Oekraïne heeft recent een kladversie gepubliceerd van ‘veiligheidsgaranties’. De titel van het document luidt: Kiev Veiligheidscompact – Internationale veiligheidsgaranties voor Oekraïne: aanbevelingen. Er zou een bindend pact komen tussen Oekraïne en een aantal westerse naties, waaronder de VS, Frankrijk, het VK,… Oekraïne zou zich dan kunnen beroepen op de volle nationale en gezamenlijke macht – incl. militaire capaciteit – van die ‘veiligheidsgaranten’ om een ‘agressor’ te verslaan.

Hier is de reactie van Medvedev, de Vicevoorzitter van de Russische Nationale Veiligheidsraad, die in niet mis te verstane termen waarschuwde dat het blijven sturen van wapens naar Oekraïne op een dag zal leiden tot een nucleair armageddon:

“De Kievse camarilla heeft het project van de “veiligheidsgaranties” ter wereld gebracht, die in feite een proloog (voorspel) zijn voor de Derde Wereldoorlog. Natuurlijk zal niemand “garanties” geven aan de Oekraïense nazi’s. Dat is immers bijna hetzelfde als artikel 5 van het Noord-Atlantisch Pact (Verdrag van Washington) op Oekraïne toepassen. Voor de NAVO is het hetzelfde, alleen zijaanzicht. Daarom is het eng.

Onze aartsvijanden – Westerse gezagsdragers van verschillend kaliber, aan wie deze hysterische oproep gericht is – moeten eindelijk één simpel ding begrijpen. Het gaat rechtstreeks om de hybride oorlog tussen de NAVO en Rusland. Als deze idioten doorgaan met het ongebreideld volpompen van het regime in Kiev met de gevaarlijkste soorten wapens, dan zal de militaire campagne zich vroeg of laat naar een ander niveau verplaatsen. Zichtbare grenzen en mogelijke voorspelbaarheid van de acties van de partijen in het conflict zullen er uit verdwijnen. Het zal zijn eigen militaire scenario volgen, en er nieuwe deelnemers bij betrekken. Dat is altijd al zo geweest. En dan zullen de westerse landen niet meer in hun schone huizen en appartementen kunnen zitten, lachend over hoe zij Rusland voorzichtig aan het verzwakken zijn met andermans handen. Alles zal om hen heen in brand vliegen. Hun volk zal ten volle aangegrepen worden door smart. Zij zullen de aarde letterlijk laten branden en beton laten smelten. Wij zullen er ook veel van meekrijgen. Het zal zeer, zeer slecht zijn voor iedereen. Er wordt immers gezegd: “Van deze drie plagen, van vuur, rook en zwavel, uit hun mond komende, stierf een derde deel van het volk.” (Openb. 9:18)

Maar terwijl de bekrompen politici en hun stompzinnige denktanks, peinzend een glas wijn in de hand draaiend, praten over hoe zij met ons kunnen afrekenen zonder een directe oorlog aan te gaan. Saaie idioten met een klassieke educatie.”

Dmitry Medvedev,

Bron: TASS

Advertentie