In de periode van 2012-2013, in het midden van de Griekse Eurocrisis, werden taksen op stookolie enorm verhoogd, waardoor die voor de armere huishoudens onbetaalbaar werd. Doorheen andere besparende maatregelen en de enorme werkloosheid, werden vele Griekse huishoudens toen gedwongen om hun centrale verwarming op stookolie uit te laten, en over te schakelen op verwarming met hout. Nu zien we in heel Europa het begin van een gelijkaardig scenario, met de (markt)prijs van aardgas die reeds 500% gestegen is dit jaar. Als er dan nog een economische crisis uitbreekt (bvb. in oktober, door het potentiële bankroet van Amerika), of de zogenaamde ‘cyberpandemie’ toeslaat, dan is het hek van de dam…

Een artikel van 29 december 2012 in de Morgen:

De economische crisis in Griekenland heeft ook onverwachte gevolgen voor het milieu. Het ministerie van Leefmilieu heeft de burgers dit weekend opgeroepen terughoudend te zijn met het verwarmen door houtvuren en open haarden. Vooral de oneigenlijke aanwending als brandstof van spaanplaten en hout met verf en lak zijn te mijden. Tijdens de afgelopen kerstdagen zijn in de hoofdstad opnieuw ongewoon hoge concentraties stofdeeltjes in de lucht opgemeten.

In meerdere wijken van Athene hing tijdens de kerstweek een indringende rookgeur en was de lucht troebel. Midden december werden bij vergelijkbare, ongewone weersomstandigheden extreem hoge concentraties door verbrand hout opgetekend.

Naast de weersomstandigheden is ook de crisis debet aan deze toestand. Na meerdere taksverhogingen is stookolie voor de Griek flink duurder geworden. Gelijktijdig daalde het beschikbare inkomen. Zo blijft bij veel inwoners in Athene de verwarmingsinstallatie koud. Vooral in appartementsgebouwen kunnen eigenaarsverenigingen vaak niet meer samen stookolie inslaan, bij gebrek aan overeenstemming, of zien ze er gewoon van af.

Steeds meer burgers gebruiken de aanvankelijk als decoratie ingebouwde open haarden. In armere wijken worden houtvuren gestookt met alles wat brandbaar is.

En uit een artikel van 14 januari 2013 in Zero Hedge:

Tienduizenden bomen zijn verdwenen uit parken en bossen in Griekenland deze winter, zeiden autoriteiten, bij een verergerend probleem dat tragische gevolgen heeft gehad, omdat de verarmde inwoners van het door de crisis geteisterd land – te arm om te betalen voor elektriciteit of brandstof – zich tot open haarden en houtkachels wenden voor verwarming.