Gisteren is de ‘Krim Platform top’ (Crimea Platform summit) van start gegaan, met vertegenwoordigers vanuit alle Europese landen, en de EU, waaronder voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. De slogan van de top luidt: ‘De Krim is Oekraïne – Sterker verenigd.’ Vreemd genoeg wordt in de reguliere media hierover in alle talen gezwegen, terwijl dit toch niet onbelangrijk is. Rusland heeft nog steeds ca. 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne, na de grootschalige militaire oefening dit voorjaar, nadat eind maart de Oekraïense president Zelensky een decreet voor de herverovering en herintegratie van de Krim ondertekende. Poetin zei in 2015 dat hij in 2014 bereid was nucleaire wapens te gebruiken mocht toen iemand zich hebben komen bemoeien met de annexatie van de Krim bij Rusland. Het doel van de top die nu in Kiev van start is gegaan, is uiteraard kijken hoe de Krim weer kan veroverd worden op de Russen, zogezegd op een vredevolle manier via ‘diplomatie’.

Alle deelnemers veroordeelden de annexatie van De Krim, de militarisering van het schiereiland, etc… Charles Michel zei onder meer op harde toon:

“We erkennen niet en we zullen nooit de illegale annexatie van de Krim en Sevastopol door Rusland erkennen.”

Het doel van het platform is zogezegd te kijken hoe via ‘diplomatie’ een manier kan gevonden worden om de Russen van De Krim te verjagen en het schiereiland terug in te lijven bij Oekraïne… De Russische Federatie werd ‘opgeroepen om deel te nemen aan de gesprekken’ van dit platform…

Profetieën omtrent Rusland en China

In het Boek der Waarheid (de bundeling van profetieën gegeven aan de Ierse profetes MDM) staat in verscheidene profetische boodschappen dat de EU zal vallen en dat China en Rusland Europa zullen binnenvallen en bezetten. Dit lijkt gezien de huidige ontwikkelingen niet meer zo veraf…

Weet echter dat de Rode Draak, waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu zijn hoofd zedig heeft opgestoken maar met de dodelijke intentie om overal ter wereld de Christenen te verslinden. Al zolang geduldig wachtend, zal hij nu neerstrijken en, met het vuur uit zijn muil, zal hij alles vernietigen dat staat voor eerbetoon aan Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Europa zal zijn eerste doelwit zijn en vervolgens de Verenigde Staten van Amerika. Het communisme zal ingevoerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de Rode Draak.

De Heer op 14 februari 2012

Het zal in Europa beginnen. Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was. Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk. Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte. Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment. Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen. Denk er echter aan dat gebed veel van dit lijden kan verlichten.

Deze oorlog zal tot gevolg hebben dat Mijn Katholieke Kerk op aarde, in naam van de eenwording, in een ene-wereldkerk gezogen zal worden. Deze eenwording, of bedrieglijke vrede, zal realiteit worden nadat de Antichrist tevoorschijn komt om een bedrieglijke vrede te creëren en een zogenaamd einde te maken aan de oorlog.

Dit vreedzaam verdrag zal de Westerse wereld omvatten totdat China en Rusland betrokken raken door wereldse zaken. Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’, Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren. De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond door hun beheer over de wereldfinanciën. De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God. Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die zich achter gesloten deuren verbergt. Wanneer deze profetieën zich ontvouwen, zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn. Bid alstublieft dit kruistochtgebed (54) want het zal helpen om de impact van deze gebeurtenissen af te zwakken.

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog III af te zwakken

O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
die enorm leed voor de zonden van de mensheid,
help ons alstublieft in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.

Help ons om de vervolging,
die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen
die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,
te overleven.

Wij smeken U, lieve Vader,
om ons te helpen onze familie te voeden
en red het leven van diegenen
die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.

Wij houden van U, lieve Vader.
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.
Behoed ons voor de greep van de Antichrist.

Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven
door te weigeren het aan te nemen.
Help diegenen die van U houden
om trouw te blijven aan Uw heilig Woord
opdat U ons de genaden kunt verlenen
om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.

Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen, Mijn Restkerk, zal beschermen.

Jullie, Mijn kinderen, zullen overleven, al zal het niet gemakkelijk zijn. Jullie zullen gepest worden vanwege jullie Christenheid maar jullie zullen Mij nooit aanklagen of verwerpen. Jullie zullen hiervoor de gaven krijgen. Mijn geschenk van het Zegel van de Levende God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.

De Heer op 16 mei 2012

Uit deze profetie is duidelijk dat er eerst een economische instorting zal gebeuren (wellicht door de cyberpandemie die de banken zal treffen, in het bijzonder de technisch failliete Deutsche Bank, inderdaad in Duitsland). Deze cyberaanval zal door de NAVO als een ‘oorlogsdaad’ van Rusland worden bestempeld, waarna een schietoorlog zal beginnen tussen de EU en Rusland, waarbij over en weer zal geschoten worden met (nucleaire) raketten. Daarna komt de Antichrist als vredestichter, om een einde te maken aan de beschietingen, waarna Rusland (samen met China) uiteindelijk (het enorm verzwakte, kapot geschoten) Europa zonder veel weerstand zal binnenvallen en bezetten. Ook in andere boodschappen wordt dit duidelijk:

De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen. Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring. Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland. Wanneer dit plaatsvindt, zal het communisme heersen en wee degene die gezien wordt bij het praktiseren van zijn godsdienst in hun tegenwoordigheid. Alle religies zullen verbannen worden maar de Christenen zullen de grootste vervolging ondergaan. Rooms-katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen.

De Heer op 19 februari 2012

In China worden Katholieken inderdaad niet getolereerd, behalve dan de ‘Communistische katholieken’, aangesloten bij de PA. Idem voor Rusland. Daar worden ze wel gedoogd, maar mogen ze buiten hun kerken niet gaan evangeliseren.

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa. De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, dat meedogenlozer en krachtiger is. Daarop zal het communisme zich verankeren voordat het zich overal verspreidt. Deze periode zal niet lang duren. Dit zal kort zijn. Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit werd voorzegd en zal zich dus ontvouwen. 19 juli 2012

De Heer op 19 juli 2012

Dit komt ook overeen met visioenen van voorgangers in de VS vorig jaar, die tijdens een periode van grote chaos Russische en Chinese soldaten op Amerikaanse bodem zagen. Het is uiteraard niet omdat China en Rusland Europa en de VS zullen binnenvallen, dat deze laatste onschuldig en rechtvaardig zijn (terwijl ze eveneens dictaturen geworden zijn). De door de Nazi’s bezette landen werden “bevrijd” door de Sovjets… en na WOII werd Duitsland in twee verdeeld, en was het voor de mensen achter de Berlijnse muur opnieuw dictatuur: van het Nazisme naar het Communisme in de DDR… Hetzelfde voor alle andere landen achter het IJzeren gordijn: opnieuw keiharde dictatuur. Dat heet uiteraard niet “bevrijding.” Hier is het nu ook dictatuur geworden; en deze huidige dictatuur zal vallen, maar er komt een andere in de plaats.

Bron: Liveuamap; Ukrinform.net