Steeds meer landen beginnen kinderen van 5 tot 11 jaar te injecteren met de experimentele mRNA-vaccins. In april begonnen in de VS zelfs al de testen op zuigelingen van 6 maanden. In België heeft Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke reeds een ballonnetje opgelaten omtrent de vaccinatie van 5-11 jarigen, waarbij hij liet weten “een voorstander” te zijn. In een recent interview zegt Dr. Malone, de uitvinder van de mRNA vaccin-techniek, dat de experimentele Covid-vaccins meer kinderen dan volwassenen zullen doden, en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn.

In de VS belandde deze zomer een kind van 12 jaar permanent in een rolstoel nadat ze deelnam aan de klinische proeven voor de Covid-vaccins van Pfizer voor kinderen. De enige diagnose die ze kreeg was een spraakgebrek of functionele neurologische symptoomaandoening, en ze steken het op “angst”. Maar haar moeder legde uit dat na haar tweede vaccin, ze enorme pijn kreeg, alsof ze haar hart uit haar lichaam trokken langs haar keel. Het kind ontwikkelde ook gastroparesis, problemen met de bloeddruk, problemen met de hartslag, geheugenverlies, en bovendien kan ze geen voedsel meer verteren, waardoor ze aan een infuus hangt. Ze kan ook niet meer lopen en zelfs haar hoofd niet meer recht houden, waardoor ze permanent in een rolstoel belandde. Dit is slechts één voorbeeld, dat uiteraard door de media onder de mat geveegd werd.

Heel wat rijke figuren hebben zich daarom verenigd in ‘The Unity Project’, omdat ‘ze woest zijn’ over wat er nu wordt gedaan met deze afgedwongen Covid injecties. Dr. Malone:

We staan op de drempel van groot verzet. De trieste waarheid is dat eerst heel veel kinderen zullen sterven voordat mensen wakker worden. Dat zal gebeuren, en de oprichters van The Unity Project zijn hier laaiend om. Ze drukken er nu met opzet snel iets door om kinderen te beschadigen en te doden. Nu beginnen ze zelfs klinische testen met zeer jonge kinderen (peuters en zuigelingen). Er zullen kinderen sterven. Er zullen kinderen worden beschadigd. Het lijkt erop dat dit eerst moet gebeuren voordat mensen wakker worden en uit de hersenmist komen waar ze nu aan lijden, en hier tegen gaan vechten.

Malone herhaalt dat hij ‘enorm gedesillusioneerd’ en ‘zeer depressief’ is over wat er nu gedaan wordt.

Wat is er gebeurd met mijn industrie, met alles wat ik heb geleerd, met de technologie die ik uitgevonden heb? Dit is NIET oké. Wat kun je doen? Mijn collega’s wachten af en willen er geen drukte over maken, omdat ze hun baan niet willen verliezen en niet willen worden verketterd door de pers. Maar je kunt ook opstaan en het juiste doen. We hebben een cultuur zoals de overheid gekregen: liegen, bedriegen, regels breken is de norm geworden.

Hijzelf zegt dat hij vanbinnen ‘razend’ is om wat er momenteel aan het gebeuren is, en hij maant iedereen aan:

Laat uw kinderen niet vaccineren!

Vanwege deze ontwikkelingen willen we opnieuw even ingaan op de profetische boodschappen (gegeven aan een Ierse moeder, en bekend als ‘het Boek der Waarheid’). Net zoals de Heer in het Oud Verbond profeten stuurde, stuurt Hij profeten in de Eindtijd. Deze Covid-vaccinatie werd er 9 jaar geleden voorzegd, waarbij gewaarschuwd werd voor een ware volkerenmoord:

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing. Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene schaal lijden te veroorzaken. Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want deze zal jullie doden! Hun verdorven intriges zouden al die onschuldige zielen, die er geen idee van hebben hoe machtig zij zijn, schokken. Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn in alles wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn. Zij controleren banken, overheden en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van de terreur in het Midden-Oosten.

Jezus Christus, 17 juni 2012

De ene-wereldregeringen, in het leven geroepen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna voltooid en het zal weldra de wereld voorgehouden worden. In het kielzog daarvan zal de nieuwe ene-wereldreligie komen, een gruwel in de ogen van Mijn Vader. Mijn Kerk werd verpest door interne vijanden, die wolven in schaapskleren zijn. Zij misleiden iedereen met wie zij in contact komen. Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden. Dit is een tijd waarin enkel het gebed – en veel daarvan – de impact van deze verschrikkelijke verdorvenheid, teweeggebracht door een elitegroep van mensen met macht, kan verzachten.

Jezus Christus, 3 oktober 2012

De opmars van deze satanische groeperingen, die zich door bedrijfs- en netwerkorganisaties aan de wereld vertonen, viert hoogtij. Zij zijn overal: zij beramen complotten, houden betogingen, zweren samen en maken verdorven plannen om miljoenen onschuldige mensen om te brengen. Zij zullen door verplichte vaccinaties een vorm van volkerenmoord invoeren die tegen jullie kinderen gericht is, met of zonder jullie toestemming. Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden.

Jezus Christus, 9 november 2012

De invoering van een wereldwijd vaccin, gericht op zuigelingen en jonge kinderen, zal sinds de dood van de Joden onder Hitler één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit zijn. Dit snood plan zal mogelijk worden omdat veel van jullie overheden hun volk dwongen om veranderingen in hun wetten te aanvaarden, die hun regeringen de macht geven om wetten tegen onschuldige kinderen af te dwingen. Denk eraan dat het enige wat Mijn Vader ervan afgehouden heeft om aan de wereld een einde te maken, de liefde van die trouwe dienaren onder jullie is.

Jezus Christus, 10 november 2012

En tot slot een boodschap over de enige weg naar de ware vrijheid:

Laat jullie niet misleiden, kinderen! Jullie moeten je tot Mij wenden om hulp zodat de verdorven gebeurtenissen, gepland door heimelijke wereldmachten, afgezwakt kunnen worden. De enige weg naar echte vrijheid is wanneer jullie je geloof in Mij weer aanwakkeren. Dat zal spoedig gebeuren, Mijn dierbare kinderen, zodra Ik Mij tijdens de Waarschuwing – die dichter en dichterbij komt – aan de wereld vertoon. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor diegenen die ogen hebben, maar die blind zijn voor Mijn allerheiligste Woord. Bid voor diegenen die doorgaan met het verdraaien van Mijn Leer en voor Mijn gewijde dienaren, die uit lafheid zwichten voor de eisen die door regeringen aan hen gesteld worden. Er is maar één Heerser die voor de toekomst verantwoordelijk is, en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper en Maker van alles. Bewijs Hem bovenal trouw en jullie zullen bij het voortgaan op het pad der Waarheid een houvast vinden.

Jezus Christus, 22 augustus 2011

Bronnen: Infowars, Xandernieuws, Foxnews