Opvallend was hoe tv-viroloog Marc Van Ranst weer ‘alomtegenwoordig’ was bij de aankondiging van het nieuwe virus in België, overeenkomstig zijn in 2019 in Chatham House uit de doeken gedane ‘draaiboek’ omtrent pandemieën. Intussen is het apenpokkenvirus reeds in 17 (vnl. Westerse) landen opgedoken: o.a. Noorwegen, Zweden, VK, Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Portugal, Italië, Australië, VS, Canada, Israël,… met in totaal meer dan 200 gevallen. Vorige week donderdag simuleerden de gezondheidsministers van de G7-landen samen met de WHO niet geheel toevallig nog een uitbraak van de pokken, net op het moment dat heel wat landen op het punt staan een ‘pandemieverdrag’ met de WHO te ondertekenen, om bij een volgende ‘pandemie’ de maatregelen van de WHO op te volgen. En een bron binnen de ECDC vertelde onafhankelijk onderzoeker Dr. Braddock dat de eerste analyse van het virus uitwees dat het “afkomstig is uit een lab, dat misschien kan gelinkt zijn aan het Amerikaans biologisch onderzoek in Oekraïne.” Momenteel is het (bij ons) nog rustig, en is er (nog) geen pandemie uitgeroepen. Maar vergis u niet: dit virus is zeer hoogstwaarschijnlijk opzettelijk losgelaten om ‘pandemie twee’ in te luiden.

Pandemieverdrag WHO

Momenteel is de WHO achter gesloten deuren in onderhandeling over het zg. Pandemic Treaty, een pandemieverdrag dat aanbevelingen zal doen voor het onder controle brengen van een volgende pandemie. De angst bestaat dat alle overheden die dit verdrag ondertekenen zodra de WHO een pandemie uitroept, verplicht zullen worden tot nog meer ingrijpende maatregelen dan we de afgelopen twee jaar meemaakten.

Ondertekening van dit verdrag betekent dat landen ermee akkoord gaan om tijdens een nieuwe pandemiedreiging te voldoen aan maatregelen die door de WHO worden opgelegd. De WHO is een private partij die niet democratisch gekozen is en dus ook niet onder democratische controlemechanismen staat.

Veel mensen denken dat ondertekening van dit verdrag geen directe bedreiging van onze democratie hoeft te zijn omdat Nederland altijd zelf de mate van naleving ervan zal kunnen bepalen. Daar hebben wij echter twijfels bij. Als zwaarwegende risico’s zien wij:

  • Modellen en data zijn niet openbaar beschikbaar
    Het uitroepen van een ‘pandemische dreiging’ door de WHO gebeurt op basis van niet-openbare modellen en niet-transparante data – en kan dus niet onafhankelijk worden getoetst.
  • Invloed van lobby’s en andere belangen
  • Verzwakking van democratie en grondrechten
    Er is nog altijd geen grondige evaluatie met een openbare en multidisciplinaire toetsing gedaan van de maatregelen van de afgelopen twee jaar. De gebruikte modellen zijn nog altijd niet gedeeld, er is gebrek aan transparantie. Dit terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat de maatregelen niet proportioneel waren en helaas op langere termijn juist schadelijk bleken.
    Het tekenen van dit WHO-pandemieverdrag zal bij een nieuwe dreiging tot eenduidige vrijheidsbeperkende maatregelen binnen heel Europa kunnen leiden, met de mogelijke inzet van nog ernstiger ondemocratische regels dan tijdens de coronapandemie. Regels die ingaan tegen het menselijke grondrecht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking.

En net op het moment dat landen op het punt staan dit verdrag te ondertekenen, is er in diverse landen wereldwijd een plotse uitbraak van de apenpokken…

Simulatie van bio-terroristische ‘aanval’ met de apenpokken

Maar net zoals er enkele maanden vóór de ‘uitbraak’ van Covid-19 een oefening werd gehouden – Event 201 geheten – waarbij een uitbraak van een coronavirus werd gesimuleerd, is er dit keer ook een oefening gehouden. In maart 2021 werkte het Nuclear Threat Initiative (een organisatie gebaseerd in Washington DC) samen met het Munich Security Conference om een simulatie te houden van een uitbraak van de apenpokken, en het reduceren van die dreiging. Er waren onder de deelnemers 19 experts van Afrika, Amerika, Azië en Europa met decennialange gecombineerde ervaring op gebied van publieke gezondheid, biotechnolgie, internationale veilihgeid en filantropie, waaronder: Chris Elias, President van de afdeling Globale Ontwikkeling bij de Bill & Melinda Gates Foundation; Dr. Beth Cameron van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad; Dr. Draghia-Akli, globaal hoofd van Jonhson&Johnson Global Public Health R&D en Janssen Research & Development; Dr. George Gao, Directeur van de Chinese CDC en Dr. Ryan, uitvoerend directeur van het WHO Health Emergencies Programme. Bekende organisaties dus. Velen ervan waren ook op Event 201 vertegenwoordigd.

De bevindingen werden samengebracht in het rapport Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference.

