New World Order

Italië maakt ‘Groene Pas’ verplicht voor ALLE arbeidskrachten

De Italiaanse regering, onder leiding van Premier Mario Draghi, ex-president van de ECB, heeft een plan goedgekeurd om de Covid ‘Groene Pas’ verplicht te maken voor alle arbeidskrachten in het land. Het plan, waarbij diegenen zonder pas voor onbepaalde duur zonder loon kunnen naar huis gestuurd worden, zou volgende maand in voege gaan.

De Italiaanse senaat stemde met overweldigende meerderheid (189 tegen 32) vóór het plan, dat tot zeker eind dit jaar van kracht zal blijven. All arbeidskrachten in zowel de publieke als private sector zullen zo’n Groene Pas moeten verkrijgen. Diegenen die er geen kunnen tonen wanneer dat gevraagd wordt, kunnen (voor onbepaalde duur) geschorst worden van hun werk na een periode van 5 dagen. Ontslag kan in principe niet. Loon wordt dan niet meer uitbetaald.

Minister van Volksgezondheid klopte zich op de borst dat ze hiermee de werkplaatsen “veiliger” willen maken en de vaccinatiecampagne versterken . Wie zonder Groene Pas op het werk verschijnt kan eveneens een boete krijgen tot €1500 euro.

Om een Groene Pas te hebben moet men ofwel dubbel gevaccineerd zijn, ofwel een recente negatieve ‘coronatest’ kunnen voorleggen, die men zelf moet betalen.

Italië was het eerste land in Europa om een strenge lockdown in te voeren in maart 2020. Italië is nu het eerste land in Europa om een coronapas te verplichten voor alle arbeidskrachten. Straks ook hier? God verhoede het.

Enkel gebed en massale vreedzame ongehoorzaamheid aan die wetten en regels kan nog helpen, zoals in Frankrijk: controleer gewoon niets… Laat ze maar zeggen, maar veeg er gewoon uw voeten aan. Protesteren, demonstreren,… dat helpt allemaal niet, want dat wordt met de matrak keihard de kop ingedrukt. En die politici hebben toch geen oren naar het geroep van het ‘gepeupel’. Zij verachten ons.

Bron: RT

3 reacties

 1. Kan iemand mij goede raad geven? Mogen wij, zoals in de vloekpsalmen, God bidden voor de spoedige, pijnlijke en langdurige dood van diegenen die wetens en willens dit crimineel agenda uitrollen en erdoorheen drukken? Mogen wij bidden voor de wrede dood van hun kinderen opdat deze door criminelen geïnduceerde, verdergezette en gestuurde plandemie spoedig mag stoppen en opdat het in het geheugen van de huidige en toekomstige generaties mag worden gegrift dat deze misdaden tegen de menselijkheid en tegen de totale mensheid zich in de toekomst nooit meer zouden herhalen. Opgelet, dit is geen oproep tot geweld, het is gewoon een theologische vraag inzake geweldloze zelfverdediging en inzake bescherming van wat nog rest van onze vrijheid van meningsuiting en van onze christelijke cultuur. Met dank aan iedereen die mij inzake deze vragen een goed antwoord kan geven.

  Like

 2. Voor de duidelijkheid: met dood bedoel ik: een ziekte die optreedt zonder menselijke tussenkomst, een ziekte waarvan God toelaat dat ze in de persoon opduikt en hem eventueel uiterst langzaam en op uiterst wreedaardige wijze vernietigt om zo de huidige en toekomstige generaties een stevige les te leren. Ik denk hierbij ook aan volgend bijbels voorbeeld: de dood van het kind van koning David en Batseba. Ook daar liet God toe, dat niet David maar het kind op natuurlijke wijze uiterst langdurig (een volle week) en wreedaardig stierf. In elk geval: dat was de kijk op de feiten en de geloofsovertuiging van koning David. Ik kan begrijpen dat vele modernistische gelovigen deze visie niet zullen delen omdat zij ver zijn afgedwaald van enkele kernboodschappen in het katholieke geloof: o.a. de almacht van God: zonder Zijn wil gebeurt er niets. Alles gebeurt met Zijn toestemming en onder Zijn alles overziende blik. Soms laat God wrede dingen toe opdat wij en onze kinderen ons van onze onverschilligheid, ons gebrek aan kritisch denken en onze ontrouw tegenover God zouden afkeren en uit ons verleden zouden leren. Nogmaals: bedankt voor elk goed antwoord op in mijn ogen gezien de ernst van deze zaak en gezien de omstandigheden wereldwijd zeer pertinente vragen.

  Like

 3. @ Vraagstaart,
  ik ervaar in heel mijn leven a.h.w. een soort automatisme, verdoofd door het modernisme hoorde ik nog wel de innerlijke stem maar schonk er geen aandacht meer aan sedert ca. 1963. Dan kwamen de gevolgen. Achteraf bekeken moet ik toch hartpijn lijden omdat ik toch nog altijd vind dat zeer veel schuld ligt bij dat modernisme. Het was eigenlijk alsof je als een onvolwassen kind gedwongen werd voor een etalage vol snoepgoed te staan, daar kan niemand aan weerstaan.
  We moeten nederig schuld bekennen en bidden voor onze vijanden en zelfs samen lijden met Jezus en Maria omwille van het onbegrip. Dit biddend lijden aan de voet van het Kruis wordt blijkbaar door de meeste aardbewoners niet begrepen.
  In het Romaans Missaal voor de Latijnse H.Mis vindt men voor de Vrijdag na Passiezondag de Mis van O.L.Vrouw van Zeven Smarten. Na het Epistel wordt nog voor het Evangelie het lied “Stabat Mater” gezongen. Het elfde vers alleen al is een prachtig gebed waarvoor men extra aflaten kan verkrijgen (onder bepaalde voorwaarden).
  “Heilige Moeder, wil toch de wonden van de Gekruiste diep in mijn hart drukken.”
  U weet wel hoe pijnlijk het voelt wanneer men met een kennis over God wil spreken en hij niets anders weet te zeggen dan een smalend “Er is geen God, ben je mal !”.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: