Foto: pixabay (publiek domein).

In een brief van Sciensano (de Belgische “federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België”, die zich momenteel bezighoudt met het bijhouden van de ‘corona-‘ en ‘vaccinatiecijfers, en waarvan veearts ‘viroloog’ Steven van Gucht de spreekbuis voor Vlaanderen is) aan vzw Hippocrates, een samenwerking van artsen en zorgverleners die zich kritisch opstellen tegenover de coronamaatregelen en de Covid-19-vaccins, geven ze toe dat de inhoud van het Covid-19-vaccin “deels geheim” is.

In een video die op de website van vzw Hippocrates werd gepubliceerd naar aanleiding van de vaccinatie van de jongeren, wordt de brief geciteerd die de vzw van Sciensano ontving omtrent de Covid-19-vaccinatie. Daarin staat:

Wat de precieze samenstelling van het vaccin betreft, zie ik niet in hoe deze informatie – die zeer technisch en deels geheim is – de ‘geïnformeerde’ toestemming van de patiënt zou kunnen bevorderen. Het lijkt me dat jullie op de eerste rij staan om de literatuur over de gezondheid van de patiënt te promoten en vorm en inhoud geven aan diens geïnformeerde toestemming, hen terugsturen naar een wetenschappelijke website lijkt me niet overeen te stemmen met de medische deontologie.

Sciensano geeft daarmee dus expliciet toe dat

  • er dingen in het vaccin zitten die niet op de officieel vrijgegeven ingrediëntenlijst staan;
  • het effectief gaat om een experiment (want er wordt gesproken over geïnformeerde toestemming);
  • men de patiënt niet moet verwijzen naar wetenschappelijke websites waar meer informatie te vinden is over dat vaccin.

Verder heeft de Orde van Geneesheren op 23 juni 2021 een nieuwe deontologische regel gepubliceerd, die stelt dat alle artsen de mensen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren!

De vzw Hippocrates, die uiteraard tegen dit vaccin is, heeft inmiddels ook Alexander De Croo in gebreke gesteld, vanwege zijn harde taal richting de niet-gevaccineerden.

Bron: vzw Hippocrates