Algemeen

Over niet-christelijke “alternatieve nieuwssites”

Naar aanleiding van de recentste publicatie op de alternatieve nieuwswebsite “Xandernieuws” waarin de auteur regelrecht toegeeft en benadrukt dat hij géén Christen is en dat zijn website niet Christelijk is; en hij quasi heel het Nieuw Testament in twijfel trekt, willen we onderstaand artikel, dat we in 2020 reeds publiceerden op Restkerk, nog eens herpubliceren, mits wat aanpassing.

Wij willen hier niemand demoniseren of aanvallen, maar wij wensen wel te waarschuwen voor het lezen van websites die duidelijk tégen Christus ingaan en zijn Woord loochenen.

Om de mensen nu te gaan waarschuwen omtrent alternatieve nieuwssites, willen we twee principes meegeven:

 • indien de website geen duidelijke christelijke wortels heeft: wees op uw hoede;
 • indien de website New-Age wortels heeft, en heel duidelijk tégen Christus en Gods Woord ingaat: blijf er dan beter van weg.

Meestal hangen de auteurs van deze websites één of ander soort New-Age-geloof aan. David Icke, Martin Vrijland en consoorten, zijn van die complotdenkers die tégen Jezus Christus en het Christelijk geloof zijn (ze spotten bvb. met de Heilige Schrift); New-Age-ideeën aanhangen en dat vervolgens af en toe via een artikel ook promoten. De leugen verpakt in een omhulsel van schijnbare waarheid (het andere “alternatieve nieuws”).

Wat is nu het probleem? Zij beweren “de waarheid” te promoten, zijn zogezegd tegen de ‘Nieuwe Wereldorde’. Maar zij hebben Gods Geest niet; omdat ze Christus en zijn Heilig Woord verwerpen. Zij kunnen nooit een waar onderscheidingsvermogen hebben, en zij zullen – als het zover is – de Antichrist niet herkennen. Wie niet met Christus is, zal geen stand houden in de komende tijd en ook niet kunnen binnengaan in Gods Koninkrijk op de Grote Dag. De hele strijd die zich nu afspeelt is de apocalyptische eindstrijd tussen God en Satan. Er is geen andere strijd. En wij moeten een kant kiezen.

“Wie niet met Mij is, is tegen Mij” (Matt. 12,30)

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh. 14,6)

Hoewel sommige berichten op hun websites waarheid kunnen bevatten, bevatten ze vaak ook fictie, of onnodige paniekzaaierij. Alle natuurrampen die gebeuren (orkanen, aardbevingen enz.), zouden allemaal door de mens veroorzaakt worden via zogenaamde verborgen technologieën, en deze mensen houden er hun eigen apart geloof op na betreffende de bovennatuurlijke wereld. Ze geloven niet in zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze geloven vaak in het bestaan van buitenaardse wezens of ‘aliens’, die ons zouden komen bezoeken. Ze geloven niet in Jezus Christus, die gekomen is om ons te verlossen. En ze geloven niet in God de Vader, die in staat is deze zondige wereld te kastijden, zoals Hij ook deed ten tijde van Noach, of ten tijde van Abraham (Sodom). God is hier nog altijd de baas; en de Satan zou niets kunnen verrichten indien God het niet toeliet.

Ook in Vlaanderen bestaat er een groep die regelmatig bijeenkomsten (lezingen) houdt over onderwerpen die ingaan tegen de heersende opinie, maar waar volop New Age wordt gepromoot.

In New-Age kringen wordt Christus veeleer gezien als één van de vele “opgestegen Meesters”, die ons wel iets interessants te vertellen had, maar die niet dé enige Waarheid kwam verkondigen en ons dus ook niet kwam verlossen.

Maak uzelf niet bang, en breng uw geloof niet in gevaar door zo’n websites te lezen of zo’n bijeenkomsten bij te wonen. Men maakt u eerst bang, om u dan een New-Age-geloof aan te praten en New-Age-producten aan te smeren om u dan zogezegd van uw neerslachtigheid af te helpen, maar waardoor u uw ziel in de klauwen van Satan werpt.

Stellen we ons vertrouwen dan ook volledig op God en lees best enkel websites met christelijke inhoud of achtergrond. Koester de schat van het geloof, die grote genade die God u geschonken heeft; en verlies die kostbare parel niet door het lezen van verkeerde websites. Dit is de raad die wij u wensen mee te geven.

