EuroMOMO monitort de sterfte in Europa en houdt in het bijzonder de oversterfte in de gaten, die gerelateerd kunnen zijn aan ziekte of andere publieke dreigingen voor de gezondheid. Er worden elke week nationale sterftestatistieken van 29 landen in Europa doorgegeven, ondersteund door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en – controle (ECDC), en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als men de grafieken bekijkt van de oversterfte van diverse leeftijdsgroepen, ziet men duidelijk dat de oversterfte voor 2021 (het vaccinatiejaar) een stuk hoger ligt dan voor 2020 (het jaar waarin de “pandemie” toesloeg).

Bij de leeftijdscategorieën zien we duidelijk dat de (geaccumuleerde) oversterfte voor 2021 (lichtblauw) bij de leeftijdsgroepen 15-74 jaar heel wat hoger ligt dan 2020 en voorgaande jaren. Bij 14-44 jarigen zien we dat het vooral vanaf de zomer de hoogte is ingeschoten, dus vanaf dat deze bevolkingsgroep werd gevaccineerd.

Opvallend is dan weer dat vanaf 75+ jaar de “oversterfte” niet hoger is dan 2020, en bij 85+ zelfs gelijk of lager dan voorgaande jaren (2017, 2018).

Uiteraard moet men bedenken: wat is oversterfte? Want de bevolking vergrijst, dus is het normaal dat er naarmate de jaren verstrijken, bij de oudere bevolking meer overlijdens zijn. Bij de jongere bevolking echter, vooral bij 15-44 jarigen, is het effect van de vaccinatie duidelijk te zien. Die stijging in sterfte is niet te wijten aan “corona”!

Bron: Euromomo.eu