In dit artikel zullen we het hebben over de momenteel snel stijgende inflatie en de impact ervan op energie- en andere prijzen. We zullen de gegevens projecteren voor België, maar in Nederland is het precies hetzelfde verhaal.

De energieprijzen stonden vorig jaar – tijdens de lockdown – op een historisch laag niveau. Tijdens de coronacrisis sloten veel bedrijven en industrieën hun deuren, waardoor de vraag naar energie daalde. Bovendien kenden we vorig jaar een relatief warme winter, wat ook zorgde voor hoge gasvoorraden. Als de vraag daalt en het aanbod stijgt, gaan de prijzen omlaag. 

Intussen doet zich het tegenovergestelde effect voor en gaan de prijzen de hoogte in. Dit komt volgens de website van Engie door volgende drie factoren:

  1. De heropleving van de economie in 2021 zorgde voor meer vraag naar energie. Zo zien we een stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Hetzelfde fenomeen doet zich overigens ook voor bij de diesel- en benzineprijzen.
  2. De voorbije koude lente zorgde, in combinatie met beperkte bevoorrading van gas in Europa, voor een sterke daling van de gasvoorraden.
  3. De CO2-taksen zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar naar aanleiding van de Green Deal. Dit is het programma dat de CO2-uitstoot in Europa moet verlagen door onder meer fossiele brandstoffen (zoals aardgas) duurder te maken. Deze CO2-kost wordt ook verrekend op de energiefactuur.

Dit zorgde voor een stijging van de prijzen op de Belgische markt, die gelijkaardig is voor alle leveranciers. Mensen met een energiecontract met variabele prijs kunnen eind dit jaar ruim 500 euro meer betalen. Mensen met een vast contract zullen pas de stijging van de prijs in de portemonnee voelen bij de verlenging van het contract (of een nieuw contract). De prijsstijging zal aanhouden, omdat de koudere maanden er weer zitten aan te komen.

De inflatie

De inflatie in België steeg in augustus van 2,27 naar 2,73 procent. Volgens Statbel werden in augustus de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor aardgas, elektriciteit, aankoop van voertuigen, brood en granen, hotelkamer, alcoholische dranken, suikerwaren, private huur en lichaamsverzorging.

De inflatie bedraagt nu 2,73% tegenover 2,27% in juli en 1,63% in juni. De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is toe te schrijven aan energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 17,15% tegenover 14,66% vorige maand en 10,80% in juni.

Elektriciteit is nu 17,4% duurder dan een jaar geleden.

Aardgas is 49,4% duurder op jaarbasis.

De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, dan weer met 13,0% gedaald in één jaar tijd.

Motorbrandstoffen (diesel, benzine) kosten 15,4% meer dan een jaar geleden.

De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit.

Stijgend:Inflatie
Aardgas49,4%
Andere brandstoffen (LPG)41,2%
Postverzending18,1%
Elektriciteit17,4%
Benzine15,6%
Diesel15,0%
Vloeibaar petroleumgas (propaan)14,8%

Het is duidelijk dat de prijsstijging van aardgas vooral artificieel is (door de gasvoorraden niet tijdig aan te vullen, en door de CO2-taksen opgelegd door Europa!). Een reden te meer om te gaan investeren in een houtkachel!

Bron: Statbel