccineerden zijn nu zó beschermd, dat niet-gevaccineerden een ‘bedreiging’ voor hen zijn.

Bron: RT