Zeer weinig mensen hebben eigenlijk een notie van de griep. Je hebt bijvoorbeeld twee soorten ‘griep’, waarvan één griep niets met griep te maken heeft. We zullen er even nader op ingaan, en vergelijken met Covid. Dit artikel zal u van uw stoel blazen!

Buikgriep

Lezen we even van op Wikipedia:

Buikgriep (gastro-enteritis) is de verzamelnaam voor klachten die vaak veroorzaakt worden door maag-darmontstekingen. Zoals alle ontstekingen kan een darmontsteking gepaard gaan met en/of veroorzaakt worden door een infectie (darminfectie), maar er kan ook een infectie zonder een ontsteking zijn.

De ziekten worden gekenmerkt door een infectie aan de slijmvliezen van de maag en de darmen. De meest algemene symptomen zijn buikpijn, weinig eetlust, koorts, diarree en braken. Als alleen de maag is aangedaan, wordt gesproken van een gastritis (maagontsteking). Als alleen de darmen zijn betrokken, is er sprake van een enteritis (darmontsteking).

[…]

Buikgriep kan worden veroorzaakt door een besmettelijk virus zoals rotavirus of norovirus, een bacterie zoals Salmonella.

Buikgriep heeft dus in feite niets met ‘de griep’ te maken. De ‘griep’ wordt namelijk veroorzaakt door een influenzavirus.

Griep

Lezen we even vanop Wikipedia:

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 290.000 tot 650.000 doden.

[…] Griep kan snel op komen zetten. Kenmerkende symptomen van griep zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust

Op gezondheid.nu lezen we:

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode. Vandaar ook de naam Influenza. Van dit virus bestaan er drie types, A, B en C.

Het A-type is verantwoordelijk voor de meest ernstige infecties. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk. Het is vaak al voldoende in contact te komen met een besmet persoon opdat de virussen kunnen doordringen in het neusslijmvlies, de luchtpijp en de bronchi en zich daar uitbreiden. Op enkele weken tijd kan een griepepidemie 5 tot 10% van de bevolking aantasten.

[…]

Veel mensen verwarren een gewone verkoudheid met griep. Het gaat in beide gevallen om een infectie van de bovenste luchtwegen door virussen. Van griep ben je meestal ernstiger ziek dan van een verkoudheid. Koorts en spierpijn treden meestal niet op bij verkoudheid. De symptomen van een verkoudheid verdwijnen in het algemeen ook sneller en complicaties zoals een longontsteking komen zelden voor.

[…]

Het griepvirus wordt vooral overgebracht via de lucht met speekseldruppeltjes die vrijkomen door te hoesten of te niezen. Deze druppeltjes, die zich in de lucht verplaatsen, kunnen iemand rechtstreeks besmetten via de ademhaling.

Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Via de lucht komen virussen ook terecht op allerlei voorwerpen. Iemand kan besmet worden als hij een voorwerp aanraakt (bv. een deurknop, speelgoed) waarop zich virussen bevinden en daarna zijn ogen, neus of mond aanraakt. Het speeksel kan ook overgedragen worden door de handen (door de mond af te schermen tijdens het hoesten) via voorwerpen die erdoor aangeraakt zijn.

Wat zijn nu de kenmerkende symptomen van griep?

 • Koorts en rillerig gevoel
 • Spierpijn, hoofdpijn,
 • vermoeidheid, uitgeput zijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • en jawel, ook reuk- en smaakverlies
 • in geval van complicatie: longontsteking

Op Radboudumc.nl lezen we over reukstoornissen:

De meest voorkomende oorzaak van reukverlies is een virale bovenste luchtweginfectie. Na een ogenschijnlijk normale griep is uw reuk dan grotendeels of geheel verdwenen.

En over smaakverlies lezen we op Simpto.nl:

Smaakverlies is een veel voorkomende klacht waarvoor men niet snel naar de dokter gaat. Vaak is de oorzaak meteen duidelijk en van voorbijgaande aard, bijvoorbeeld verbranden van de tong door heet voedsel, verkoudheid of griep.

De puzzelstukken

Een paar opmerkelijke feiten op een rijtje:

 • In oktober 2019 werd Event 201 georganiseerd, een pandemiesimulatie voor de uitbraak van een coronavirus (daar CAPS genoemd) georganiseerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, het John Hopkins Centrum voor Gezondheidszekerheid en het World Economic Forum. Ook in die simulatie werd gesproken over griepachtige symptomen.
 • Viroloog Marc Van Ranst gaf in een video van Universiteit Vlaanderen in april 2020 aan dat alle kenmerken van Covid dezelfde zijn als die van de griep (symptomen, verwikkelingen en risicogroepen), als “verschil” vermeldde hij onder meer dat er geen vaccin was voor Covid…
 • Geen enkel zogezegd symptoom van Covid, zoals keelpijn, hoesten, reuk- en smaakverlies, koorts,… is uniek voor Covid. Dit zijn ook allemaal klassieke symptomen van de griep of van een flinke verkoudheid. Covid gedraagt zich ook identiek zoals de griep: het is vooral actief in de wintermaanden en verspreidt zich op precies dezelfde wijze als de griep.
 • Bij de minste keelpijn of hoest, of andere normale verkoudheidssymptomen wordt men aangemaand (door bvb. ‘viroloog’ Steven van Gucht) om zich te laten testen op Covid.
 • Het officiële sterftecijfer (Infection Fatality Rate) voor Covid lag op 0,23%, dat was een pak lager dan de initieel geprojecteerde 3%. Voor mensen jonger dan 70 lag dat zelfs op 0,05%. Dat zijn gelijkaardige cijfers zoals bij de griep.
 • Het stimuleren van het immuusysteem door extra inname van vitamines (vitamine C, D,…) en supplementen zou het ziekteverloop van Covid veel minder erg maken. Dat geldt evenzeer voor de griep.
 • Nog nooit in de geschiedenis moest men “testen” met een PCR-test om “met het zo gevaarlijke coronavirus besmette individuen” te kunnen onderscheiden van mensen die de griep hebben, of een verkoudheid, of zelfs van gezonden personen. Sommigen die positief testten, hadden helemaal geen symptomen en waren kerngezond. Toch moesten die dan voor bepaalde tijd in “quarantaine”.
 • Statistieken op de verslagen van de ‘Influenza Update’ van de WHO laten zien dat de griepepidemie in 2020 een stuk ‘milder’ was dan 2019, en dat die in de winter van 2020/2021 geheel verdwenen leek… Let goed op de titels en de aantallen. ((Bronnen: WHO (1) (2) (3)). In maart 2020 hadden ze nog geen PCR-test, dus werden mensen met symptomen in heel wat landen vaak nog als grieppatiënten bestempeld, terwijl men vanaf halverwege 2020 de PCR-test is beginnen gebruiken, en vanaf dan is de griep “miraculeus” verdwenen uit de samenleving. Nu, na de vaccinatie, is het gebruik van de PCR-test sterk afgenomen.
 • Elk jaar is het in de ziekenhuizen zeer druk tijdens het griepseizoen, zo getuigden diverse zorgkundigen in december 2020. “Ik heb 20 jaar als intensive care-verpleegkundige gewerkt en elke winter was het drama om patiënten geplaatst te krijgen welke ten gevolge van griep onderuit gingen. Het is nu niet anders dan voorheen. Mensen, laat u zich toch niet voorliegen!” Het enige verschil is dat in voorgaande jaren tijdens het griepseizoen de media er met geen woord over repte. Ook oversterfte door de griep is een normaal fenomeen. Nu werd daar door de media zeer sterk op ingezoomd. Iets dat voorgaande jaren eigenlijk normaal was, was nu ineens een rampscenario waar men moord en brand over schreeuwde.
 • De ziekenhuizen kregen geldsommen indien ze patiënten als Covid-patiënten bestempelden en behandelden, en ze kregen riante bedragen indien ze iemand aan de beademing legden, en bovendien kregen ze bonussen voor elke dode die als ‘Covid-geval’ werd bestempeld. Erin Maria Olewski, een zorgkundige die klokkenluider werd, getuigde: “Ik heb opgenomen hoe ze patiënten vermoorden. Ik registreerde de totale en absolute minachting voor menselijk leven, zei ze. Volgens de video onthulde Olzewski hoe patiënten die herhaaldelijk negatief testten voor COVID-19 werden beschreven als “COVID bevestigd” in hun grafieken, wat leidde tot een hogere vergoeding van uitbetalingen door de overheid. In die tijd voorzag het Department of Health and Human Services (HHS) in wat sommigen “perverse stimulansen” noemden, ingesteld door de overheid COVID-19 relief financiering, die aanzienlijk meer compensatie toekende aan ziekenhuizen als patiënten als COVID-19 positief werden geclassificeerd ($13.000) of als ze aan een ventilator werden gelegd ($39.000). Olzewski gaf aan dat deze stimuleringsmaatregelen een dramatische invloed hadden op wat er in Elmhurst gebeurde. “Weet je, $13.000 om COVID-19 geclassificeerde patiënten op te nemen, en ze namen gewoon iedereen op.” Ze beweerde verder dat met de $39.000 stimulans, het ziekenhuis vervolgens opgenomen patiënten “aan een beademing zou leggen waarvan ze wisten dat ze er dood aan zouden gaan”. Bovendien was er “in sommige gevallen” een bonus van “$10.000 voor elke dode”. Met families die werden weggestuurd en niet in staat waren om toezicht te houden, was het “de perfecte storm, en mensen maakten er misbruik van.
 • Wij hebben weet van een persoonlijke kennis die in het ziekenhuis werd opgenomen in maart 2020 met een aandoening aan de voet. Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis – waar het toen zo kalm was dat het verplegend personeel zich bijna verveelde – stond op zijn formulier dat hij ‘Covid’ had gehad, terwijl hij nooit die diagnose heeft gekregen, noch werd getest.
 • De meesten die in het ziekenhuis belandden waren oudere mensen met onderliggende aandoeningen of comorbiditeiten, wat eveneens het geval is in een normaal griepseizoen. Daarenboven werden (zoals hierboven reed vernoemd) behandelingen toegepast die anders nooit werden toegepast, namelijk intubatie aan de beademingsmachine (een buis wordt in de keelholte gestopt, om lucht in de longen te pompen). Daardoor werden de dodenaantallen kunstmatig opgevoerd, zodat de “pandemie” erg leek. Zie citaat uit de Volkskrant: Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen. Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd. (Bron). Het is bekend dat de griep in geval van complicaties een longontsteking kan veroorzaken. Indien iemand met een longontsteking dan aan zo’n machine wordt gelegd, dan kan de dood in dat geval bespoedigd worden.
 • Laboratoria in de VS konden in geen enkel staal van “voor Covid positief geteste” personen ‘Covid’ terugvinden onder de elektronenmicroscoop, enkel Influenza A en B. Toen de CDC (Centra voor Ziektecontrole) werd gevraagd (door Dr. Derek Knauss) om stalen te sturen met het levende Covid virus, konden ze dit niet doen, omdat ze dit niet hadden.
 • Het Duitse Team van Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund looft 1,5 miljoen euro uit voor de wetenschapper die het onomstotelijke bewijs kan leveren dat het Covid-19-virus is geïsoleerd en dus bestaat. Ook zij wezen op het feit dat nog niet één lab ter wereld dit coronavirus heeft weten te isoleren. Indien Covid werkelijk bestond, zou dit geld toch rap te verdienen moeten zijn? Maar tot op heden is er blijkbaar nog geen enkele wetenschapper ingegaan op dit aanbod…
 • In de profetieën van het Boek der Waarheid (ca 10 jaar geleden) wordt enkel gesproken over de oprichting van een Nieuwe Wereldorde, over de satanische elites en hun plannen voor wereldbeheersing, en over een plots aangekondigde wereldwijde vaccinatie dat men kost wat kost moet vermijden, omdat het ziekte en dood zal voortbrengen. Nergens wordt in de profetieën gezegd dat er eerst een pandemie zou uitbreken.
 • De landen met de hoogste vaccinatiegraden (Noord-Amerika en West-Europa) zijn net ook de landen die worden vermeld in het boek van H. G. Wells, The Open Conspiracy – Blueprints for a World Revolution, gepubliceerd in 1928. De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten, tot de wereld een beheersbaar niveau van 1 miljard overhoudt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Aziatische rassen, bijzonder geselecteerd omdat zij eeuwenlang gedisciplineerd werden voor het gehoorzamen aan autoriteiten zonder zich vragen te stellen.”

Dit zijn stuk voor stuk ontnuchterende feiten, die wij niet kunnen negeren.

En dan de experimentele Covid-vaccins, die nu werken met nog nooit eerder gebruikte technieken: namelijk d.m.v. mRNA. Sciensano gaf toe dat een deel van de inhoud “geheim” is. Er werden door onafhankelijke onderzoekers zaken in gevonden zoals grafeenoxide, stukjes metaal,… Allerlei zaken die er niet in horen te zitten, en die ook niet op de ingrediëntenlijst staan. Van de zaken waarvan we zogezegd weten dat ze erin zitten, bestaat ook onzekerheid, zoals ook reeds immunologe Dr. Dolores Cahill aanstipte. De sequentie van het mRNA bijvoorbeeld, is ons niet bekend. Ze kunnen daar gelijk welk mRNA in steken, niemand kan dat controleren. En ook het PEG (Polyethyleenglycol) in bvb. de vaccins van Pfizer, is potentieel schadelijk, en kan in bepaalde personen anafylaxie veroorzaken.

Indien nu Covid-19 eigenlijk gewoon de griep is (we zeggen niet persé dat het zo is, maar er zijn toch wel een heel aantal “toevalligheden” die we niet onder de mat kunnen vegen), dan kunnen ze uiteraard de mensen niet injecteren met mRNA van Covid (omdat Covid dan niet bestaat)…

Er zijn dus diverse scenario’s:

Scenario 1: Covid = griep

Doordat mensen weinig notie hebben van wat de griep precies is, wat de mogelijke symptomen allemaal zijn, heeft men het gros van de bevolking om de tuin kunnen leiden met het verhaal over een nieuw virus, dat eigenlijk identiek dezelfde symptomen heeft als de seizoenale griep. De voortdurende door de overheid aangestuurde propaganda in de media heeft de mensen angst ingeboezemd voor dit nieuwe “onbekende” virus, waardoor iedereen braaf de maatregelen opvolgde. Het uiteindelijke streefdoel was een vaccin voor iedereen, want pas nadat het gros van de bevolking dubbel werd geïnjecteerd (zoals in Vlaanderen 90%), werden de maatregelen aanzienlijk versoepeld. Het feit dat de uitbraak van dit virus dan zogezegd begon in Wuhan, waar het Wuhan Institute of Virology zich bevindt, en waar door de VS gesponsord onderzoek op coronavirussen wordt gevoerd, kan dan een afleidingsmanoeuvre zijn.

Het is mogelijk dat het mRNA in het vaccin de informatie bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een influenzavirus (waarvan heel wat varianten bestaan onder de A, B, en C groepen)… De mogelijkheid is dan opnieuw dat er een niet-neutralisrend antilichaam wordt aangemaakt, waardoor de ziekte – in geval van besmetting met dus de griep – door middel van antilichaam afhankelijke versterking (ADE), wordt verergerd. Maar ook los van dat mRNA is men na vaccinatie vatbaarder voor ziekten, omdat het immuunsysteem onderdrukt is en het eigen lichaam aanvalt, zoals recent uiteengezet in dit artikel. Dat wil zeggen dat het immuunsysteem sowieso verzwakt is en men dus vatbaarder is voor virale infecties, en er dus ook zieker van kan worden.

De aanwezigheid van die niet-neutraliserende antilichamen is essentieel voor die ADE . Dat kan de reden zijn dat men nu beweert dat de antilichamen (waarvan men uiteraard niet zegt dat die averechts werken) reeds na 6 maanden na vaccinatie zijn verdwenen, waardoor er een “boosterinjectie” moet worden gegeven, bij voorkeur dan nét voor het aanbreken van het griepseizoen.

Nu lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat komt omdat het griepseizoen nog niet is begonnen. Het griepseizoen begint doorgaans in december met het hoogtepunt rond eind januari – begin februari. Dat gevaccineerden dan massaal ziek zullen worden, zullen ze wijten aan “een variant” van Covid waartegen de vaccins niet beschermen, waarna ze met een zoveelste ‘boosterprik’ zullen komen aandraven.

Indien Covid eigenlijk gewoon de griep is, dan is het ook makkelijk voor de elites om deze zogenaamde ‘pandemie’ te controleren, omdat men influenza perfect kent. Men kan perfect de “golven” voorspellen en doen verschijnen door middel van die PCR-tests, en in de wintermaanden lockdonws invoeren. De paar wereldleiders die dan “besmet werden met Covid” (zoals Donald Trump, Boris Johnson) hadden eigenlijk gewoon de griep.

Wat ook opvalt is dan men nu spreekt over een aanstaand “zwaar griepseizoen”, omdat mensen zogezegd geen immuniteit meer hebben tegen de griep, omdat die doodleuk “een jaartje met vakantie” is geweest. Alle gevaccineerden die nu zwaar ziek zullen worden en/of zullen sterven, zullen nu “besmet zijn met een erge variant van de griep” waartegen ze – zo zal hen wijsgemaakt worden – geen immuniteit meer hebben, terwijl de niet-gevaccineerden verder getest zullen worden en – indien die dan ziek worden – zullen die “Covid hebben” (terwijl beiden gewoon de griep zullen hebben).

Dit levert weer een voordeel op: de elites hebben opnieuw alles onder controle: de gevaccineerden leggen de link van hun zware griep niet met de vaccinatie (want zij zijn nu ‘beschermd’ tegen Covid), terwijl de niet-gevaccineerden dan “Covid” zullen hebben, waardoor zij met de vinger zullen nagewezen worden omdat zij het zorgsysteem onnodig belasten voor diegenen die nu de griep hebben, en aangemaand/gedwongen worden om toch maar hun Covid-vaccin te halen. Dat is tevens de reden waarom politici (waaronder De Croo) spreken over een “pandemie van de niet-gevaccineerden.”

Dit is zo geraffineerd en zo ongelofelijk, dat niemand het dan ook gelooft. Niemand kan zich indenken dat onze leiders, journalisten en tv-virologen zó tegen ons zouden staan liegen. Dat ze de hele wereld zo hebben kunnen belazeren!

Scenario 2: Covid bestaat toch, en is bijna niet te onderscheiden van de griep

In dat geval: herhaling van hierboven, maar griep vervangen door Covid. Covid circuleert dus samen met de griep en de gewone verkoudheidsvirussen, en is er bijna niet van te onderscheiden (en is nu reeds fel afgezwakt). Alle griepgevallen werden (zeker in de winter 2020-21) ook als Covid bestempeld om de cijfers erger te laten lijken. Patiënten met gewone griep kregen een Covid-behandeling. Het vaccin is effectief ontworpen voor Covid, en in geval van een besmetting kan een ADE optreden, waarbij men zwaar ziek kan worden (en eventueel sterven). Doordat gevaccineerden quasi niet meer getest worden, zullen zij die ziek worden, verteld worden dat ze nu een zware griep hebben opgelopen (terwijl ze misschien Covid hebben, met ADE). Een link met het vaccin wordt niet gelegd.

Scenario 3: Het virus waarvoor het vaccin werd ontworpen moet nog worden losgelaten

Dit is uiteraard ook een mogelijkheid. Scenario 1 of 2 geldt dan eveneens voor hier, behalve dan dat het vaccin geen mRNA bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een reeds circulerend virus. Dit vaccin maakt via mRNA spike-eiwitten aan van een toekomstig (in het lab ontworpen) virus dat nog moet worden losgelaten (en dat misschien géén coronavirus is). Want niemand kan die mRNA sequentie controleren. Indien dat virus wordt losgelaten en zich onder de bevolking verspreidt, zal dat onder gevaccineerden massale sterfte tot gevolg hebben, waardoor er effectief depopulatie optreedt. Dat kan ook een reden zijn waarom overheden er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen ingeënt te krijgen met dat vaccin, zodat er geen significante controlegroep (de niet-gevaccineerden) is, zodat er geen enkele link kan/zal gelegd worden met de vaccinatie. De elites, die niet gevaccineerd zijn (of ingespoten werden met een zoutoplossing) hebben dan ook niets te vrezen bij deze ‘toekomstige pandemie’, omdat zij niet of weinig vatbaar zullen zijn, zodanig dat ze ook hier de volledige controle behouden. Ook andere niet-gevaccineerden hebben dan niets te vrezen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de bewering van Bill Gates in april 2020 dat de volgende pandemie wél aandacht zou krijgen, en dat ‘pandemie twee’ een bioterroristische aanval zou inhouden met een ‘pathogeen met een hoog sterftecijfer’.

Dokter M. Yeadon, voormalig vicepresident bij Pfizer, zei in april dit jaar:

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. 

De tijd zal ons leren welk scenario het juiste is… Hoe dan ook is hun duivels plan buitengewoon geraffineerd!

Advertentie