Onze bekende “filantroop” en vaccinpromotor Bill Gates heeft tijdens een ontmoeting met de voorzitter van de Health Select Committee en de voormalige minister van Volksgezondheid van het VK, Jeremy Hunt, op de COP26-top deze week gesuggereerd dat er best miljarden worden geïnvesteerd in een wereldwijde pandemische taskforce die ‘germ games’ of ziekteverwekkersoefeningen’ houdt om zich “voor te bereiden op toekomstige uitbraken of bioterroristische aanvallen”.

Gates wil een Pandemic Task Force op het niveau van de WHO oprichten, “die toezicht houdt en ziekteverwekkersoefeningen’ houdt, waarbij je oefent,” zo zei Gates. Hij gaf als potentieel scenario voor zo’n ziekteverwekkersoefening opnieuw de suggestie van bioterroristen die de pokken op meerdere luchthavens loslaten:

“Je zegt OK, wat als een bioterrorist de pokken bracht naar 10 luchthavens, hoe zou de wereld daarop reageren? Er zijn natuurlijke epidemieën en door bioterrorisme veroorzaakte epidemieën, en dat zou véél erger kunnen zijn dan wat we vandaag meemaken.”

Bill Gates zegt dat deze taskforce best zo snel mogelijk wordt gefinancierd en een prioriteit zou moeten zijn voor zowel de VS als het VK. Het onderzoek en de ontwikkeling binnen die organisatie zou tevens “het goedkoper maken van vaccins, het opzetten van ‘grote vaccinfabrieken’ én het uitroeien van de gewone verkoudheid en de griep” inhouden.

Op 24 april 2020, in The Late Show op CBS, kondigde Bill Gates eveneens op een vage manier aan dat er een tweede ‘pandemie’ aan komt, die veel erger zal zijn en een bioterroristische aanval zou inhouden met een virus met een hoog sterftecijfer. Hij zei:

“Het idee van een bio-terroristische aanval is zowat het nachtmerrie-scenario, omdat een pathogeen met een hoog sterftecijfer zou genomen worden. Het goede nieuws is – hoe deprimerend dit ook klinkt – dat het meeste werk dat we gaan doen om klaar te zijn voor ‘Pandemie 2’ – ik noem dit [COVID-19] ‘Pandemie 1’ – het meeste werk dat we gaan doen om daar klaar voor te zijn, zijn ook de dingen die we moeten doen om de dreiging van bioterrorisme te minimaliseren.”

In een talkshow op C-SPAN zei Gates:

“Het testen zou heel snel opgevoerd kunnen worden. Enkele landen die de epidemie bijna geheel konden vermijden, zoals Taiwan, Nieuw-Zeeland, Australië; zij namen hun ervaringen en bereidden zich voor, en bewogen veel sneller. Zodus wij… we moeten ons voorbereiden voor de volgende [plaag]. Deze,… zou ik zeggen… zal dit keer wel aandacht krijgen.

Bij de laatste twee zinnen begon Gates te glimlachen. Naderhand moest hij zijn lach onderdrukken; en zijn vrouw zat te glunderen. Zie ook onderstaande video vanaf 8:14:

Ook Warren Buffet, een goede kameraad van Bill Gates, zei afgelopen zomer:

“Er zal een andere pandemie zijn. We weten dat.”

Net zoals de Directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Gebreyesus afgelopen mei:

“Een virus dat besmettelijker en dodelijker is dan Covid-19 zal de wereld in de volgende pandemie leiden. Vergis u niet, dit zal niet de laatste keer zijn dat de wereld de dreiging van een pandemie ziet. Het is een evolutionaire zekerheid dat er een ander virus zal zijn, met het potentieel om besmettelijker en dodelijker te zijn dan deze.

Zij weten dat inderdaad. En wij weten het ook.