Opvallend: in deze oefening van maart 2021 werd een uitbraak van een in een lab gemanipuleerde variant van het apenpokkenvirus gesimuleerd in mei 2022… Het virus was vrij dodelijk (na 7 maand reeds 1,3 miljoen doden) en was zodanig gemanipuleerd dat het vaccin-resistent was… Het bleek uiteindelijk te gaan om een ‘terroristische daad’, net zoals Bill Gates – die geen enkel medisch diploma heeft – reeds in 2020 ‘orakelde’ over ‘pandemie twee’.

“Het idee van een bio-terroristische aanval is zowat het nachtmerrie-scenario, omdat een pathogeen met een hoog sterftecijfer zou genomen worden. Het goede nieuws is – hoe deprimerend dit ook klinkt – dat het meeste werk dat we gaan doen om klaar te zijn voor ‘Pandemie 2’ – ik noem dit [COVID-19] ‘Pandemie 1’ – het meeste werk dat we gaan doen om daar klaar voor te zijn, zijn ook de dingen die we moeten doen om de dreiging van bioterrorisme te minimaliseren.”

Bill Gates, 24 april 2020, CBS Late Show

Wat als een bioterrorist de pokken bracht naar 10 luchthavens, hoe zou de wereld daarop reageren? Er zijn natuurlijke epidemieën en door bioterrorisme veroorzaakte epidemieën, en dat zou véél erger kunnen zijn dan wat we vandaag meemaken.”

Bill Gates, november 2021

Onderstaande figuur uit het rapport laat het tijdsverloop zien van de simulatie. Het “toeval” wil dat de echte ‘apenpokken-uitbraak’ effectief ook in mei 2022 plaatsvond.

In de simulatie leidt de uitbraak tot 3,2 miljard ‘besmettingen’ en 271 miljoen overlijdens, en tot meer maatregelen op gebied van ‘bio-veiligheid’.

‘Miljarden gevallen’ en ‘miljoenen doden’ staat onder meer te lezen in de fake nieuwsuitzending van de simulatie (in bovenstaand twitterbericht). Een fictieve correspondent zegt: “We zien veel minder gevallen in landen waar regeringen vroeg en hard hebben ingegrepen.” Dat “ingrijpen” betekent uiteraard: strenge lockdowns en quarantaine.

Het eindverslag van de simulatie bevat aanbevelingen voor het geval er daadwerkelijk een apenpokkenpandemie uitbreekt. Zo valt onder meer te lezen dat ‘de NTI-MSC-oefening en andere studies overtuigend hebben aangetoond dat een radicaal versterkt mondiaal biosurveillancesysteem nodig is’.

Ook moet de WHO ‘een trapsgewijs, transparant, internationaal waarschuwingssysteem voor de volksgezondheid opzetten met een duidelijke specificatie van de verschillende risiconiveaus, ondersteund door data, om snelle beslissingen op nationaal niveau mogelijk te maken’.

Dit lijkt aan te sluiten bij het aanstaande pandemieverdrag van de WHO.

In de aanbevelingen wordt benadrukt dat regeringen vroeg moeten reageren: “Simpel gezegd moeten de nationale regeringen en hun leiders er de voorkeur aan geven vroegtijdig actie te ondernemen. In de wetenschap dat de pandemiedreiging achterloopt op de praktische realiteit, kunnen nationale leiders niet wachten tot het aantal ziektegevallen of sterfgevallen zich opstapelt alvorens te reageren.”

Simulatie van verspreiding van ‘luipaardpokken’

Vorige week donderdag dan, hielden de G7-gezondheidsministers samen met de WHO een oefening waarin een pokkenuitbraak werd gesimuleerd. De nadruk van de oefening lag op ‘toezicht, reactie en paraatheid’, zo meldde het Duitse blad Bild. De oorsprong van de fictieve ziekte was een beet van een luipaard, waarna de fictieve “luipaardpokken” zich verspreiden. Ze vermeden bewust de term ‘apenpokken’, welicht vanwege de timing.

In de simulatie viel het vooral op dat jongeren het zwaarst worden getroffen en het meest kans hebben om te sterven door die zogenaamde “luipaardpokken”.

Het is duidelijk dat de échte “uitbraak” van de apenpokken zorgvuldig georkestreerd is. Hoe het nu in het echt zal gaan, zal pas in de komende maanden duidelijk worden.

Wijlen John Paul Jackson uit de VS zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste (vermeende pandemie) zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een andere pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Eén ding is zeker: de huidige crisis zal enkel verergeren (toelevering, inflatie,…), en er zal wel weer de nodige angstpropaganda over het virus komen in de media, om de mensen uiteindelijk in de rij te doen staan voor het volgende vaccin (wat je uiteraard niet moet gaan doen, want die vaccins zijn er om uw verdere ondergang te bewerken).

We hebben gelukkig nog wat tijd om voorbereidingen te treffen indien dat nog nodig zou zijn.

We zetten ons schrap en blijven bidden.

Bron: Artsencollectief; Blckbx; Infowars