18 reacties

 1. Ik ben wat jullie ongetwijfeld zullen zeggen, een “niet” gelovige. Dit is dus niet waar, ik geloof wèl! Maarre, toen ik trouwde met Mery, mijn vrouw, was zij jerhova getuige. DIT heeft in den beginne enige problemen gegeven.
  Dit zal en kan ik niet ontkennen. In den eerste instantie kwamen deze “problemen” van haar geloofs genoten.
  O ja, ik ben bij verschillende bijeenkomsten geweest, maar het was niet ècht mijn “stiel”. Ik ben ten eerste NOOIT op zoek geweest naar een “geloof”. Toch snap ik best dat er “iets” moet zijn. Ik heb de Roomskatholieke kerk bezocht en ook heb ik diensten mee gemaakt in een synagoge, Héél inspirerend! Dat dan weer wel. Maar ik heb er een ding van geleerd en dat is dat “onze GOD” een naijverige GOD is! Je MOET in hem geloven want anders!
  Daar heb ik ècht geen zin in! Oké, ik wil leven! Maarre onder dwang? EH, NEEN! Ik wil hem best eren, geen punt!
  Maar onder dwang? Anders zult gij branden voor eeuwig! Tja jammer dan. Dan maar eeuwig branden.
  Het “nieuwe” testament heb ik na zorgvuldige studie verworpen! Een grote verlakkerij! Sorry als ik tegen schenen aan heb geschopt, maar dit is mijn conclusie.

  Like

  1. Onder dwang? Er is niets onder dwang. Ieder is vrij te kiezen wie men dient: de Heer of de duivel. Satan is erop uit zoveel mogelijk zielen te brengen naar waar hij en de rest van de gevallen engelen zijn: de Hel. Je kiest voor God en je bemint Hem omdat Hij ons gewild heeft (ons geschapen heeft); en ons zijn barmhartigheid schenkt; vergeving voor onze zonden (en niemand is zonder zonde) waardoor we naar het Paradijs kunnen gaan; of je kiest voor de duivel door de zonde goed te praten en er geen berouw over te hebben; en God niet te eren, te aanbidden, te dienen (non serviam!); waardoor men in de Hel eindigt. Er is geen middenweg. God is onze Schepper, en de duivel heeft het eerste mensenpaar verleid tot zonde: dit is de zondeval; waardoor er ziekte, lijden en dood in de wereld kwam; maar waardoor de menselijke geest ook verduisterd werd inzake de goddelijke waarheden. Alles moest aan hem weer worden geopenbaard. Ook God werd voor de mens verborgen. De oorspronkelijke mens had de goddelijke kennis; de gevallen mens moest geloven wat Hem werd geopenbaard. Daarom is geloof zo belangrijk. En om die zondeval en alle zonden te herstellen, stuurde God zijn Zoon naar de wereld (God die de menselijke natuur aannam) om gruwelijk te sterven aan een kruis. Dat is de prijs om ons te verlossen van onze zonden. De mens die God en zijn Woord afwijst, en leugens aanneemt (New Age religie,…noem maar op) kiest zelf voor de brede weg naar het verderf, en uiteindelijk de Hel – men komt er zo gemakkelijk in. De weg naar de Hemel is ons bekend: de 10 geboden; die Christus is komen verdiepen. En wat zijn die geboden? De weg naar volmaakt geluk: vriendschap met God en met de naaste. Zonde is gebrek aan liefde. Bij zware zonde verbreekt men de band met God. Zo komt men in de Hel. Je kiest zelf je bestemming. We bidden dat u alsnog de juiste weg vindt.

