En het [Beest] maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het Beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Apoc. 13,15-17

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn. 666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke [Covid-booster-] vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

Boek der Waarheid, De Heer op 1 juni 2012

De introductie van de implanteerbare microchip die verbonden zal zijn aan onze identiteits-, vaccinatie-, en bankgegevens, komt steeds dichterbij. Reeds in september vorig jaar publiceerden we een artikel over waarom de Covid-vaccinatie een opstap is naar het merkteken van het Beest. Ook Bisschop Athanasius Schneider, die nog onder het Communisme in de Sovjet-Unie heeft geleefd, waarschuwde daarvoor. In februari 2021 schreven we reeds over het feit dat de EU sinds 2019 – dus al vóór de coronaplandemie – bezig was met de plannen voor de introductie van een algemeen vaccinatiepaspoort in 2022. Het Zweedse bedrijf Dsruptive Subdermals ontwikkelde nu een implanteerbare microchip ter grootte van een rijstkorrel, welke uw Covid-vaccinatiestatus toont wanneer deze gescand wordt.

Tijdschema van de Europese Commissie van maart 2019.

De manager van Dsruptive Subdermals, Hannes Sjoblad, zei:

“Deze technologie bestaat en wordt gebruikt, als we het nu leuk vinden of niet. Ik ben blij dat dit in het publieke debat wordt gebracht. Nieuwe technologieën moeten breed besproken en begrepen worden. Slimme implantaten zijn een krachtige gezondheidstechnologie. Dit is wat we aan het maken zijn bij DSruptive en ons doel is om de gezondheidszorg op een globale schaal te transformeren.”

Sjobald gaf aan dat de chip moet fungeren als een medische identiteitskaart om na te gaan of iemand een cinema of een supermarkt mag binnengaan.

“Bijvoorbeeld, indien ik naar de film ga, of naar een shoppingcenter, zullen de mensen in staat zijn om mijn [vaccinatie-] status te controleren, zelfs als ik mijn smartphone niet bij heb.”

Wanneer de chip gescand wordt, verschijnt een pdf met alle gegevens van het ‘Europees Digitaal Covid Certificaat’, welke de vaccinatiestatus toont, alsook of die persoon in kwestie al dan niet positief testte.

Bill Gates, die in 2019 reeds orakelde dat een virus zich vanuit een ‘versmarkt’ in China over de hele wereld zou kunnen verspreiden, wist reeds in het voorjaar van 2020, aan het begin van de plandemie, dat er vaccinatiecertificaten gingen komen. In een Reddit-post zei hij:

“Uiteindelijk zullen we enkele digitale certificaten hebben, om te tonen wie er genezen is of wie recent getest werd, of wanneer we een vaccin hebben, wie het ontvangen heeft.”

Bill Gates, 18 maart 2020

Gates is ook de persoon die toen reeds met het idee speelde om implanteerbare technologie te gebruiken in de “strijd tegen Covid”.

Uiteraard is het integreren van de vaccinatiestatus in zo’n chip slechts het begin. Uiteindelijk zullen daar ook identiteitsgegevens, bankgegevens en zo meer in kunnen worden gestopt. De EU kondigde reeds in juni vorig jaar de introductie van de “Europese Digitale Identiteit” aan, ook wel een ‘digitale portefeuille’ genoemd, omdat het ook in de financiële (digitale) wereld kan gebruikt worden, zoals voor het betalen van uw belastingen, het openen van een bankrekening of het ‘huren van een fiets’.

Bank loan request using European digital identity

De overschakeling naar een digitale cryptomunt (digitale Yuan, digitale Ruble, digitale Euro) is ook een onderdeel hiervan. Reeds in 2006 zei Nicholas Rockefeller dat in de toekomst al het geld in RFID-chips zal zitten, en dat cash geld verleden tijd zal zijn.

Bron: Infowars, Express