Een mogelijk scenario voor de komende maanden, gebaseerd op de huidige ontwikkelingen, en wat we weten uit de visioenen en profetieën:

Het conflict rond Oekraïne (Rusland) en Taiwan (China) verergert in de loop der maanden. Dit najaar (vanaf +- oktober) beginnen de gevaccineerden massaal doodziek te worden en dood neer te vallen door antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) van het coronavirus ten gevolge van het vaccin. Daarenboven geraken ziekenhuizen overspoeld en onderbemand, omdat artsen en verplegend personeel massaal ziek worden. Er wordt een zeer strenge lockdown afgekondigd en winkels en kerken gaan dicht.

Paus Benedictus (Jozef Ratzinger) verlaat dit najaar/deze winter op een gegeven moment het Vaticaan, en moet, zoals voorzegd door St. Paus Pius X (Jozef Sarto) in 1909 en 1914, vluchten over de lijken van ‘zijn kudde’: de lijken van gevaccineerde priesters en bisschoppen in het Vaticaan die dood neerliggen in de Vaticaanse straten en op het St-Pietersplein. In 1909, tijdens een Audiëntie voor het generaal kapittel van de Franciscanen, viel Paus Pius X plots in extase. Het volk wachtte in eerbiedige stilte. Toen hij terug bij bewustzijn kwam: schreeuwde hij het uit:

“Wat ik zie is vreselijk! Zal het mijzelf zijn? Zal het mijn opvolger zijn? Wat zeker is, is dat de Paus Rome zal verlaten, en in het verlaten van het Vaticaan zal hij over de dode lichamen van zijn priesters moeten wandelen. Vertel dit aan niemand terwijl ik nog leef.”

Dan, net voor zijn dood op 20 augustus 1914, kreeg hij een ander visioen:

“Ik heb één van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam (Jozef), die over de lijken van zijn kudde vluchtte. Hij zal onderkomen vinden in een schuilplaats, maar na een korte tijd van respijt zal hij een wrede dood sterven. Respect voor God is verdwenen uit het hart van de mensen. Ze willen zelfs de herinnering aan God uitwissen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld.”

Dan is de tijd rijp voor de Waarschuwing. Deze zou volgens de profetieën van het Boek der Waarheid komen na de wereldwijde vaccinatie, en nadat Paus Benedictus Rome heeft verlaten. In Garabandal werd voorzegd dat het na een belangrijke synode zou zijn, er een communistische machtsovername in Europa zou zijn en dat de kerken zouden dicht zijn (lockdown).

Dit najaar/deze winter komt ook de cyberpandemie, waardoor nutsvoorzieningen wegvallen en de economie en het internet geheel plat ligt. Een crisis zonder weerga. Door de cyberaanval gaan ook banken over kop, en is er financiële instorting.

De maatschappij ligt voor hele tijd stil en komt traag weer op gang. Daarna wordt met de vinger gewezen naar Rusland en China. De NAVO beschouwt de massale cyberaanval als een oorlogsdaad, en verklaart in het voorjaar van 2022 de oorlog aan China en Rusland.

In het Boek der Waarheid werd op 16 mei 2012 gezegd dat Duitsland een rol zou spelen en dat er veel zal te doen zijn rond het “redden van de economie”. Een mogelijkheid is dat door de cyberaanval Deutsche Bank over kop gaat en daardoor heel het financieel systeem ten gronde gericht wordt, waarna oorlog uitbreekt.

Ook andere landen raken betrokken in oorlogen, zoals Iran en Israël.

WOIII breekt uit, eerst conventioneel en daarna nucleair. In Fatima voorzegde Onze Lieve Vrouw:

De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen.

De goeden sterven met de slechten, de groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen, de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood, verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde [hier breekt de periode van de Antichrist aan]. Het zal een tijd worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader om te straffen en wraak te nemen.

Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was [dit slaat op het Vrederijk in het Paradijs, na de Wederkomst van Jezus om een einde te maken aan het rijk van Satan].

