Toegang tot zuiver drinkwater is uiteraard essentieel, ook in crisistijd. In de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid worden we aangemaand om naast kaarsen, voedsel etc. ook een voorraadje drinkwater (bronwater) in flessen aan te leggen. Maar in dit artikel zullen we even de diverse mogelijkheden uiteenzetten. Ieder kan naar eigen behoeven en mogelijkheden bepalen hoe er zal worden beschikt over zuiver water in crisistijd.

Een paar fragmenten uit de profetische boodschappen aan de Ierse zienster MDM:

Deze mensen zullen nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de schuldenlast van jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun klauwen. Neem Mijn Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het merkteken, het teken van het Beest, willen vermijden! Hij, de Antichrist, die aan het hoofd zal staan van deze nieuwe wereldregering, gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal stelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed vallen, zullen ook Mijn volgelingen Mij, hun goddelijke Redder, onwrikbaar trouw blijven.

De Heer op 17 april 2011

God, Mijn Eeuwige Vader, zal deze verdorven groeperingen straffen als zij zouden proberen Zijn kinderen uit te hongeren. Dit, Mijn volgelingen, is het moment waarop het derde zegel geopenbaard wordt. Hoewel het nog een tijdje niet geopend zal worden, vertel Ik jullie dit zodat jullie kunnen proberen voorbereidingen te treffen voor jullie voedsel door zelf te telen en door levensmiddelen zo te bewaren dat ze niet zullen bederven. Na verloop van tijd zal jullie voedsel beperkt worden evenals de toegang tot drinkwater. Deze groepering is van plan – ook al is deze aan het verzwakken door de kracht van jullie gebeden – om veel onschuldige mensen te laten verhongeren en te vergiftigen in een poging om de wereldbevolking in te krimpen. Zij zullen knokken om dit te bewerkstelligen. (23 april 2012)

De Heer op 23 april 2012

Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden. Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is.

De Heer op 1 juni 2012

Het is duidelijk dat ons ook gevraagd wordt om zelf voor ons drinkwater te zorgen.

Eerst en vooral is er de vraag: waarvoor ga je het water gebruiken? Tegenwoordig wordt kraantjeswater (doorgaans) gebruikt om te drinken, te koken, te wassen en het toilet mee door te spoelen: voor vrijwel alles dus. Maar als in de toekomst in een crisissituatie het kraantjeswater vervuild raakt of geheel wegvalt, dan moeten we kunnen terugvallen op alternatieve waterbronnen. En dan maken we een onderscheid tussen twee doeleinden voor water.

1. Water voor huishoudelijk gebruik

De eerste categorie is water voor huishoudelijk gebruik: om zich mee te wassen, om de was te doen, om het toilet door te spoelen, etc. Hiervoor kan men perfect putwater (voor wie een put heeft met grondwater) of regenwater gebruiken, dat evt. van alle onreinheden gezuiverd is. Dit kan men perfect doen door het regenwater zo proper mogelijk op te vangen in een vat, en dit dan nog eens door een doek te gieten, of een filter die bestaat uit een doorlaatbare doek met grind en/ of zand. Dit zal onzuiverheden zoals algen en stof- en andere deeltjes eruit filteren, zodat men het water kan gebruiken voor huishoudelijke doeleinden. Zorg voor enkele vaten en emmers, en een zelfgemaakte filter (bvb. emmer met gaten in, met doek met zand/grind in) en dat zou moeten volstaan. Om de wc door te spoelen hoeft het water uiteraard niet gefilterd te zijn.

2. Water om mee te koken en drinkwater

Vervolgens heb je het water om mee te koken: bvb. om pasta, rijst of aardappelen in te koken. Dit vereist relatief proper water, maar indien er bacteriële contaminatie zou zijn, zal dit door het koken, onschadelijk worden gemaakt. Indien er geen kraantjeswater beschikbaar is, kan grondig gefilterd regenwater of putwater hiervoor gebruikt worden. Ook om de afwas te doen is het beter toch relatief proper water te gebruiken.

En tot slot heb je ook het drinkwater om zo te drinken (al dan niet gekookt, bvb. bij thee of koffie). Dit vereist proper water, vrij van alle verontreinigingen zoals bacteriën, zware metalen, pesticiden, en zo verder.

De mogelijkheden voor drinkwater zijn:

A. Het opslaan van bronwater in flessen.

Neem een bepaalde hoeveelheid voor een bepaalde duur (een paar weken) in acht; dat water kan God vermenigvuldigen in uiterste nood.

