Vooreerst komt er een welstand als nooit tevoren. Dan volgt een geloofsafval als nooit tevoren. Daarop een nooit gezien zedenverval. Dan komt een groot aantal vreemden in ons land. Er heerst grote inflatie. Het geld verliest meer en meer aan waarde. Spoedig daarop volgt de revolutie. Dan overvallen de Russen ’s nachts het Westen.

Aloïs Irlmaier (1884-1959)

Stephan Bernt maakte in zijn boek ‘Profetieën over de toekomst van Europa’ een analyse van diverse voorzeggingen over de derde wereldoorlog. Hij maakte gebruik van 50 vnl. christelijke zieners (recentere en van eeuwen geleden), waarmee hij een databank aanlegde. Hij selecteerde ze op betrouwbaarheid (vnl. aan de hand van eerder gedane voorspellingen die zijn uitgekomen). Aan de hand daarvan kon hij de grote lijnen samenstellen omtrent de evolutie van de komende gebeurtenissen. We zullen er hier een aantal beknopt weergeven, waarvan wij ze de moeite waard vinden om ze te vermelden. Wij weten niet of alles exact zal gebeuren zoals deze profetieën aangeven, en we hopen dat deze dingen mogen gemilderd worden. Bid erover. Het kan enkel maar aanzetten tot meer gebed en betere voorbereiding.

Eén van de belangrijkste zieners is Aloïs Irlmaier, een Duitse helderziende Christen die veel zaken en gebeurtenissen correct heeft voorspeld of aangegeven tijdens WOII. Hij zei vlak voor zijn afsterven:

“Uiteindelijk zijn wij allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis niet gelooft, die zal verpletterd worden.”

Een paar van de belangrijkst kernpunten, samengesteld door Bernt:

 • Algemene tekenen dat het nabij is: moreel verval, geloofsafval, economische crisis,… Ook komst van veel migranten naar Europa.
 • Kort voorafgaand aan WOIII: een zachte winter (weinig vorst, nagenoeg geen sneeuw) en een zeer vroeg en mooi voorjaar (zeer herkenbaar!).
 • Er zal een nieuw conflict uitbreken in het Midden-Oosten (wellicht oorlog Iran-Israël).
 • Reeds in het voorjaar bedreiging van Rusland (zeer herkenbaar!).
 • Reeks aanslagen vermoedelijk in de Balkan.
 • Onrust in Frankrijk en Italië (volksopstand). Paus vlucht uit Rome.
 • Voor de tijdsperiode van het uitbreken van WOIII wordt algemeen aangegeven: de zomer.
 • In de weken vóór de oorlog is men intensief bezig om het oorlogsgevaar in het Midden-Oosten te ontmijnen (vredesgesprekken).
 • In alle media wordt gesproken over vrede. Ook Rusland zit aan tafel bij vredesonderhandelingen (denken we nu aan de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne).
 • Plots – midden in de vredesonderhandelingen – komt er een verrassingsaanval van Rusland op het Westen. Tegelijk valt China Alaska en Canada binnen.
 • Het merendeel van de profeten geeft aan dat WOIII hoogstens drie of vier maanden duurt.
 • Rusland valt Europa aan op drie fronten.
 • Chemische aanval van de NAVO op de Russen.
 • Dan wordt de eerste atoombom ingezet. Rusland dropt een atoombom in het noorden van de Noordzee, waardoor een metershoge tsunami ontstaat. Vernieling aan Europese kusten. Zee komt (via de rivieren) tot in dieper in het binnenland laag gelegen steden (vb. Rouen in Noord-Frankrijk). (Op 5 april 2021 werd er op de Russische staatstelevisie een discussie gehouden over een mogelijke nucleaire waarschuwingsaanval op open zee; video ondertussen gecensureerd door Youtube).
 • Daarna inzet van atoomwapens.
 • Dan komt er volgens sommige profeten een komeet en verschijnt er een kruis aan de Hemel. Wellicht wordt hier door sommigen de Waarschuwing of Gewetensverlichting gesitueerd. Aloïs Irlmaier zegt: “

In dit gebeuren zie ik een groot kruis in de lucht en een aardbeving onder bliksem en donder; iedereen is bang en de hele wereld schreeuwt: “Er is een God!”

 • Na de oorlog verschijnt de Antichrist, die zich zal voordoen als een messiasfiguur en een ene-wereldreligie tot stand zal brengen.

Deze profetieën, waarvan vele overeenkomen met de profetieën van het Boek der Waarheid (gegeven aan de Ierse zienster MDM in de periode 2010-2016), tonen ons dat het misschien wel eens heel dichtbij – d.w.z. nog voor dit jaar kan zijn. Bid erover, en panikeer vooral niet. Laten we niet vrezen, en ons vertrouwen op God stellen. God laat de Zijnen niet in de steek.

Advertentie