Op 4 juli publiceerde de Amerikaanse EMP Task Force on National and Homeland Security een rapport met als titel: “BLACKOUT WARFARE _- Cyber-Attacking Electric Power Grids: A New Strategic Weapon“. En op 20 juni publiceerde dezelfde Task Force een ander document over het gebruik van niet-nucleaire elektronische pulswapens om het elektriciteitsnet plat te leggen, met als titel: “BLACKOUT WARFARE – Non Nuclear Electromagnetic Pulse (NNEMP) Attack on the US Electric Power Grid” . Beide documenten handelen dus over een aanval op het elektriciteitsnet. Opvallend is dat Klaus Schwab van het WEF tijdens ‘Cyber Polygon’ in juli vorig jaar orakelde dat er een enorme cyberaanval zal komen die onder meer het elektriciteitsnet in het Westen zal platleggen, waarbij de Covid-19-crisis slechts als een ‘kleine storing’ zou gezien worden. De Amerikaanse documenten gaan ervan uit dat zo’n enorme cyberaanval van Rusland en/of China zal komen, en wellicht zal worden gevolgd door een nucleaire oorlog. De NAVO heeft tenslotte het beleid dat een massale cyberaanval als een oorlogsverklaring wordt beschouwd, waarna er echte oorlog kan verklaard worden aan “de vijand”. Alles is tot in de details gepland.

Heel opvallend is dat de Amerikaanse protestantse voorganger in september vorig jaar een visioen had over een gigantische stroomuitval en economische stilstand/financiële instorting in heel de VS. Hij zag de kalender en de maand december. Het was rond de kerstperiode. Hij dacht toen verkeerdelijk dat dit ging gebeuren in december 2020. Dit is toen uiteraard niet uitgekomen, omdat het visioen voor later was. Alles wijst erop dat dit visioen gaat over deze geplande ‘aanval’ op het elektriciteitsnet, en dat dit wel eens over december 2021 kan gaan.

Ik zie steeds meer dingen in mijn dromen die apocalyptisch zijn en angstaanjagend. Ik deel deze dromen niet om angst bij de mensen te veroorzaken. Ik zag de kalender van december en een vinger traag en krachtig de naam december onderlijnen. Dan draaide de kalender naar januari en ook traag en krachtig onderlijnen. Het eerste wat ik zag waren lange voedselrijen. Ik zag mensen wachten op wat uren leek. Ze stonden in de rij, niet in auto’s. Dit zag ik over de hele natie. Ik zag schepen in de havens, aan zowel de Oost- en Westkust. Er was niets dat op zee voer. Ik zag een opschrift: ‘De Baltic Dry Index is dood.’ Er was niets dat in de handel bewoog over de hele wereld.

Het was december en ik zag geen kerstlichtjes. Er waren geen koopjes of eindejaarsvertoon. Er was geen kerstmisvertoon, geen ‘Santa Claus’, niets. Er was een grote droefheid over het land. De mensen leken zeer verbijsterd en zeer verward. Maar er waren Christenen die opkwamen omdat ze geloof hadden, ze hadden hoop in Christus en ze leken als brandende kolen. Ze droegen toortsen overal waar ze gingen. Veel mensen verwierpen hun benadering, maar ze waren niet ontmoedigd en bleven mensen vertellen over Jezus. Ze bleven de mensen vertellen dat ze verschrikkelijk hard Jezus nodig hadden op dat moment. Ze zeiden: ‘Je hebt Jezus NU nodig! Je moet niet wachten, je hebt geen morgen, je hebt Jezus NU nodig!’ Velen verwierpen het, maar sommigen kwamen en gaven zich aan Jezus, baden en werden gered. Het leek dat er shoppingcentra omgevormd waren tot schuilplaatsen. Ook voetbalstadiums. Het deed mij denken aan orkaan Katrina. De rolluiken in de zaken in de shoppingcentra waren dicht, maar ik zag mensen op veldbedden en ik zag voedselbedeling. Het was niet zoals toevluchtsoorden voor daklozen, maar het was vanwege iets dat gebeurd was en dat mensen in schuilplaatsen verbleven. Ik zag verder gesloten woningen, ik zag mensen in hun huis die vesten en mantels droegen, hun gordijnen waren gesloten. De mensen in mijn dromen die in hun huis zijn, kijken naar wat er gaande is. Ik kon door de opzij geschoven gordijnen precies sneeuw zien dat op de weg lag, het was vuil, het was donker, het was grijs. Het was geen witte zuivere sneeuw.

Ik zag opschriften: ‘Stroomonderbrekingen in het zuidwesten.’ en een ander opschrift: ‘Amerikanen weten niet wie de schuld heeft aan de duisternis.’ Sommige duisternis in de gebieden reikte tot in Canada. Dat was in het noorden. Het was niet overal, maar ik zag Amerika met flikkerende lichten. Het was alsof ik het hele land zag, Alaska en Hawaii erbij. Het licht flikkerde en gaf een lichtflits en ging uit. Amerika was als een gloeilamp die uitging.

Ik zag grote dikke gieren met vlees in hun snavel. Ze hadden rottend vlees in hun snavel. Ik zag depressie als een wezen. Het had een masker op met een glimlach. Het was mensen aan het wurgen en duwde hen op de grond.

Toen zag ik de St-Louis Arch. Er stonden mensen onder in zeer, zeer dure zakenkostuums. Ze droegen dure uurwerken. Aan hun voeten stonden grote aktetassen, net als nucleaire aktetassen (draagbare atoombommen waar ze in de jaren ’80 over spraken). Opeens weerklonk hun alarm op hetzelfde moment. Ze grepen de aktetassen en stapten in zwarte SUV’s. Natuurlijk gaat de Mississippi-rivier in bochten en het verdeelt het land. Ze reden verspreid over het hele gebied. Elk had een Wall Street Journal, een krant onder de arm en droegen zonnebrillen.

Het volgende opschrift ging over ineenstortingen van de beurs, rendement (zoals dividenden) dat was ingestort. Een van de opschriften verkondigde sympathie te hebben voor de swastika. Ik zag vermoeide menigten, vermoeide mensen. Ik zag mensen die hun voornemen om te vechten verloren waren wegens een emotionele druk over het land.

Ik hoorde Christenen die rondgingen en hoop hadden. Ik herinner mij dat ze zeiden: Onthoud wat Jezus heeft gezegd over de winter, en te moeten vluchten in de winter. Ze bleven elkaar aanmoedigen in geloof. Ik zag lichten over het hele land. Ik weet dat deze lichten kerken waren. Of het nu gewone kerken of huiskerken waren. Ik voelde dat deze keren de warmte en hoop in hun gemeenschap behielden. Er verrees een witte figuur uit een van deze lichten en hij zei: ‘Zet jullie schrap, zet jullie schrap en steun op Mijn Woord en Mijn Beloften. Vertrouw niet op je eigen kracht.’

Een ander visioen was zoals een filmtrailer, het was in fragmenten. Het ging over scènes van mensen in de schuilplaatsen, de voedselrijen, de Baltic Dry Index dat dood was. Dat is mij bijgebleven. Deze dingen waren schokkend. Ik zeg dit aan de mensen zodat ze zich kunnen voorbereiden, spiritueel en lichamelijk. Degenen die over gezondheid en welvaart praten (het Evangelie van welvaart) zullen geconfronteerd worden met de realiteit in ons land. Bid en bereid je voor!

D. Coverstone, september 2020

Zowel Europa als de VS zullen door deze (false flag) cyberaanval getroffen worden.

En er zijn opvallende gelijkenissen tussen zijn visioen en wat er beschreven staat in de documenten van de EMP Task Force. Op een gegeven moment spreekt Coverstone over mensen met aktetassen. Op blz. 2 van het document van 20 juni over de NNEMP aanval, staat namelijk:

NNEMP-wapens kunnen relatief goedkoop worden gebouwd met behulp van in de handel verkrijgbare onderdelen en ontwerpinformatie die op internet beschikbaar is. In 2000 voerde het Terrorisme Panel van de House Armed Services Committee een experiment uit, waarbij een elektrotechnisch ingenieur en enkele studenten werden ingehuurd om te proberen met een bescheiden budget een NNEMP-wapen te bouwen, gebruikmakend van ontwerpinformatie die beschikbaar is op internet, gemaakt van onderdelen die in de handel zijn gekocht en voor iedereen beschikbaar zijn. Ze bouwden in één jaar twee NNEMP-wapens, beide met succes getest op het testterrein van het Amerikaanse leger in Aberdeen. Een daarvan was ingebouwd in een Volkswagen-bus, ontworpen om door Wall Street te worden gereden om beurscomputers en informatiesystemen te verstoren en een financiële crisis te veroorzaken. De andere was ontworpen om in de kist van een Xerox-apparaat te passen, zodat het naar het Pentagon kon worden verscheept, in de postkamer kon zitten en de computers van het Ministerie van Defensie kon uitbranden.