   Like

   1. Ik heb den bijbel bestudeerd èn ik heb daar diverse vraagtekens aan over gehouden! Uitgaande dat God almachtig is moet hij ook alwetend zijn. Eh, ik ben zo vrij geweest enige kanttekens te plaatsen, sorry voor mijn vrijpostigheid. Stel, ik heb twee of meerdere kinderen, geheid dat tussen deze kinderen er een of twee uitschieters zijn, mijn “lievelingetjes”! Ai, oppassen geblazen dat ik deze niet voortrek! Mits ik dit toch doe zal er tussen deze kinderen ruzie ontstaan, zeg maar tweespalt, dit kan ernstige vormen aannemen! Ik denk nu automatisch aan kain en abel. Deze problemen had God moeten voorzien! Als ik het goed begrepen heb dan zal Jezus binnenkort terug op aarde komen en samen met zijn vader orde gaan scheppen in de chaos hier en dat gedurende duizend jaar! Kijk, hier zet ik ook een vraagteken! Ik denk nu aan de “gevallen” engelen, dit zijn kinderen van God zelf welke hij het “huis” uitgeschopt heeft. God kon dus, goed gezien èn begrepen geen orde houden in zijn eigen huis? En nu komt hij samen met zijn zoon hier even orde scheppen? Ai, ik begin medelijden te krijgen met deze twee! Zelf ben ik 74 jr en ik heb zo het een en ander mee gemaakt, mijn vertrouwen in mensen is nihil. God spreekt tot Noach en verteld hem dan dat de mensheid niet tot in alle eeuwigheid zijn aandacht zal hebben. Ondanks deze uitspraak verwachten alle geloven behalve het joodse geloof op een terugkeer van God? Laten we tegen beter weten in hopen dat hij van gedachten is veranderd want het is hier ècht een zooitje.

    Like

   2. Ik sprak van dwang? Er is geen dwang zegt U! Hmmmm, toch eigenlijk wèl. Waarom ik daarover twijfel? Wel, ik denk nu even terug naar de twee steden Sodom en Comora Beiden vernietigd omdat ze den Heer niet loofden.
    Ik denk hierbij ook aan Jericho, allen vernietigd, volwassenen en alle kinderen, ik denk hierbij aan de “zondvloed”
    gewoon iedereen vernietigd! God sprak tot Noach, hmm ik ben te ver gegaan, dit zal nooit meer plaats vinden.
    Ik verwoord het niet exact, maar het komt hier wel zo ongeveer op neer. En U spreekt van geen dwang?
    Ik verwerp God niet en ook aanbid ik geen andere “goden”. Toch, mocht ik ooit voor Gods troon komen te staan ik zal overlopen van de vragen! Ik leef hier vrij gelukkig met de vrouw welke ik al 44 jr trouw ben èn ook zij is gelukkig met mij. Ik help mijn buren met ècht van alles, kortom wij leven hier, zoals denk ik bedoeld is.
    Wat moet ik hier aan veranderen? Alle geloven hebben één ding gemeen en dat is dat alleen zij en dan ook alleen zij het “ware” geloof aan hangen. Ik heb de Rooms katholieke kerk door “gelicht”, deze kerk” draait alleen op en om geld en drugs, wat ook geld is. Jehova getuigen dito met een ster! “Moeder” theresa, heilig verklaard! Als ze op bezoek was bij personen die getroffen waren en groot verlies hadden, dan kregen ze een bidprentje van de Paus, terwijl er miljoenen in de kas was! Het alom geprezen “rode” kruis, één corrupte bende! Ik, wij leven in een door en door corrupte wereld. Ik leef hier samen met mijn vrouw en tja we zien wel, het is stomweg te moeilijk om je aan te sluiten bij een geloofsgemeenschap welke het “ware” geloof dient. Want wie zijn dat?

    Like

 2. Wat mij vooral opvalt is het verspreiden van het zogenaamde Aquariustijdperk…Niet kosjere ideologie… New Age …..

  Like

  1. Klopt; is onder meer het geval bij die David Icke. het Aquariustijdperk is het valse vrededstijdperk van de Antichrist.

   Like

 3. er is hier nu niet een groot gevaar — want, dat is er wel : als iemand zich *een ware christen* noemt, doch ten diepste vijandig staat tegenover de kernwaarden van het Evangelie -( wij worden immers op onze daden be`oordeeld …!?

  Like

 4. AAN DE REDACTIE.

  Vandaag kom ik hier voor het eerst, teleurgesteld door de eigen ontmaskering van Xandernieuws.
  Nu zoek ik een andere Christelijke Internetpagina en ‘Eindtijdklok’ kwam op de eerste ervaring goed over.

  Nu lees ik onder Prepping het volgende:
  “Een paar fragmenten uit de profetische boodschappen aan de Ierse zienster MDM: … … …”

  Als dit uw zienswijze is, vlucht ik weer heel gauw en heel ver weg, met mijn Bijbel Statenvertaling 1637 onder de arm.

  Is dit nu Christelijk hier oo niet ??????

