In een artikel gepubliceerd in hun eigen tijdschrift, alsook in een artikel op hun website, wenst het leger de bevolking te waarschuwen en voor te bereiden op een 14-daagse ‘blackout’, waarbij men thuis zal moeten ‘kamperen’. “Blackout! Maak plannen voor een 14-dagen durende kampeervakantie bij u thuis”, zo luidt de kop van het artikel in het blad. Op de website heeft hetzelfde artikel de titel: ‘Blackout, en dan?’, met als ondertitel: “Advies voor persoonlijke voorziening bij een pan-Europese stroom-, infrastructuur- of stroomstoring”. Dit artikels is eveneens te downloaden in pdf-vorm. Dit wil duidelijk zeggen: het leger in Oostenrijk is op de hoogte van een komende stroomuitval in (ten minste) heel Europa. Uiteraard wordt ‘cyberpandemie’ hier niet vernoemd.

Het artikel begint met:

Plan “B” staat voor “Blackout”. Dit beschrijft een langdurige stroom-, infrastructuur- en leveringsstoring in heel Europa, waarbij plotseling niets meer werkt! Meer dan veel mensen weten, is ons leven sterk afhankelijk van een intacte stroomvoorziening. In stedelijke gebieden is dit nog meer het geval dan op het platteland.

Dan zeggen ze, om hun artikel te verantwoorden, dat “experts binnen vijf jaar een blackout verwachten”. Dit is hoe men een blackout kan herkennen:

– Controleer je eigen stroomvoorziening (FI schakelaar in de zekeringkast)

– Check mijn omgeving (burenverlichting, straatverlichting)

– Check de beschikbaarheid van andere mensen (mobiele telefoon, vaste lijn, internet)

– Controleer verkeersradio (Ö3, radio) of tunnels moeten worden afgesloten.

In het artikel gaan ze ervan uit dat na één dag de stroom is hersteld in Oostenrijk, en in heel Europa na een week.

Het belangrijkste: blijf kalm. Handel zorgvuldig en planmatig!

En dit is wat er dan niet meer werkt:

Alle netwerkinfrastructuren die afhankelijk zijn van de stroomvoorziening, zoals:

– Telefoons, mobiele telefoons, internet, geldautomaten, betalingssystemen

– Benzinestations, verkeerslichten, tunnels

– Railverkeer, veel openbaar vervoer, liften

Hierdoor gaat ook de voorraad voedsel, hygiëneartikelen of medicijnen verloren. Af en toe moeten ook problemen met de watertoevoer en afvalwaterafvoer worden verwacht. In uw eigen huishouden worden vooral verlichting, koelapparatuur en de meeste verwarmingssystemen getroffen. Noodoproepen kunnen niet meer worden gedaan.

Wat er dan wel nog werkt:

Alleen wat is voorbereid en daadwerkelijk beschikbaar is! Hulp van buitenaf is niet mogelijk. Winkelen werkt ook niet meer omdat technische systemen uitvallen en logistiek instort.

Vervolgens wordt door het Leger een lijst opgesomd met nuttige artikelen:

Dus wat zou nuttig en nuttig kunnen zijn?

– Radio met batterijen (autoradio!)

– Zaklampen of hoofdlampen (inclusief voldoende reservebatterijen)

– Kaarsen, ontstekers, brandblussers, koolmonoxidemelders

– Water (2 liter per persoon per dag; 3-5 dagen), drankjes, thee, koffie

– Duurzaam voedsel voor 2 weken (pasta, rijst, ingeblikt voedsel …)

– Essentiële medicatie voor 2 weken, EHBO-doos

– Toiletartikelen, vuilniszakken, plakband, ritssluitingen

– Gasfornuis, grill, brandstofpasta

– Contant geld in kleine biljetten en munten

– Slaapzakken, dekens, warme kleding

– Spelletjes, blokken, pennen

– Auto altijd minimaal halfvol getankt.

Bedenk voor jezelf wat je twee weken nodig hebt om rond te komen. Welke speciale behoeften zijn er in uw huishouden (kleine kinderen, huisdieren, verzorging, enz.)? Ook is het belangrijk om de gekoelde goederen snel op te gebruiken, zodat ze niet bederven.

Plan zoals je zou doen voor een tweewekelijkse kampeervakantie tussen je eigen vier muren!

Wij kunnen daar uiteraard nog zaken aan toevoegen, zoals bvb. uiteengezet in onze reeks ‘Prepping Tips‘. Wij denken dat de miserie trouwens een stuk langer zal duren dan twee weken.

Vervolgens worden nog concrete tips gegeven, over wat men moet doen:

Bedenk samen met familie en vrienden welke problemen zich voordoen en welke mogelijke oplossingen kunnen worden voorbereid. Voorbeelden zijn:

– Zorg voor voorraden voor 2 weken

– EHBO-cursus voltooien

– Regel een ontmoetingspunt waar je elkaar kunt ontmoeten als de verbinding niet meer werkt (bijvoorbeeld met de kinderen die op school zijn of ergens anders weg van huis)

– Werk samen met buren en gebruik samen bepaalde middelen of kijk naar mensen in nood

En tot slot, wat na de blackout?

Niemand weet precies wat er gaat gebeuren als gevolg van een black-out. Wat wel zeker is, is dat we niet zo snel terug zullen keren naar onze gebruikelijke “dagelijkse routine”.

Het is belangrijk dat we zo’n crisis alleen samen kunnen overwinnen en dat het van ons allemaal afhangt om de ernstige gevolgen van een black-out het hoofd te bieden.

Het begint met preventie en gaat verder met helpen in een crisis. Zelforganisatie in de buurt en in de wijk is dan vereist!

Aldus het Oostenrijkse Leger. Dit is de video die ze op 6 oktober publiceerden:

Zoals Schwab en andere leden van het WEF reeds aankondigden, zal de crisis ten gevolge van een cyberpandemie veel erger zijn, en zal de Covid-19-crisis hiermee vergeleken slechts als een “kleine storing” worden gezien.

Opvallend is dat de Amerikaanse voorganger Dana Coverstone vorig jaar in een visioen zag dat het licht in de VS uitging rond de kerstperiode.

Ik zie steeds meer dingen in mijn dromen die apocalyptisch zijn en angstaanjagend. Ik deel deze dromen niet om angst bij de mensen te veroorzaken. Ik zag de kalender van december en een vinger traag en krachtig de naam december onderlijnen. Dan draaide de kalender naar januari en ook traag en krachtig onderlijnen. Het eerste wat ik zag waren lange voedselrijen. Ik zag mensen wachten op wat uren leek. Ze stonden in de rij, niet in auto’s. Dit zag ik over de hele natie. Ik zag schepen in de havens, aan zowel de Oost- en Westkust. Er was niets dat op zee voer. Ik zag een opschrift: ‘De Baltic Dry Index is dood.’ Er was niets dat in de handel bewoog over de hele wereld.

Het was december en ik zag geen kerstlichtjes. Er waren geen koopjes of eindejaarsvertoon. Er was geen kerstmisvertoon, geen ‘Santa Claus’, niets. Er was een grote droefheid over het land. De mensen leken zeer verbijsterd en zeer verward. Maar er waren Christenen die opkwamen omdat ze geloof hadden, ze hadden hoop in Christus en ze leken als brandende kolen. Ze droegen toortsen overal waar ze gingen. Veel mensen verwierpen hun benadering, maar ze waren niet ontmoedigd en bleven mensen vertellen over Jezus. Ze bleven de mensen vertellen dat ze verschrikkelijk hard Jezus nodig hadden op dat moment. Ze zeiden: ‘Je hebt Jezus NU nodig! Je moet niet wachten, je hebt geen morgen, je hebt Jezus NU nodig!’ Velen verwierpen het, maar sommigen kwamen en gaven zich aan Jezus, baden en werden gered. Het leek dat er shoppingcentra omgevormd waren tot schuilplaatsen. Ook voetbalstadiums. Het deed mij denken aan orkaan Katrina. De rolluiken in de zaken in de shoppingcentra waren dicht, maar ik zag mensen op veldbedden en ik zag voedselbedeling. Het was niet zoals toevluchtsoorden voor daklozen, maar het was vanwege iets dat gebeurd was en dat mensen in schuilplaatsen verbleven. Ik zag verder gesloten woningen, ik zag mensen in hun huis die vesten en mantels droegen, hun gordijnen waren gesloten. De mensen in mijn dromen die in hun huis zijn, kijken naar wat er gaande is. Ik kon door de opzij geschoven gordijnen precies sneeuw zien dat op de weg lag, het was vuil, het was donker, het was grijs. Het was geen witte zuivere sneeuw.

Ik zag opschriften: ‘Stroomonderbrekingen in het zuidwesten.’ en een ander opschrift: ‘Amerikanen weten niet wie de schuld heeft aan de duisternis.’ Sommige duisternis in de gebieden reikte tot in Canada. Dat was in het noorden. Het was niet overal, maar ik zag Amerika met flikkerende lichten. Het was alsof ik het hele land zag, Alaska en Hawaii erbij. Het licht flikkerde en gaf een lichtflits en ging uit. Amerika was als een gloeilamp die uitging.

Bron: Bundesheer.AT