13 oktober 1917

De grote oorlog waar hier sprake van is, is duidelijk een tijd uitgesteld geweest. De zogenaamde ‘val van het communisme’ in 1991 was slechts de ‘val van de Sovjet-Unie (een politiek systeem)’, maar NIET van het communisme (een ideologie). We weten intussen al langer dat Rusland niet ‘bekeerd’ is, getuige het extreem lage percentage van de bevolking dat kerkelijk is, en het feit dat Rusland nog steeds bondgenoot is van dezelfde communistische en socialistische republieken als in de Sovjet-tijd.

Maar er is geen enkel land meer “goed”. Alle landen deden mee met de Covid-maatregelen (lockdowns, vaccins,…), en de leiders die de vaccins weigerden, werden vermoord (Burundi, Tanzania, en Haïti). Uiteindelijk spelen alle landen onder één hoedje voor de oprichting van de Nieuwe Wereldorde. Getuige het feit dat de cyberpandemiesimulatie van het World Economic Forum, Cyber Polygon, in Moskou werd georganiseerd in samenwerking met een grote Russische bank (Sverbank), Interpol en de CEO’s van Visa en Mastercard. En getuige ook het feit dat het coronavirus uit het door de VS gefinancierde coronaviruslab in Wuhan, China kwam én Event 201 werd bijgewoond door hoge piefen uit China en de VS.

De miljoenen en miljoenen die hun leven verliezen van het ene uur op het andere, zijn diegenen die omkomen tijdens deze nucleaire oorlog. God zal deze oorlog echter toelaten, als een straf voor de [wraakroepende] zonde [van o.a. abortus, homoseksualiteit, pornografie,…], maar ze kan gemilderd worden door gebed en bekering.

Na een korte periode zware beschietingen, waarbij meerdere grootsteden wereldwijd in de as worden gelegd, komt de Antichrist naar voor als de grote verzoener tussen naties, de vredestichter. Sommige landen houden op te bestaan en worden overgenomen door andere landen.

China en Rusland, beiden bondgenoten, breiden hun macht en invloed enorm uit. Ze zijn reeds voortrekkers op gebied van digitalisering en controle [het systeem van het Beest]. Ondertussen is de crisis nóg erger geworden, en is er wereldwijde hongersnood en economische depressie.

De ‘Grote Reset’ en de oprichting van de ene-wereldregering kan nu ten volle opgelegd worden aan de wereld.

Conclusie

We willen niemand bang maken en niet beweren dat dit EXACT zo zal gaan, maar dit is hoogstwaarschijnlijk hoe het min of meer kan gaan. De tijdsduur en het tijdstip van de gebeurtenissen kan variëren, maar dit is, gezien de ontwikkelingen en de bekende profetieën, min of meer de volgorde. Dit is uiteraard een worst case scenario. We weten niet hoe erg het zal worden. Maar dat de tijden slecht zullen zijn, hoeven we niet aan te twijfelen.

Vader Michel Rodrigue heeft gezegd dat we na de Waarschuwing ca 6 weken hebben om te evangeliseren, en in het Boek der Waarheid (van de Ierse zienster MDM) staat dat we voor zeker 3 weken voedsel moeten hebben omdat na de Waarschuwing er geen dienstverlening zal zijn, omdat de mensen te zeer van streek zullen zijn. Na die zes weken (ca. 2 maand) begint alles op zijn plooien te komen, en wordt via de media het bericht van onbekeerde ‘wetenschappers’ verspreid dat de Waarschuwing een collectieve illusie was ten gevolge van een ‘kosmisch ongeluk’, een soort zware zonnevlam, waarna de toestand in de wereld weer verergert, de cyberpandemie komt en dan en WOIII uitbreekt. Mogelijks komt de Waarschuwing ook tijdens de cyberpandemie, of er zelfs na. De volgorde kennen wij niet.

Hoe dan ook, ons staan zware tijden te wachten. Er komt een zeer grote, zware ‘storm’ aan. De laatste storm vóór de Wederkomst van Jezus Christus, dat een einde zal maken aan alle ellende, aan de macht van Satan.

Gebruik deze zomer om u zowel naar ziel als lichaam maximaal voor te bereiden en mensen te kunnen helpen die zich na de Waarschuwing zullen bekeren!