Jammer genoeg zien we dat bepaalde lezers nog steeds niet willen geloven dat Poetin meedoet met de ‘Grote Reset’ en de agenda van de elites achter de schermen, ten uitvoer brengt, omdat ze Poetin jarenlang als een ‘held’ gezien hebben die “conservatieve waarden” hoog in het vaandel zou houden. Laten we nog even wat dieper ingaan op Poetins verleden en zijn banden met Klaus Schwab en het WEF.

Reeds in een vorig artikel hebben we uitvoerig de relatie tussen Rusland en China en het communisme besproken. Nu zullen we nog wat meer de focus leggen op de relatie tussen Poetin en Schwab.

Klaus Schwab heeft twee keer publiek verklaard dat Vladimir Poetin in zijn school van ‘Young Global Leaders‘ van het WEF heeft gezeten.

In 2017 verklaarde hij het tijdens een lezing aan de Harvard Kennedy School:

“Ik moet zeggen, wanneer ik namen vernoemde, zoals mevrouw Merkel, zelfs Vladimir Poetin, en zo voort, ze allemaal Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn geweest. Maar waar we zeer trots op zijn nu – de jonge generatie zoals Premier Trudeau, de President van Argentinië, en zo voort – dat we de kabinetten binnendringen. Dus gisteren was ik op een receptie van Premier Trudeau, en ik weet dat de helft van dit kabinet, of zelfs meer dan de helft van dit kabinet, eigenlijk van onze Young Global Leaders van het World Economic Forum is. Het is ook zo in Argentinië, alsook in Frankrijk, met de president die een Young Global Leader is.”

En in 2019 zei hij het tijdens een interview in Davos:

“Mevrouw Merkel, Tony Blair, ze waren allemaal,… zelfs President Poetin, ze waren allemaal Young Global Leaders.”

Toen Poetin in 1991 in het stadsbestuur van Sint-Petersburg terecht kwam als hoofd van het Comité voor Externe Relaties, was hij instrumentaal in het aanmoedigen van buitenlandse investeringen in de stad; en het was tijdens zijn tijd in Sint-Petersburg dat hij een nauwe relatie met Klaus Schwab ontwikkelde.

In zijn toespraak voor de virtuele Davos bijeenkomst van het WEF in 2021, zei hij:

“Mr. Schwab, beste Klaus… Ik ben vele keren naar Davos geweest en heb diverse evenementen bijgewoond georganiseerd door Mr. Schwab, tot zelfs terug in de jaren 1990. Klaus herinnerde zich net dat we ontmoetten in 1992. Inderdaad, tijdens mijn tijd in Sint-Petersburg, bezocht ik dit forum verschillende keren. […]. Het is moeilijk om de fundamentele veranderingen te overzien in de globale economie, politiek, sociaal leven en technologie. De coronaviruspandemie […] gaf aanleiding tot en versnelde de structurele veranderingen.”

Rusland speelt ook een belangrijke rol in de jaarlijkse Cyber Polygon oefeningen op gebied van cyberveiligheid, georganiseerd door het WEF en in banen geleid door Bi.Zone, een dochteronderneming van Sberbank (een Russische grootbank). Bi.Zone is verantwoordelijk voor het ontwerpen en leiden van de Cyber Polygon scenario’s en oefeningen. Sberbank is een Russische bank die voornamelijk eigendom is van de staat en het is één van de medeoprichters van het Centrum voor Cyberveiligheid van het World Economic Forum (CCS).

Poetin en Schwab tijdens een vergadering in Davos.

Andere partners van CSS omvatten Europol, INTERPOL, Carnegie Endowment for International Peace (CEIP, een Amerikaanse denktank); en diverse nationale cyberveiligheidscentra van onder meer Israël, het VK, Saudi-Arabië…

In Cyber Polygon 2021 had Rusland van alle landen het meest aantal deelnemende corporaties. Het voorwoord werd toen gegeven door de Premier van Rusland.

Daarnaast werkt het WEF ook samen met het St-Petersburg International Economic Forum (SPIEF), dat in 1998 werd opgericht onder leiding van Herman Gref, de toenmalige vice-gouverneur van de stad. In 1993 was Gref ook een nauwe medewerker van Anotoly Sobchak in Sint-Petersburg, van wie Vladimir Poetin diens belangrijkste adviseur was. Gref is momenteel de CEO en voorzitter van Sberbank.

In 2017, erkende Schwab dat het SPIEF en Rusland globale leiders waren op gebied van internationale regulering, en zei:

“In het nieuwe economische milieu en met achteroplopende aandacht voor de laatste technologische doorbraken, zien we de nood voor nieuwe samenwerkingsmanieren onder ogen. […]. Ik ben absoluut positief dat Rusland, als één van de leiders in de verantwoordelijke globale regulatie, een centrale rol moet spelen in het vaststellen van nieuwe vormen van coëxistentie op het gebied van de vierde industriële revolutie.”

Rusland en het SPIEF zijn onderdeel van het G3P netwerk en zwaar betrokken in globale cyberveiligheid, en in het bijzonder de regulering van technologie. Het is duidelijk dat doorheen partners zoals CFR (Council on Foreign Relations), BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) en het WEF, het Globale Publiek-Private Partnerschap (GPPP of G3P) een globale beleidsagenda doordrukt die gesteund wordt door beide zijden van de vermeende Oost-West scheiding.

WEF-leerlingen zoals Trudeau en andere gecompromitteerde ambtenaren, werden op hun post gezet om de verzekeren dat de distributie (de toepassing) van het beleid zo efficiënt mogelijk gebeurt. De Russische en Chinese overheden zijn evenzeer actieve belanghebbenden in de inspanningen van de G3P voor globaal bestuur.

De niet bijgewerkte info over Poetin, welke tot voor kort op de website van het WEF te zien was.
De pagina op intelligence.weforum.org over de ‘Russische Federatie’. Op dit schema staat onder meer ‘Russische innovatie en Digitale transformatie’; welke 5G, de 4de industriële revolutie, etc omvat.

Wat er nu gebeurt is dat beide zijden van de vermeende Oost-West verdeling (die door de reguliere media wordt gemaakt) het bestaande economisch/financieel systeem wordt vernietigd, waarna op de (rokende) puinhopen een nieuw systeem kan worden heropgebouwd: de finalisatie van de ‘Grote Reset’ of de ‘4de industriële revolutie’ zoals die door Schwab wordt genoemd. Het oude moet kapot, het moet totaal vernietigd worden. En daar zijn ze nu mee bezig. Ons papiergeld zal compleet waardeloos worden, doordat alles zeer duur en schaars gaat worden (zowel in Rusland als in de VS en Europa, en andere landen zullen volgen). De mensen moeten wanhopig gemaakt worden door voedseltekorten, oorlog, geldgebrek, enz. om ze in het nieuw (Antichrist-) systeem te kunnen ‘dwingen’. Maar wij mogen daar niet aan toegeven. Geen strobreed.

Bron: Infowars

Advertentie