Mario Draghi, de vroegere president van de Europese Centrale Bank, die nu Premier van Italië is (de geknipte persoon om de Grote Reset daar ten uitvoer te brengen) is van plan om zodra Europa zijn goedkeuring geeft aan de vaccins, ze voor iedereen verplicht te stellen.

Italië kan uiteindelijk COVID-19-inentingen verplicht stellen voor iedereen van de “in aanmerking komende leeftijd”, en is van plan om later deze maand “boostervaccinaties” toe te dienen “aan kwetsbare mensen”, zei premier Mario Draghi donderdag 2 september.

De regering heeft het al verplicht gesteld voor medische hulpverleners om zich te laten vaccineren als ze hun loon willen ontvangen, maar Draghi zei dat iedereen mogelijk verplicht is om een injectie te krijgen als de gezondheidsautoriteiten van de EU volledige goedkeuring geven aan de vaccins. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vier vaccins voorwaardelijke goedkeuring (noodgoedkeuring) gegeven. Dit zou na verdere zogezegde “controles” kunnen worden geüpgraded naar de zogenaamde standaard handelsvergunning, op welk moment, zei Draghi, ze voor iedereen verplicht zouden kunnen worden.

Dat zal uiteraard niet zonder slag of stoot gebeuren in Italië.

In de VS heeft de FDA reeds definitieve goedkeuring gegeven voor het Pfizer vaccin, ondanks het feit dat het nog steeds in de klinische onderzoeksfase zit tot in 2023… Na de goedkeuring namen twee hoge leden van de FDA ontslag.

Uiteraard is deze valse zogenaamde “goedkeuring” enkel een voorwendsel om de vaccins verplicht te gaan stellen. Straks in Italië en de VS… maar straks misschien ook hier…? Laat ons hopen en bidden van niet.

Het is duidelijk dat men kost wat kost iedereen wil geïnjecteerd krijgen met deze zogenaamde “vaccins.”

Bron: Reuters