EMP-simulators die door één man kunnen worden gedragen en bediend en die als NNEMP-wapen kunnen worden gebruikt, zijn in de handel verkrijgbaar.

Een Amerikaans bedrijf adverteert bijvoorbeeld voor de verkoop van een “EMP-koffer” die er precies uitziet als een metalen koffer, door één man kan worden gedragen en bediend en over een korte afstand 100.000 volt/meter genereert. De EMP-koffer is niet bedoeld om als wapen te worden gebruikt, maar als hulpmiddel voor het ontwerpen van fabrieken die zware elektronische apparatuur gebruiken die elektromagnetische transiënten uitzendt, zodat de fabriek zichzelf niet vernietigt. Maar een terrorist of crimineel gewapend met de “EMP Koffer “kan mogelijk SCADA’s op het elektriciteitsnet vernietigen, mogelijk transformatoren uitschakelen en een stad uitzetten. Dankzij NNEMP-wapens zijn we op een plek aangekomen waar de technologische pijlers van de beschaving voor een grootstedelijk gebied kunnen worden omvergeworpen door een enkele gek. De “EMP Suitcase” kan door iedereen zonder licentie worden gekocht. Volgens de Wall Street Journal is uit een geclassificeerd onderzoek van de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission gebleken dat beschadiging van slechts 9 van de 2.000 EHV-transformatoren kan leiden tot cascading-storingen, wat kan leiden tot een langdurige landelijke stroomonderbreking van de Verenigde Staten. Terroristen gewapend met NNEMP-wapens kunnen niet-geclassificeerde computermodellen gebruiken om het gerapporteerde Amerikaanse FERC-onderzoek te dupliceren en uit te zoeken welke negen cruciale transformatorstations moeten worden aangepakt om het hele nationale elektriciteitsnet weken of maanden uit te schakelen.

Vijandelijke landen zoals Iran, Rusland en China worden als potentiële boosdoener voor zo’n NNEMP-aanslag aangeduid.

Dan naar het document over de cyberdreiging, dat op 4 juli werd gepubliceerd. In het begin, onder ‘Key Judgements’, staat bij wijze van samenvatting van het document:

De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een onmiddellijke dreiging van een verwoestende cyberaanval op het elektriciteitsnet. Deze aanval is waarschijnlijker omdat een revolutie in militaire zaken de afschrikking die traditioneel wordt geassocieerd met conventionele en nucleaire wapens heeft verzwakt, de escalatieladder heeft veranderd en bijgevolg de drempel voor intensieve conflicten tussen de supermachten heeft verlaagd. Een nieuwe vorm van cyberaanval tegen het elektriciteitsnet is ontstaan ​​in de vorm van een “niet-schietende” oorlog tussen natiestaten. Dit type aanval kan plaatsvinden tussen supermachten als iets dat geen conventionele of nucleaire kracht heeft. Er is een populaire mythe dat cyberwapens kunnen worden gemaakt “door elke tiener in een kelder met behulp van software die van internet is gedownload”. Dit is helemaal niet waar als we kijken naar het doel. Niet iedereen kan de specifieke code schrijven die nodig is om een ​​elektriciteitsnet uit te schakelen. Afgezien van de programmeervaardigheden, moeten ze uitstekende kennis hebben van het raster zelf, hoe het werkt en de specifieke apparatuur die het doelwit van de aanval wordt. Ze moeten de operationele procedures begrijpen van de specifieke faciliteit die het doelwit is.

Rusland is het best voorbereid om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen en cyber als strategisch wapen te gebruiken. Tijdens een extreme internationale crisis is het waarschijnlijk dat een massale Russische cyberaanval op het hele Amerikaanse elektriciteitsnet voorafgaand aan het uitbreken van een conventionele of nucleaire oorlog, de VS zal afschrikken of verslaan met ‘agressie in de grijze zone’ in plaats van of voorafgaand aan het uitbreken van een “echte schietoorlog”: in overeenstemming met de militaire doctrine van Rusland dat cyberoorlogvoering een ongekende en beslissende revolutie in militaire zaken is.

China zal waarschijnlijk een massale cyberaanval uitvoeren op het hele Amerikaanse elektriciteitsnet voorafgaand aan het uitbreken van een conventionele of nucleaire oorlog, of tijdens een extreme internationale crisis, om de VS af te schrikken of te verslaan met “grijze zone-agressie” in plaats van of voorafgaand aan uitbraak van een “echte schietoorlog”: in overeenstemming met de militaire doctrine van China dat cyberoorlogvoering een ongekende en beslissende revolutie in militaire zaken is.

Bron: EMP Task Force US