Nieuw ingezonden getuigenis van Catharina Van der Hart [pseudoniem], verpleegkundige op een een acute dienst gastro-enterologie, oncologie, neurologie in een ziekenhuis in Vlaanderen. Wij hebben reeds verschillende persoonlijke ontmoetingen en gesprekken gehad met haar. In deze update vertelt ze over een persoonlijke situatie met één van haar kinderen, en wat ze momenteel ziet in het ziekenhuis waar ze werkt:

Wij leven als gezin in de situatie van co-ouderschap, zoals helaas zovele gezinnen. Door een ingeving en de vreemde attitude van de oudste kinderen toen ze bij ons waren zijn we steeds meer gaan aanvoelen dat er iets niet klopt, dat ze misschien wel in het geheim gevaccineerd werden. Wij hadden vooral dat vermoeden bij de oudste dochter (15j) en hebben dan contact opgenomen met de huisarts: tot onze ontsteltenis kregen we te horen dat zij inderdaad al dubbel gevaccineerd werd in augustus. We konden onze oren niet geloven.

We hebben haar ondertussen niet meer kunnen spreken, ze wordt afgeschermd door haar vader. Door de dag begon ons te dagen dat misschien ook mijn jongste dochter (12j) al wel gevaccineerd zou kunnen zijn en hebben dan nog eens naar de huisarts gebeld en wat bleek: er was eveneens voor haar een vaccinatie gepland. We hebben hemel en aarde moeten bewegen via de burgemeester om de verantwoordelijke arts van het vaccinatiecentrum aan de lijn te krijgen. Wij waren zo boos en verontwaardigd en hebben al onze gal aan de dokter gespuwd, een uur lang! Wel, je kunt je niet voorstellen hoe rustig en onbewogen deze arts bleef onder de woordenvloed van onzentwege. Het was echt niet normaal! Het enige wat ze probeerde te weerleggen was haar eigen verantwoordelijkheid in deze zaak:”Wij artsen gaan ervan uit dat ouders onder elkaar de juiste beslissing hebben genomen”. Een cynische uitspraak natuurlijk in een tijd dat zoveel ouders gescheiden leven. Namen van de verpleegkundige en arts die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatie van onze oudste dochter hebben wij niet in handen gekregen. Deze lui beschermen elkaar. Het is stuitend hoe apathisch de verantwoordelijken zijn!

Toch zijn we er in geslaagd om de geplande vaccinatie van onze tweede dochter te verhinderen. Dit conflict met de vader zal nu waarschijnlijk voor de rechtbank moeten beslecht worden. Het is ongelooflijk dat de overheid deze daden mogelijk maakt door de procedure voor de vaccinatie van kinderen zo doelbewust te bepalen dat toestemming van een ouder voldoende is om zo de eventueel bezwaar makende ouder buiten spel te zetten! En dat terwijl het doodsimpel is om deze conflicten tussen ouders te vermijden door een dubbel ondertekend document te eisen bij vaccinatie. Wij beraden ons om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen want waarom moeten wij al dat onrecht blijven accepteren?

We leven in ongekend immorele tijden waar quasi iedereen verdoofd lijkt te zijn… De angstpsychose die door de regeringen werd gecreëerd is een niets en niemand ontziend “monster” dat iedereen naar zich toetrekt. Bewijs is de extreem hoge vaccinatiegraad onder de bevolking. Het uiteindelijke doel is iedereen, werkelijk iedereen te vaccineren. Ja en nu komen de jongste kinderen aan de beurt want: “daar raast nu het virus rond”, zoals de media dat zo angstaanjagend meedelen. Zij zijn nu ineens de motor van de pandemie geworden terwijl dat uiteraard een grove leugen is. Maar de teststrategie samen met de PCR-test is een uitstekend middel om de pandemie te situeren waar men maar wil.

Het CLB en de school doen beiden hun grote duit in de zak: ze stellen een toestemmingsformulier voor vaccinatie ter beschikking uitgaande van de overheid waar maar één ouder moet ondertekenen. De directies en verantwoordelijken hebben geen schuldbesef en zien daar totaal geen erg in. Ze verstoppen zich achter de overheid. Een overheid die compleet dubbelzinnig is in verband met de toestemming voor vaccinatie. Er moet zogezegd toestemming zijn door de ouders maar in de praktijk blijkt een ouder voldoende te zijn. In het ene document lees je “ouders”, in het andere “ouder(s)”, in het vaccinatiecentrum moet ook slechts een ouder aanwezig zijn, er moet geen document zijn dat beide ouders akkoord zijn terwijl de overheid weet dat er zoveel co-ouderschap is. Dit is allemaal doelbewuste strategie. Het medisch personeel dat toedient steekt zich eveneens weg achter de “overheidsprocedure”.

De overheid gaat zelfs zo ver om via de media breed uit te smeren dat de ouderlijke toestemming “desnoods” (dus zonder probleem) kan omzeild worden door het kind! Duivelse tactiek! Tout court!Ja, hoe kunnen jonge kinderen zonder enige levenservaring gefundeerd en doorleeft wilsbekwaam worden geacht! Dit is zo ridicuul!

Het is zo vreemd en werkelijk onbegrijpelijk dat er zoveel mensen zijn die de overheden en de farmaceutische bedrijven volledig vertrouwen terwijl in normale omstandigheden niemand een hoge pet op heeft met de politici en de overheden. Door middel van de angst voor deze “vreselijke ziekte” heeft men erg veel moreel kwaad gesticht.

Kinderen die kerngezond zijn blootstellen aan gentherapie zal zonder twijfel heel zware gevolgen hebben voor hun gezondheid en hun verder leven.

Wij zijn nog nooit zo diep gekwetst en ontgoochelend geweest over hoe alles is verlopen.

We begrijpen niet dat alle die dokters en verpleegkundigen in staat zijn nog één iemand te vaccineren als iedereen weet dat er al zoveel slachtoffers gemaakt zijn door de gentherapie.

Wij roepen alle artsen en verpleegkundigen die dit lezen op zich te bezinnen alvorens mee te werken aan deze praktijk: de hele wereldbevolking, waarvan de merendeel gezonde mensen kost wat kost willen inspuiten met een experimenteel middel waarvan niemand weet wat er juist inzit, kan onmogelijk een goede bedoeling hebben. Denk aan de eed van Hippocrates: “in de eerste plaats niet schaden”! Hier moeten artsen terug over gaan nadenken: ten allen prijze vermijden dat de schade door een medicijn of vaccin groter zou zijn dan de eventuele schade door de ziekte.

Ikzelf ben verpleegkundige op een acute dienst gastro-enterologie, oncologie, neurologie.

Deze week zijn er 4 diagnostische lumbale punctie doorgaan op onze dienst. Lieve mensen 4!!! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. 4 lumbale puncties en bovendien allemaal bij jonge mensen!! Op NMR-scanner zijn witte vlekken te zien in de hersenen en via lumbale punctie probeert men dan te achterhalen wat de oorzaak is!

Lieve mensen, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Onze hoofdverpleegkundige die volledig mee is in het coronaverhaal stelde zich toch ook vragen. Zoveel lumbale puncties bij jonge mensen! Ik zei hem: “En we mogen geen linken leggen, hé!”

Ik ben zo ten einde raad over wat er is gebeurd met mijn dochter en wil daarom getuigen.

Het zijn zeer misdadige regeringen die op deze ongekende sluwe en slinkse wijze de hele gemeenschap tegen elkaar opzetten, op grote schaal families verscheuren door middel van deze duivelse gentherapie. Wij kunnen u verzekeren: het komt loeihard binnen als je te weten komt dat je eigen kinderen je maandenlang hebben belogen en bedrogen. Dat is hartverscheurend.

Lieve mensen, als jullie in dezelfde situatie zitten als wij verwittig dan onmiddellijk het vaccinatiecentrum in jullie buurt en verwittig jullie huisarts dat uw zoon of dochter absoluut niet mag gevaccineerd worden. Anders kan het te laat zijn!

U kunt uw kind nog redden.

Catharina