Volgens de boodschappen van de Heilige Drie-eenheid, gegeven in het Boek der Waarheid (die wij hier regelmatig op deze website citeren), zal de Tweede Komst van Onze Heer Jezus Christus tijdens ons leven plaatsvinden.

Wij leven nu in de eindtijd, of de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de glorierijke Wederkomst van Jezus Christus, onze Koning. Het Boek der Waarheid, geopenbaard aan de profeet Daniël en deels aan de H. Johannes in het Boek der Openbaring, is het beloofde geschenk van God voor de eindtijd.

“Daniël, gij moet wat gezegd is, geheimhouden, en het boek verzegelen tot de tijd van het einde; dan zullen velen ernaar blijven zoeken, en zal de kennis worden vermeerderd.”

(Daniel 12:4).

Het Boek der Waarheid is een geschenk dat de Heilige Drie-eenheid ons gegeven heeft om ons voor te bereiden op de moeilijke tijden die ons nu wachten, nu de wereld in rep en roer komt te staan tijdens de aanloop naar de Tweede Komst van Jezus. In dit webinar van een uur zult u een overzicht krijgen van de belangrijke boodschappen die door de Heilige Drie-eenheid in het Boek der Waarheid gegeven zijn. U zult verder meer te weten komen over de ongelooflijke voorzegde profetieën in het Boek der Waarheid die al hebben plaatsgevonden, en nog zullen plaatsvinden.We zullen in het seminar ook enkele wonder- en bekeringsverhalen horen. Pas toen de ongelooflijke profetie over het aftreden van Paus Benedictus XVI in vervulling ging, begonnen de mensen het Boek der Waarheid serieus te nemen.

Op 11 februari 2012 gaf de Heer Jezus Christus deze ongelooflijke profetie, die op dat moment over de hele wereld werd gepubliceerd:

“Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan beraamd om Mijn heilige Plaatsbekleder te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.” – Jullie Jezus.

Op 11 februari 2013, juist één jaar later, tot op de dag en het uur, kondigde Paus Benedictus zijn aftreden aan. Nu is de tijd gekomen om de profetieën in het Boek der Waarheid te onthullen naarmate de zegels verbroken worden.

Een andere belangrijke gebeurtenis die er ca. 10 jaar geleden in werd voorzegd is de wereldwijde Covid-19-vaccinatie.

Registratielink: https://bit.ly/IntroductietothetBoekderWaarheid

Advertentie