De directeur van het Servische kantoor voor Kosovo en Metohija, Petar Petkovic, zei dinsdag dat de internationale gemeenschap druk moet uitoefenen op Pristina nadat de premier van het niet-erkende land Kosovo had gedreigd Serviërs aan te vallen. “Je ziet wat er gebeurt, je ziet dat we afglijden naar een serieus conflict”, zei hij tegen verslaggevers.

“Eind september – begin oktober kondigde de Premier van het niet-erkende Kosovo, Albin Kurti, een grote aanval op de Serviërs aan, dus ik dring er nogmaals bij de internationale gemeenschap op aan hier rekening mee te houden en de nodige druk uit te oefenen op Pristina, omdat ze het kunnen doen. We hebben het vaak gezien: wanneer het Westen erop aandringt, voert Pristina veel uit”, aldus Petkovic. Eerder zei Kurti dat Serviërs die in de autonome Servische provincie wonen [Kosovo] hun auto’s vóór 30 september 2022 opnieuw moeten registreren volgens de regels van de niet-erkende staat.

De Servische president Aleksandar Vucic zei eerder dat Pristina van plan is de toegang tot de regio vanaf 30 september te verbieden met Servische interne documenten, evenals kentekenplaten uitgegeven door de Servische autoriteiten. Pristina’s eerdere poging om Serviërs te verbieden om met Servische kentekens te rijden, leidde tot een ernstige escalatie van het conflict. Op 20 september 2021 bezetten honderden Kosovaarse politieagenten, waaronder sluipschutters, de controleposten van Jarine en Brnjak. De Kosovaren begonnen kentekenplaten van Servische auto’s te verwijderen, ze te vervangen door platen van de niet-erkende natie en daarvoor een vergoeding van 5 euro in rekening te brengen. Als reactie daarop blokkeerden de Serviërs de controlepost en begonnen massale protesten. Tien dagen later bereikten Belgrado en Pristina een akkoord over de-escalatie in Noord-Kosovo, en kwamen overeen een werkgroep op te richten om te werken aan een langetermijnoplossing voor de uitgifte van kentekenplaten voor de inwoners van Noord-Kosovo, dat grotendeels bevolkt is door Serviërs.

Opvallend: in de samengestelde profetieën door Stephan Berndt omtrent WOIII in Europa werd ook gewag gemaakt van onlusten in de Balkan, meer bepaald “aanslagen.”

Bron: TASS