In de media worden we constant wijsgemaakt dat de aarde aan het opwarmen is door toedoen van menselijke CO2-uitstoot. Dit zou allerlei maatregelen rechtvaardigen, zoals CO2-taksen, de overstap naar elektrische wagens en “hernieuwbare” energie. Deze zomer zou weeral de ‘warmste zomer ooit’ (sinds het begin van de metingen rond 1850) zijn. Zomers van vóór 1850 worden uiteraard niet in rekening gebracht. Alsof de aarde slechts 170 jaar oud zou zijn… Bij ons was de zomer echter somber, koud en nat. En wat vertelt ons het zee-ijs rond de polen? Zijn de polen nu al geheel ijsvrij zoals Al Gore voorspelde in zijn ‘Inconvenient truth’?

Op dit moment is het nu putje winter in Antarctica, en zijn we eind zomer in de Noordpool. Hoe is het gesteld met het ijs aldaar? Even een paar grafieken en figuren…

De Noordpool

Dit is de grafiek van de omvang van het zee-ijs vanaf 1979 tot nu. De zwarte lijn is deze van 2021. We zitten nu op een omvang van net geen 6 miljoen vierkante kilometer ijs. Beduidend meer dan pakweg vorig jaar.
Omvang en concentratie zee-ijs in augustus in 2021 en 2019. Er is duidelijk meer poolijs aanwezig dan twee jaar geleden.
De omvang van het zee-ijs in de zomer lijkt af te nemen, hoewel we nu (anno 2021) op het niveau zitten van zeker zes jaar geleden. Echter, let erop dat dit in de zomer is.
De omvang van het zee-ijs eind de winter (begin maart) lijkt dan weer gelijk te blijven. Links de omvang en concentratie poolijs in maart 2021; rechts de omvang en concentratie poolijs in 2006 (15 jaar geleden!). Er is zo goed als geen verschil. Dit geldt voor alle jaren: de hoeveelheid ijs in de winter lijkt hetzelfde te blijven. Klimaatopwarming? Nul! Nada!

De Zuidpool

Grafiek van de omvang van zee-ijs rond Antarctica door de jaren heen. De zwarte lijn is deze van anno 2021 en toont zeker geen daling ten opzichte van voorgaande jaren.
Omvang en concentratie zee-ijs rond Antarctica in augustus 2021 en augustus 2019. Er is duidelijk een toename te zien.
De omvang van het ijs op de zuidpool in augustus (de wintermaand) zit in een stijgende trend sinds 1980.

Bron: OSI SAF