  Like

  1. Dit is hier zeker Christelijk, en MDM is een Ierse christelijke vrouw die profetieën heeft ontvangen van de Heer; en die heeft publiek gemaakt. Daar zijn reeds heel wat zaken van in vervulling gegaan; De Heer Jezus waarschuwt er bvb voor de ene-wereldreligie; het merkteken van het Beest enz…. De Bijbel – Gods Heilige Woord – is uiteraard onze Basis.

   Like

 5. Uit de reacties lijkt naar voren te komen dat heel wat mensen in hun jeugd met een loodzware theologie zijn opgezadeld en op grond daarvan God en zijn Bijbel afwijzen. Als dan wordt teruggekeken naar een gezinssituatie die allesbehalve gelukkig was, dan wordt het vinden van God, de God van liefde, de God met wie we vertrouwelijk kunnen omgaan, een moeilijke zoektocht. Zelf kan ik getuigen dat de Bijbel het onvervalste Woord van God is, een licht op mijn weg, een stut en stok, een levensvreugd telkens als ik mij daarin verdiep.

  Like

 6. AAN DE REDACTIE.

  Dank voor uw antwoord.
  U mag van mij geloven dat naast de Gemeente, gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten…” ook nog andere bronnen zijn waardoor God spreekt, overigens zonder dat aan de toetsingsvoorwaarde wordt voldaan.
  Een zéér grondige studie vanuit de Bedelingenleer (kort gezegd: God spreekt in verschillende tijden op verschillende wijze één boodschap tot redding en behoud voor alle mensen) verklaart geheel anders dan u beweert.

  U misleidt hiermee anderen en zult zich daarvoor moeten verantwoorden in hoeverre u zelf misleid bent en\of te goeder trouw handelt.

  Voorts: uw herhaald genoemd ‘Boek der Waarheid’ ken ik niet, maar is klaarblijkelijk voor u een boek naast de Bijbel (Gods onfeilbaar Woord, door mensen vol lek en gebrek vertaald in onze talen).
  Wat het ook voor u is:
  ook satan doet zich voor als een engel des lichts.

  Ten derde:
  stijl, inhoud en woordkeus van uw (verafgoodde?) geheime \ geheimzinnige niet open en bloot bij name genoemde zieneres MDM is niet dan alléén puur menselijk en ongoddellijk, afgemeten naar stijl, (inhoud) en woordkeus van Jezus Christus in de Bijbel.

  Bovendien is deze spreekbuis nummer zoveel in de miljoenen zelfverklaarde zieners en profeten waar velen achteraan lopen.

  Denk er aan:
  God ziet, voorziet, doorziet, leest, hoort alles en geen gedachte is Hem onbekend.

  Tot slot:
  Íedere knie zal zich buigen voor Hem, Die is, was en komen zal en íedere tong zal belijden dat Jezus Christus is Heere, tot heerlijkheid van God de Vader.

  Vriendelijk groet,
  Gosse.

  Like

 7. 1 : Stel ik stop voor een zebrapad omdat er iemand over steekt en de wet zo zegt tegen mij om te stoppen.
  2 : Stel iemand steekt over en ben ik genoodzaakt te stoppen amders gebeuren er ongelukken.
  3 : Stel ik zie dat iemand over wilt steken en ik stop.

  Wie van deze 3 is de beste stopper?
  Wie is het belangrijkst in Gods koninkrijk?

  a : degene die dat vanuit de wet hebben geleerd wat te doen ?
  b degene die onder dwang doen wat gedaan moet worden ( of anders ) ?
  c degene die vanuit hun hart doen wat ingelegd is om het juiste te willen doen ?

  Like

  1. Het hart en de wet kunnen ook samen gaan (cf. Gods geboden en het hart dat daarop gericht is uit liefde tot God); iemand kan ook vanuit het hart kwade dingen doen, indien de liefde tot God en daarmee ook de medemens (want de medemens is een schepsel Gods) ontbreekt, en het hart dus de wet niet wil volgen, maar diens eigen (kwade) wil.

   Like

   1. Benader dit ook vanuit de waarschuwing van God via een profeet aan de autobestuurder (de mens):

    4 Stel een profeet roept: pas op een oversteker!…… en de auto stopt?

    Like

 8. Xandernieuws heeft duidelijk gemaakt dat het geen christelijke website is maar bij bijna iedere post gebruiken zij nogsteeds de hashtags: christendom, eindtijd, nwo

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: