Griekenland is het tweede land in Europa dat de experimentele Covid-vaccinatie verplicht gaat maken voor de hele bevolking, nu beginnend bij de 60-plussers. In Oostenrijk is het reeds verplicht voor de hele bevolking tegen 1 februari. Er zullen dan ook sancties komen voor diegenen die zich niet laten injecteren.

Diegenen in Oostenrijk die de experimentele Covid-vaccinatie blijven weigeren, kunnen volgens een gelekte kladversie van de zogenaamde Covid-19 Vaccinatie Beschermingswet, die door Die Presse kon ingekeken worden, binnenkort zware straffen onder ogen zien. Indien de wet, die vanaf februari in voege zou gaan, wordt goedgekeurd, zou deze van toepassing worden op alle burgers van Oostenrijk en de permanente inwoners (ook met een andere nationaliteit).

Onder die wet zou ieder die weigert in te gaan op een vooraf bepaalde vaccinatieafspraak, een officiële oproep krijgen van de lokale autoriteiten. Indien een individu er niet in slaagt op te dagen, zouden ze hem binnen de volgende vier weken nog eens oproepen. Indien de tweede officiële oproep niet wordt beantwoord, zou die persoon een boete riskeren van €3600 of vier weken gevangenisstraf. De boete zou verhoogd worden tot €7200 voor diegenen die reeds twee keer beboet werden voor het schenden van de vaccinatieverplichting. Ook de boosterprikken zouden verplicht worden. Niemand kan echter gedwongen naar het vaccinatiecentrum gebracht worden om daar tegen hun wil een prik te krijgen.

In Griekenland dan, zullen 60-plussers die zich niet laten vaccineren beboet worden met een maandelijkse boete van €100, zo kondigde Premier Kyriakos Mitsotakis aan. Het vaccin wordt dus verplicht gemaakt voor de oudere (en vaak armere) bevolking. De Griekse premier zei dat de maandelijkse boete “de prijs te betalen voor de gezondheid” is. Hij noemde het een “kwestie van bescherming, niet van bestraffing.”

Dus boetes betalen beschermt ook tegen Covid?

Ook in België fantaseerde coronacommisaris Pedro Facon reeds over het opleggen van “onbetaalbare boetes” aan niet-gevaccineerden. Op 27 oktober zei Facon in VTM Nieuws:

“Ook het in de gevangenis gooien van mensen zonder vaccin is ‘een interessant verhaal‘, net trouwens als het veroordelen van deze mensen tot ‘onbetaalbare boetes. Over beide zaken moet intellectueel nagedacht worden, want uiteindelijk moeten er instrumenten gevonden worden om deze mensen hoe dan ook te sanctioneren”.

In Duitsland gaat men in de komende weken kijken om de Covid-vaccinatie verplicht te maken. De nieuwe bondskanselier Scholz zei:

“Het is belangrijk voor Duitsland om algemene verplichte vaccinatie te introduceren.”

Bron: RT (1), (2) (3)