B. Putwater, regenwater of ander water grondig filteren zodat het drinkbaar wordt.

Om water te filteren (bvb. om regenwater te zuiveren om ermee te koken, of om het ook te kunnen drinken) heb je uiteraard een waterfilter nodig. We spreken over filters die het water zuiveren van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen, niet over filters die het kraantjeswater ontharden en er dus de mineralen (deels) uit zuiveren. Je hebt twee categorieën waterfilters: I. Waterfilters voor veelvuldig of dagelijks gebruik en II. Waterfilters voor uiterste noodsituaties.

I. Waterfilters voor veelvuldig of dagelijks gebruik.

In deze categorie bevelen wij vooral de filters aan van Berkey, Britisch Berkefeld en aanverwanten. Dit zijn filters die het water niet ontharden (ze filteren dus geen onschadelijke mineralen) maar zuiveren van alle schadelijke stoffen. Berkey en Britisch Berkefeld zijn zeer sterk verwant aan elkaar, de behuizing is quasi hetzelfde en de filters zijn beiden zwaartekrachtfilters die op dezelfde wijze gemonteerd worden. Het enige verschil tussen de behuizing van Berkey en Berkefeld is dat Berkey het logo in het metaal in reliëf gedrukt heeft, terwijl Berkefeld met een sticker werkt. De prijs verschilt dan ook ca. 70 euro. Men kan dan ook perfect de (goedkopere) behuizing combineren met de filters van Berkey.

ATC Steracyl

Berkefeld werkt met ATC Steracyl filters: dit zijn keramische filters met zilver en vanbinnen een koolstofkern. Zij filteren het water (gelijk welk water, zelfs sterk verontreinigd water) vrij krachtig. Het is voorzien van een certificering van NSF, NAD en WRAS. Deze hoge kwaliteitsnormen garanderen de effectiviteit van het waterfiltersysteem. Het filtert bacteriën, cysten, parasieten etc, en een hele boel chemicaliën.

Je hebt twee soorten: ATC Steracyl en ATC Steracyl Ultra. Deze laatste filtert nog iets krachtiger en filtert ook zware metalen zoals lood. De prijs voor een set van 2 filters kost tussen de 40 en de 50 euro. Ze gaan helaas slechts 6 maand mee, of goed voor 1500 liter gefilterd water. De uitfiltering van zware metalen is minder grondig dan bij Berkey.

Britisch Berkefeld behuizing en filters kunt u aanschaffen via Waterfilterexpert.nl

Berkey

Berkey maakt gebruik van de Black Berkey filterlementen. Dit zijn zeer krachtige filters: het filtert virussen, pathogene bacteriën, cysten en parasieten schadelijke chemicaliën zoals herbiciden, pesticiden, organische oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen reduceert tevens nitraten, nitrieten en zware metalen zoals lood, kwik, aluminium en cadmium. De Black Berkey Waterfilter Elementen zijn krachtiger dan alle andere zwaartekracht filterelementen die op de markt beschikbaar zijn. De elementen hebben door hun unieke structuur een voortreffelijke zuiverende functie.

Het filtert tot 22.000 liter water (11.000 liter per element); Filtert 13,3 liter per uur met 2 filterelementen in een Berkey Waterfilter. Enige nadeel is dat de filters een stuk duurder zijn in aankoop (149 tot 159 euro voor een set van 2); maar ze gaan wel veel langer mee. De filters kunnen ook gereinigd worden, waardoor de levensduur langer is.

Black Berkey filters en behuizingen kunt u aanschaffen op Allprepare.com en Berkey-Store.com

Voor meer informatie omtrent de verschillen tussen de Berkey en Berkefeld filters: lees dit artikel. Hieruit blijkt ook duidelijk dat filters en behuizing van beide merken compatibel zijn. U kunt dus perfect een Black Berkey filter stoppen in de behuizing van Britisch Berkefeld (die er quasi hetzelfde uitziet) of omgekeerd.

II. Waterfilters voor uiterste noodsituaties.

Voor uiterste noodsituaties bestaan er bvb. de waterfilters van Katadyn, Life Straw etc.: dit zijn filters die het water grondig zuiveren van bacteriën, protozoa en ander vuil, maar doorgaans niet van schadelijke chemicaliën of zware metalen. Deze filters zijn ook een stuk goedkoper, en zijn eerder bedoeld om water te filteren in de natuur (bvb. al relatief schoon rivierwater), tijdens trekkingstochten enz., maar kunnen perfect dienen tijdens calamiteiten of noodsituaties, wanneer er geen drinkwater meer voorhanden is.

Katadyn en Life Straw filters kunt u bestellen via Noodzaken.nl en Waterfilterexpert.nl

We hopen hiermee een overzicht te hebben geboden omtrent mogelijkheid tot watervoorziening en filtratie. Het is uiteraard geheel aan u om te bepalen welke maatregelen u al dan niet treft. Zoek zelf verder op, bestudeer, vergelijk, bid erover en beslis…