Het opschrift van deze blootgekomen steen luidt: 1561 HUNGERSTEIN

Europa ziet de ergste droogte in 500 jaar onder ogen, met 2/3 van het continent onder een ‘waarschuwing’ of ‘alarm’. De oogsten zullen dit jaar aanzienlijk kleiner zijn dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Het waterpeil van de rivieren komt zo laag te staan dat in verschillende gebieden de beruchte ‘hongerstenen’ tevoorschijn komen. Dit zijn stenen waarop jaartallen gegraveerd staan van toen de rivier even laag stond, en die droogte gevolgd werd door voedseltekort/hongersnood.

Een rapport van het Europese Droogte Observatorium stelt dat de ernstige droogte die sinds het begin van het jaar vele regio’s van Europa teisterde, zich sinds begin augustus verder heeft uitgebreid en is verergerd. Mariya Gabriel, onderzoekscommissaris van de EU, zei dat “we momenteel een bosbrandseizoen zien dat boven het gemiddelde ligt, en een belangrijke impact op gewasteelt.” Gabriel voegde eraan toe dat “klimaatverandering ongetwijfeld elk jaar meer zichtbaar wordt.”

Het rapport waarschuwde ook voor het opdrogen van rivierbedden in Duitsland en Frankrijk. Delen van de Rijn zijn reeds volledig opgedroogd, waarbij vnl. transport verstoord wordt.

Echter, die vlag van “klimaatverandering” gaat niet op. Extreme droogte is van alle tijden, getuige de diverse jaartallen die op die stenen staan gegraveerd. Door de droogte komen heel wat zogenaamde ‘hongerstenen’ tevoorschijn: stenen die, toen die bij droogte en lage waterstand van de rivier, gebruikt werden om er het jaartal van het bloot komen liggen van die steen in te graveren en te waarschuwen voor hongersnood wanneer die steen weer bloot zou komen te liggen.

Op een steen in Tsjechië staat bvb. “Als je mij ziet, ween dan.”

Een steen in Duitsland, in de Rijn, heeft het opschrift “Anno 1857 Hongerjaar” en de later ingegraveerde jaartallen ‘1947’, 1959′ en ‘1963’

Een studie van 2013 op een andere hongersteen in Tsjechië in de rivier de Elbe, maakte bekend dat er verschillende datums op werden gegraveerd: 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 en 1893. Volgens de onderzoekers vertegenwoordigen dit de jaren waarbij droogte slechte oogst en hongersnood veroorzaakte langs de Elbe. Op de rechteroever van Tuchlovice, een klein dorp in Tsjechië ligt een steen met het opschrift:

“Wij weenden, we wenen en jullie zullen wenen.”

Door de sterk stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne (rem op o.a. graanexport) en de erge droogte, is de kans groot dat de voedselprijzen komende winter sterk zullen gaan stijgen.

Bron: Le Monde, ETH