Diverse politici, vooral in de VS, nemen nogal eens het woord ‘donkere winter’ (“dark winter”) in de mond. Operation Dark Winter was eigenlijk de codenaam voor een simulatie van een bioterroristische aanval, die gehouden werd van 22-23 juni 2001 (dus 20 jaar geleden). In die simulatie, die net zoals Event 201 door het Johns Hopkins Center for Health Security werd georganiseerd, werd op wijde schaal het vrij besmettelijke en dodelijke pokkenvirus losgelaten in de VS.

“Het gesimuleerde scenario van Dark Winter omvatte een initiële lokale aanval van de pokken op Oklahoma City, Oklahoma, met additionele aanvallen in Georgia en Pennsylvania. De simulatie was ontworpen om uit de hand te lopen. Dit zou een onvoorziene situatie creëren waarin de Nationale Veiligheidsraad worstelt om zowel de oorsprong van de aanval vast te stellen als om het zich verspreidende virus tegen te houden. Door niet in staat te zijn gelijke tred te houden met de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt, doet zich een nieuwe catastrofale gebeurtenis voor waarbij massale burgerslachtoffers de Amerikaanse ziekenhuiscapaciteiten zouden overweldigen.”

En in deze simulatie leidde de aanval tot een enorm verlies van levens.

De rampzalige gebeurtenissen die zouden resulteren in het massale verlies van mensenlevens, werden gebruikt om de zwakheden van de Amerikaanse gezondheidszorginfrastructuur en het onvermogen om een dergelijke dreiging aan te pakken, uit te buiten. De onvoorziene gebeurtenissen waren ook bedoeld om de wijdverbreide paniek aan te pakken die zou ontstaan en die zou resulteren in massale sociale instorting en massaal geweld.

En nog opvallender, een jaar later, in 2002, verscheen op de BBC de fictieve documentaire ‘Smallpox 2002: Silent Weapon over een biologische aanval met het genetisch verbeterd (gemanipuleerd) pokkenvirus op de Verenigde Staten. De fictieve documentaire gaat uit van een ‘worstcasescenario’, waarin de ziekte zich wereldwijd verspreidt.

De film is hier te bekijken:

Het pokkenvirus was een zeer dodelijke ziekte. Lezen we even op Wikipedia:

Pokken of variola was een uiterst besmettelijke en levensbedreigende virusziekte die de mensheid millennia heeft geteisterd. Er wordt geschat dat er in het 18e-eeuwse Europa jaarlijks 400.000 dodelijke slachtoffers vielen door de pokken, en dat een derde van het aantal gevallen resulteerde in blindheid. Veel van degenen die een epidemie overleefden, beschikten daarna over voldoende afweer. Onder volken waar het virus onbekend was, leidde een besmetting tot desastreuze gevolgen, bijvoorbeeld in Amerika door de Columbiaanse uitwisseling.

De ziekte wordt veroorzaakt door het pokkenvirus. Er zijn twee soorten: de minder gevaarlijke Variola minor en de bij niet-ingeënten meestal dodelijke Variola major. Er zijn ook diverse verwante dierlijke virussen, met name het koepokvirus, dat vaccinia (koepokken) veroorzaakt. Het doormaken van koepokken geeft een mens bescherming tegen pokken. Daartegen kon men zich door bewuste besmetting met koepokken dus beschermen; de term vaccineren is dan ook afgeleid van het Latijnse woord vacca (koe).

[…]

Frascos de varíola esquecidos são encontrados em caixa de ...

Het vaccineren heeft deze ziekte uitgeroeid, doordat het vaccin zeer effectief was (er werd ingeënt met de levende koepokken, waarvan de ziekte zeer mild verliep; er ontstond een blaas op de huid die daarna verdween, en vervolgens was men immuun voor zowel de koepokken als de echte pokken), doordat er geen asymptomatische dragers zijn én de ziekte niet bij dieren voorkomt. De pokken was een belangrijke doodsoorzaak in de middeleeuwen:

Pokken kwamen epidemisch voor en maakten in golven grote aantallen slachtoffers in de middeleeuwen en daarna. De ziekte was een belangrijke doodsoorzaak: rond de 30% van de besmette personen overleed eraan.

Tevens heeft het hele bevolkingsgroepen uitgeroeid in Centraal- en Zuid-Amerika ten tijde van de Spaanse kolonisering:

Men zou kunnen zeggen dat de pokken de geschiedenis hebben beïnvloed. De Spanjaarden konden zich mede zo gemakkelijk meester maken van de Azteken- en Incarijken doordat de Spaanse veroveraars door de pokken werden vergezeld, waardoor de Indiaanse bevolking, die geen enkele weerstand had, werd gedecimeerd. Toen Hernán Cortés op de Mexicaanse kust landde, bestreed hij een rivaliserend legertje conquistadores, waarin zich een besmette soldaat bevond. Deze soldaat besmette een van Cortés’ eigen soldaten. De soldaat stierf toen Cortés’ leger zich uit Tenochtitlan weg moest vechten, maar in de schermutselingen de Azteken besmette. Toen de stad een jaar later viel, had zich een enorme epidemie voorgedaan die het grootste deel van de bevolking had gedood. De overlevenden waren te overleven om zich te verdedigen.

En verder:

Ook verspreidde het virus zich over Noord-Amerika, waar eveneens enorme klappen vielen. Het stedelijk netwerk rond de Mississippi werd door de ziekte vernietigd voordat er ook maar een enkele Europeaan het gebied had betreden: zoveel mensen overleden dat de resterende inwoners de steden verlieten en een nomadische levensstijl aannamen. Hierdoor konden de Europeanen zich ondanks hun kleinere aantallen goed handhaven, maar moesten ze wegens gebrek aan werkkrachten wel slaven uit Afrika invoeren om op de plantages te werken. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de huidige Amerikaanse bevolking voor het grootste deel ofwel van Europese, ofwel van Afrikaanse oorsprong is.

Historija /Kako je Jugoslavija pobijedila virus Variola ...

Over de pokken als biowapen:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden Japan, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onderzoek naar de mogelijkheden de pokken als biologisch wapen in te zetten. Tijdens de Koude Oorlog onderzochten met name de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de mogelijkheden hiervan. Zeker na het stoppen van de vaccinaties kon de ziekte immers in theorie grote schade aanrichten bij een niet-gevaccineerde bevolking. Keerzijde was echter dat de eigen bevolking eveneens niet gevaccineerd was.

[…] Recent zijn de pokken weer in de belangstelling gekomen als mogelijk agens voor een aanval met biologische wapens door terroristen. De vraag of de laatste culturen moeten worden vernietigd of niet, is inmiddels minder relevant omdat het waarschijnlijk binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn het virus te maken, ook als het nergens meer wordt bewaard.

Het is dus een vaststaand feit dat de laboratoria van onder meer het Russische en Amerikaanse leger nog over pokkenculturen beschikken. Het zullen natuurlijk geen “terroristen” zijn die de pokken zullen loslaten, zoals Gates of Wikipedia beweren, want die geraken nooit de zwaarbeveiligde militaire laboratoria binnen, maar de overheden zelf. Het zal wederom een ‘false flag‘ zijn.

Wijlen John Paul Jackson uit de VS zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste (vermeende pandemie) zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een andere pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Er is ook een Belgische profetie die spreekt over een soort ‘pest’. De gestigmatiseerde Leonie Van Den Dijck uit Onkerzele, nabij Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen, voorzegde in de jaren 1930 dat er in de (toen) verre toekomst ‘de pest’ zou uitbreken; de dorpen rondom zouden afgesloten worden (lockdown) en de ziekte zou volgens haar niet kunnen genezen worden. Het enige dat die ‘pest’ zal kunnen genezen, zal het water zijn dat aan de grot – de plaats waar O.L.Vrouw is verschenen – zal ontspringen. Ze zei dat ze in een visioen groepen uitgemergelde mensen zag die al wenend naar de grot kwamen om water te bekomen [dit wijst ook op hongersnood]. Zij sprak over de ‘pest’, wat wijst op een ziekte met builen of zweren, maar het zal de “gewone pest” niet zijn zoals wij die kennen, omdat dit een bacteriële infectie is, en in een vroeg stadium vrij makkelijk te genezen valt met antibiotica. Zij was een ongeletterde vrouw en beschreef enkel wat zij zag in haar visioen.

De hamvraag is dan ook: zal het een (gemanipuleerd) pokkenvirus zijn, waar net de covid-gevaccineerden vatbaarder voor zullen zijn? Opvallend is dat het pokkenvirus inderdaad niet te behandelen of te genezen is met medicijnen. De enige echte behandeling was het preventief vaccineren met het levend koepokkenvirus. Verder staat vast dat de immuniteit van de covid-gevaccineerden sowieso achteruit gaat, richting nul immuniteit, zelfs bij (oudere) mensen die in hun jeugd nog gevaccineerd zijn geweest tegen de pokken. Die eventuele immuniteit tegen de pokken zal ook verdwenen zijn. Bij een besmetting met eender welke gevaarlijke ziekte is de kans op dodelijke afloop veel groter. Zoals reeds in ons artikel ‘Is Covid eigenlijk gewoon de griep‘, bij scenario 3 uiteengezet, zal een link met het Covid-vaccin dan niet gelegd worden:

Scenario 1 of 2 [scenario 1: Covid = griep] geldt dan eveneens voor hier, behalve dan dat het vaccin geen mRNA bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een reeds circulerend virus. Dit vaccin maakt via mRNA spike-eiwitten aan van een toekomstig (in het lab gemanipuleerd) virus dat nog moet worden losgelaten (en dat misschien géén coronavirus is). Want niemand kan die mRNA sequentie controleren. Indien dat virus wordt losgelaten en zich onder de bevolking verspreidt, zal dat onder gevaccineerden massale sterfte tot gevolg hebben, waardoor er effectief depopulatie optreedt. Dat kan ook een reden zijn waarom overheden er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen ingeënt te krijgen met dat vaccin, zodat er geen significante controlegroep (de niet-gevaccineerden) is, zodat er geen enkele link kan/zal gelegd worden met de vaccinatie. De elites, die niet gevaccineerd zijn (of ingespoten werden met een zoutoplossing) hebben dan ook niets te vrezen bij deze ‘toekomstige pandemie’, omdat zij niet of weinig vatbaar zullen zijn, zodanig dat ze ook hier de volledige controle behouden. Ook andere niet-gevaccineerden hebben dan niets te vrezen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de bewering van Bill Gates in april 2020 dat de volgende pandemie wél aandacht zou krijgen, en dat ‘pandemie twee’ een bioterroristische aanval zou inhouden met een ‘pathogeen met een hoog sterftecijfer’.

Dr. Yeadon zei dan ook in april:

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. 

Het belangrijkste is hier: wij mogen hoe dan ook niets vrezen en moeten ons volledig toevertrouwen aan God en vertrouwen op Zijn bescherming (door onder meer het gebed voor het Zegel van Bescherming). Hij heeft over alles de controle. Dit zijn dingen die kunnen afgezwakt worden door gebed. De kans is groot dat eerst de Grote Waarschuwing komt (de wereldwijde gewetensverlichting), daarna de Wereldoorlog en pas dan (als onderdeel van de plagen die erop volgen, en die God toelaat) de uitbraak van het pokkenvirus. De tijd zal het leren.

En nog tot slot: als men na de pokkenpandemie met een vaccin komt aandraven, vertrouw dat evenzeer voor geen haar.

Bronnen: RT, Wikipedia, eigen archief